PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt , Sayı 1, 29 - 37, 01.04.2016

Öz

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Bu çalışma Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlarla ev kadınlarının ruhsal durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Kesitsel tipteki bu araştırmada, 20-59 yaş arası, Honaz ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 110 kadın ile 110 ev kadını ruh sağlığı açısından karşılaştırılmıştır. Veriler Aralık 2012 tarihinde yüz yüze görüşme metoduyla toplanmıştır. Anketin ilk bölümü sosyodemografik ve kültürel bilgiler, aile ve haneye ait bilgiler, çalışma yaşamı ve yaşam biçimini sorgulayan soruları içerirken, anketin ikinci bölümünü Goldberg tarafından geliştirilen 12 soruluk Genel Sağlık Anketi (GSA) oluşturmaktadır. GSA’dan 2 ve üzeri puanlama ruhsal bozukluk belirtisi olarak kabul edilmiştir. Ruh sağlığını etkileyen faktörlerin incelenmesinde ki-kare ve çoklu logistik regresyon analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya 110 çalışan kadın ve 110 ev kadını olmak üzere toplam 220 kadın katılmış olup, çalışan kadınların %68,2’si, ev kadınlarının ise %92,7’si 30 yaş ve üzerindedir. GSA’ya göre ruhsal bozukluk sıklığı çalışan kadınlarda %43,6 iken ev kadınlarında %50,0 olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Çoklu analiz sonucunda eğitim durumunun düşük olması, ileri yaş, bekâr olma, evde engelli kişi varlığı bağımsız risk faktörleri olarak saptanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Bu çalışma mavi yakalı kadınlarla ev kadınları arasında belirgin ruhsal bozukluk açısından fark olmadığını ortaya koymuştur. Ruhsal bozukluk her iki grupta da yaygın sağlık sorunudur.

Evaluation of mental status of the blue-collar women and housewives in Honaz district,Denizli

Yıl 2016, Cilt , Sayı 1, 29 - 37, 01.04.2016

Öz

INTRODUCTION: OBJECTIVE: This study has been performed to evaluate the mental status of the blue-collar women and housewives in Honaz district, Denizli.METHODS: This cross-sectional study was conducted among 110 women working in a textile factory and 110 housewives aged 20-59 in Honaz district, to compare in terms of mental health. Data were collected through face to face interview method in December 2012. The first part of the questionnaire contains socio-demographic and cultural data, information about family and household, work life and lifestyle, the second part was 12-item General Health Questionnaire (GHQ) which was developed by Goldberg. GHQ scoring 2 and above is considered mental health distress. Chi-square and multiple logistic regression analysis were used to evaluate the contributing factors of mental health.RESULTS: A total of 220 women including 110 female worker and 110 housewive participated to the study, 68.2% of female worker and 92.7% of housewives were 30 years and above. According to GHQ scoring, mental health distress prevelance of women workers and housewives was 43.6% and 50.0%, respectively and there was no significant difference. Low educational level, older age, being single and presence of people with disabilities at home were found to be independent risk factors.DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: This study revealed that there is no significant difference in terms of mental health distress among blue-collar women and housewives. Mental disorders are common health problems in both groups.

Ayrıntılar

Diğer ID JA77TA93JJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eylül ŞAHİN Bu kişi benim


Mesut ŞENYURT Bu kişi benim


Buse BABAOĞLU Bu kişi benim


Süleyman Utku UZUN Bu kişi benim


Deniz NALBANTOĞLU Bu kişi benim


Mehmet ZENCİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392988, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, number = {1}, pages = {29 - 37}, title = {Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Eylül and Şenyurt, Mesut and Babaoğlu, Buse and Uzun, Süleyman Utku and Nalbantoğlu, Deniz and Zencir, Mehmet} }
APA Şahin, E. , Şenyurt, M. , Babaoğlu, B. , Uzun, S. U. , Nalbantoğlu, D. & Zencir, M. (2016). Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , (1) , 29-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35384/392988
MLA Şahin, E. , Şenyurt, M. , Babaoğlu, B. , Uzun, S. U. , Nalbantoğlu, D. , Zencir, M. "Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 29-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35384/392988>
Chicago Şahin, E. , Şenyurt, M. , Babaoğlu, B. , Uzun, S. U. , Nalbantoğlu, D. , Zencir, M. "Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 29-37
RIS TY - JOUR T1 - Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi AU - Eylül Şahin , Mesut Şenyurt , Buse Babaoğlu , Süleyman Utku Uzun , Deniz Nalbantoğlu , Mehmet Zencir Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 37 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi %A Eylül Şahin , Mesut Şenyurt , Buse Babaoğlu , Süleyman Utku Uzun , Deniz Nalbantoğlu , Mehmet Zencir %T Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Şahin, Eylül , Şenyurt, Mesut , Babaoğlu, Buse , Uzun, Süleyman Utku , Nalbantoğlu, Deniz , Zencir, Mehmet . "Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2016): 29-37 .
AMA Şahin E. , Şenyurt M. , Babaoğlu B. , Uzun S. U. , Nalbantoğlu D. , Zencir M. Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. 2016; (1): 29-37.
Vancouver Şahin E. , Şenyurt M. , Babaoğlu B. , Uzun S. U. , Nalbantoğlu D. , Zencir M. Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (1): 29-37.
IEEE E. Şahin , M. Şenyurt , B. Babaoğlu , S. U. Uzun , D. Nalbantoğlu ve M. Zencir , "Denizli ili Honaz ilçesinde yaşayan mavi yakalı kadınlar ile ev kadınlarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 1, ss. 29-37, Nis. 2016
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır