Sayı: 3

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

3. Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda sıvı dağılımının biyoelektrik impedans analizle değerlendirmesi

8. FATCO sendromu olan yeni olgu ve literatür derlemesi

10. Özdüzenlemeli Öğrenme

Olgu Sunumu

7. Barsak tıkanıklığının nadir bir sebebi: Obturator fıtık
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır