PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi

Yıl 2016, Cilt , Sayı 3, 204 - 210, 01.10.2016

Öz

GİRİŞ ve AMAÇ: Oosit toplama günü semen örneklerinde rastlantısal olarak izole lökospermi saptanan olguların in vitro fertilizasyon / intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu (İVF/İCSİ) tedavi sonuçlarını değerlendirmek. YÖNTEM ve GEREÇLER: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nde, Ocak 2015 ve Mart 2016 tarihleri arasında, İVF/İCSİ tedavisi uygulanmış hastalara ait bilgiler elektronik veri tabanı kullanılarak gözden geçirildi. Oosit toplama günü yapılan incelemede izole lökospermi (≥1x10(6)/mL) saptanan hastaların (n=70) belirlenmesinin ardından, indeks olguya en yakın dönemde oosit toplama işlemi gerçekleştirilmiş; kadın yaşı, metafaz 2 (M2) oosit ve önceki tedavi sayıları eşleştirilmiş ancak lökospermi saptanmayan (˂1x10(6)/mL) hastalar (n=70) seçilerek kontrol grubu oluşturuldu. Fertilizasyon oranları, embriyo kaliteleri ve gebelik sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı. BULGULAR: Gruplar arasında M2 oosit ve 2-pronuclei ortalamaları benzer bulundu (p>0.05). Ancak fertilizasyon oranının lökospermi grubunda daha düşük olduğu saptandı (%61.4 ve %69.7, p=0.012). Klivaj evresi (2-3. gün) yüksek kalite embriyo sayıları ve fertilize oositten yüksek kalitede klivaj embriyo gelişim oranı benzer bulundu (p>0.05). Hasta başına yüksek kalitede blastokist sayısı ve yüksek kaliteli klivaj evresindeki embriyolardan yine yüksek kaliteli blastokist gelişim oranında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). Buna karşılık, total fertilizasyon başarısızlığının (%14.3 ve %2.9, p=0.016) ve siklus iptallerinin (%34.3 ve %17.1, p=0.020) lökospermi grubunda daha sık olduğu saptandı. Gebelik sonuçları incelendiğinde, kontrol grubunda siklus başına pozitif beta-insan koryonik gonadotropin (β-hCG) oranı daha yüksek bulunmasına karşın (p=0.033), embriyo transferi başına pozitif β-hCG ve klinik gebelik oranlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).TARTIŞMA ve SONUÇ: Lökospermi fertilizasyonu etkileyebileceğinden total fertilizasyon başarısızlığına ve siklus iptallerine neden olabilir. Ancak, fertilizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleşmesi halinde embriyo kalitesinin ve gebelik sonuçlarının olumsuz etkilenmediği söylenebilir.

Influence of isolated leukocytospermia on in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment outcomes

Yıl 2016, Cilt , Sayı 3, 204 - 210, 01.10.2016

Öz

INTRODUCTION: To investigate the effect of isolated leukocytospermia detected incidentally at the day of oocyte retrieval on in vitro fertilization / intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI) treatment outcomes.METHODS: This retrospective study included patients who underwent IVF/ICSI treatment at the Akdeniz University Reproductive Centre between January 2015 and March 2016. The electronical database was screened to identify the patients with isolated leukospermia detected at the day of oocyte retrieval. Seventy patients whose semen samples had leukospermia (≥1x10(6)/mL) were retrospectively matched for women’s age, metaphase 2 (M2) oocytes and previous unsuccessful attempts at IVF with 70 patients without leukospermia (˂1x10(6)/mL). Fertilization rates, embryo qualities and pregnancy outcomes were compared between groups.RESULTS: The number of M2 oocytes and 2-pronuclei were similar between groups (p>0.05). However, fertilization rate was found to be significantly lower in leukospermia group (%61.4 vs. %69.7, p=0.012). The number of high quality embryos as well as developmental rate of high quality embryos from fertilized oocytes and high quality blastocysts from high quality cleavage stage embryos were comparable between groups (p>0.05). Leukospermia group had increased number of patients with total fertilization failure (%14.3 vs. %2.9, p=0.016) and cycle cancelation (%34.3 vs. %17.1, p=0.020) rates. Although positive beta-human chorionic gonadotropin (β-hCG) rate per cycle was higher in the control group (p=0.033), positive β-hCG and clinical pregnancy rates per embryo transfer were found to be comparable between the groups (p>0.05). DISCUSSION AND CONCLUSION: Leukospermia might affect the fertilization and therefore increase total fertilization failures and cycle cancelations. However, if fertilization occurs successfully, this situation might not have adverse effects on embryo development and pregnancy outcomes.

Ayrıntılar

Diğer ID JA27CF75NS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şafak OLGAN Bu kişi benim


Enver Kerem DİRİCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd393017, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, number = {3}, pages = {204 - 210}, title = {İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi}, key = {cite}, author = {Olgan, Şafak and Dirican, Enver Kerem} }
APA Olgan, Ş. & Dirican, E. K. (2016). İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi . Pamukkale Tıp Dergisi , (3) , 204-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35386/393017
MLA Olgan, Ş. , Dirican, E. K. "İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi" . Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 204-210 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35386/393017>
Chicago Olgan, Ş. , Dirican, E. K. "İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 204-210
RIS TY - JOUR T1 - İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi AU - Şafak Olgan , Enver Kerem Dirican Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 210 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi %A Şafak Olgan , Enver Kerem Dirican %T İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Olgan, Şafak , Dirican, Enver Kerem . "İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2016): 204-210 .
AMA Olgan Ş. , Dirican E. K. İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi. Pam Tıp Derg. 2016; (3): 204-210.
Vancouver Olgan Ş. , Dirican E. K. İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (3): 204-210.
IEEE Ş. Olgan ve E. K. Dirican , "İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 3, ss. 204-210, Eki. 2016
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır