Yıl 2016, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 17 - 22 2016-04-01

Total laparoscopic hysterectomy: a single center experince of 20 months
Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi

Aşkın Doğan [1] , İbrahim Egemen Ertaş [2] , Ulaş Solmaz [3] , Emre Mat [4] , İsa Aykut Özdemir [5] , Kemal Güngördük [6] , Muzaffer Sancı [7]


INTRODUCTION: The aim of this study was to present the results of our experience with patients who underwent total laparoscopic hysterectomy (TLH).METHODS: Between January 2013 - September 2014, 96 patients who had undergone total laparoscopic hysterectomy were evaluated retrospectively by reviewing patients’ medical records. Patient’s mean age, gravidity, parity, preoperative and postoperative hemoglobin levels, indications of hysterectomy, return rate of laparoscopy to laparotomy, laparoscopic technique (single or multiport), the need of blood transfusion, duration of operation, complications, length of hospital stay and uterine weights were evaluated retrospectively.RESULTS: Of the 88 of 96 patients who underwent TLH were operated with multiport technic, while 8 patients were operated with single port technique. 28 patients were evaluated by intraoperative frozen section. Pelvic lymph node sampling was performed 4 of 28 patients because of detecting endometrioid endometrium adenocancer at frozen section. Mean operation time was observed as 145.9±43.3 (60-260) minute. Return rate of laparoscopy to laparotomy was 6.2% (6 patients). Complications were as follows: sigmoid colon serosa damage 1 patient (1.0%), sigmoid colon perforation 1 patient (1.0%), vaginal cuff cellulitis 2 patient (2.0%), mild ileus 1 patient (1.0%), vesicovaginal fistula 2 patient (2.0%), hypoesthesia and loss of power at left arm 1 patient (1.0%). Total complication rate was detected as 8.3%.DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic hysterectomy is a minimally invasive procedure with a shorter postoperative recovery period and better cosmetic results when compared with laparotomy and that can be applied successfully in experienced hands.
GİRİŞ ve AMAÇ: Total laparoskopik histerektomi uygulanan vakalarımız ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 - Eylül 2014 tarihleri arasında kliniğimizde total laparoskopik histerektomi uygulanan 96 hastayı retrospektif olarak medikal kayıtlarından inceleyerek değerlendirdik. Hastalarımızın ortalama yaşı, gravidesi, paritesi, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri, histerektomi endikasyonları, laparoskopiden laparotomiye geçiş oranı, laparoskopi teknikleri (single port veya multiport), kan transfüzyon ihtiyacı, operasyon süresi, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ve uterus ağırlığı retrospektif olarak incelendi.BULGULAR: Total laparoskopik histerektomi uygulan 96 hastanın 88 tanesi multiport teknik ile opere edilirken; 8 tanesine single port teknik uygulandı. İntraoperatif 28 hastaya frozen çalışıldı ve 4 hastanın sonucu endometrioid endometrium adenokanseri gelmesi üzerine pelvik lenf nodu örnekleme işlemi yapıldı. Ortalama operasyon süresi 145.9±43.3 (60-260) dakika olarak gözlemlendi. Laparoskopiden laparotomiye geçiş oranı %6.2 (6 hasta) idi. Komplikasyon olarak 1 (%1.0) hastada sigmoid kolon seroza hasarı, 1 (%1.0) hastada sigmoid kolon yaralanması, 2 (%2.0) hastada vajen kaf selüliti, 1 (%1.0) hastada hafif ileus, 2 (%2.0) hastada vezikovajinal fistül gelişirken; 1 (%1.0) hastada da sol kolda hipoestezi ve güç kaybı yaşandı. Toplam komplikasyon oranı %8.3 olarak tespit edildi.TARTIŞMA ve SONUÇ: Total laparoskopik histerektomi deneyimli ellerde başarılı bir şekilde uygulanabilen morbidite ve mortalitesi laparotomiye kıyasla daha az olan, postoperatif daha kısa derlenme süresine ve daha iyi kozmetik sonuçlara sahip minimal invaziv bir işlemdir.
Diğer ID JA96NB83KZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aşkın Doğan

Yazar: İbrahim Egemen Ertaş

Yazar: Ulaş Solmaz

Yazar: Emre Mat

Yazar: İsa Aykut Özdemir

Yazar: Kemal Güngördük

Yazar: Muzaffer Sancı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @ { patd392986, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {17 - 22}, doi = {}, title = {Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi}, key = {cite}, author = {Doğan, Aşkın and Ertaş, İbrahim Egemen and Solmaz, Ulaş and Mat, Emre and Özdemir, İsa Aykut and Güngördük, Kemal and Sancı, Muzaffer} }
APA Doğan, A , Ertaş, İ , Solmaz, U , Mat, E , Özdemir, İ , Güngördük, K , Sancı, M . (2016). Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi , (1) , 17-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35384/392986
MLA Doğan, A , Ertaş, İ , Solmaz, U , Mat, E , Özdemir, İ , Güngördük, K , Sancı, M . "Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 17-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35384/392986>
Chicago Doğan, A , Ertaş, İ , Solmaz, U , Mat, E , Özdemir, İ , Güngördük, K , Sancı, M . "Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 17-22
RIS TY - JOUR T1 - Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi AU - Aşkın Doğan , İbrahim Egemen Ertaş , Ulaş Solmaz , Emre Mat , İsa Aykut Özdemir , Kemal Güngördük , Muzaffer Sancı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 22 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi %A Aşkın Doğan , İbrahim Egemen Ertaş , Ulaş Solmaz , Emre Mat , İsa Aykut Özdemir , Kemal Güngördük , Muzaffer Sancı %T Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Doğan, Aşkın , Ertaş, İbrahim Egemen , Solmaz, Ulaş , Mat, Emre , Özdemir, İsa Aykut , Güngördük, Kemal , Sancı, Muzaffer . "Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2016): 17-22 .
AMA Doğan A , Ertaş İ , Solmaz U , Mat E , Özdemir İ , Güngördük K , Sancı M . Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (1): 17-22.
Vancouver Doğan A , Ertaş İ , Solmaz U , Mat E , Özdemir İ , Güngördük K , Sancı M . Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (1): 22-17.