Sayı: 1

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

1. İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması

2. Tubal patoloji için risk faktörü olmayan infertil kadınların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin rolü

4. Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi

5. Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi

6. Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi

9. Plastron apandisiti taklit eden nadir bir akut karın nedeni: Çekum non-hodgkin lenfoması

Olgu Sunumu

10. Spinal müsküler atrofili pediatrik hastada anestezik yaklaşım

11. Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenokarsinom

12. Çocuklarda hipotermi ve Hodgkin lenfoma

13. Kompresif nöropatiye neden olan palmar dev lipom

14. Enfekte urakus kisti rüptürü

15. İmmünsüpresif tedavi alan aplastik anemili bir hastada salmonella bakteremisi

16. Geçirilmiş miyokarditte antikonjestif tedavi ne zaman kesilmelidir?

Derleme

17. Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır