PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması

Yıl 2016, Cilt , Sayı 3, 212 - 218, 01.10.2016

Öz

Amaç: Ardışık kültür ortamı ile kesintisiz tek basamaklı kültür ortamının erken dönemde embriyo kaliteleri üzerine olan etkilerini araştırarak, farklı kültür ortamlarında geliştirilmiş embriyoların olası implantasyon potansiyellerini incelemek. Gereç ve yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nde, Aralık 2014 ve Aralık 2015 tarihleri arasında, in vitro fertilizasyon tedavisi uygulanmış hastalara ait bilgiler elektronik veri tabanı kullanılarak incelendi. Ardışık basamaklı kültür medyumu uygulanan hastaların (n=144) belirlenmesinin ardından, her hasta için indeks olguya en yakın dönemde oosit toplama işlemi gerçekleştirilmiş; yaş ve metafaz-2 oosit sayıları eşleşen ancak tek basamaklı embriyo kültür medyumunun kullanıldığı hastalar (n=144) seçildi. Embriyo kaliteleri ve gebelik sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular:Gruplar arasında fertilize oosit, gelişimin 2-3. gününde yüksek kalite embriyo sayıları ile fertilize oositten yüksek kalitede klivaj embriyo gelişiminde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak, hasta başına yüksek kalitede blastokist sayısının (p=0.048) ve yüksek kaliteli klivaj evresindeki embriyolardan yine yüksek kaliteli blastokist gelişim oranının (p=0.043) tek basamaklı kültür ortamında daha yüksek olduğu bulundu. Benzer şekilde, blastokist transferi yapılan olgular istatistiksel olarak tek basamaklı kültür grubunda daha fazla idi (p˂0.001). Gebelik sonuçları değerlendirildiğinde, embriyo transferi yapılan hastalarda klinik gebelik (p=0.038) oranı tek basamaklı kültür ortamında daha yüksek bulundu. Ancak implantasyon oranında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Sonuç: Çalışmamız tek basamaklı medyum uygulamalarıyla ardışık medyum ile benzer oranlarda yüksek kalitede embriyo gelişimi sağlanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, blastokist gelişim oranı artarak olası gebelik sonuçlarında iyileşme sağlanabilir. Pam Tıp Derg 2016;9(3):212-218

Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study

Yıl 2016, Cilt , Sayı 3, 212 - 218, 01.10.2016

Öz

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of sequential vs. single-step media on early human embryo development and the embryos’ implantation potential. Materials and methods:This retrospective study included patients who underwent in vitro fertilization (IVF) treatment at the Akdeniz University Reproductive Centre between December 2014 and December 2015. The electronical database was screened to identify the type of culture media used for IVF. A hundred forty four women whose embryos were cultured in sequential media were retrospectively matched for age and metaphase-2 oocytes with 144 women whose embryos were cultured in single-step media. Embryo quality and pregnancy outcomes were compared between sequential and single-step media groups. Results: The number of fertilized oocytes, high quality embryos on day 2-3 and developmental rate of high quality embryos from fertilized oocytes were found to be comparable between the groups (p>0.05). However, the number of high quality blastocysts (p=0.048) and developmental rate of high quality blastocysts from high quality cleavage stage embryos (p=0.043) were significantly higher in single-step media group. Subsequently, singlestep media group had more embryos transferred at blastocyst stage (p˂0.001). Dealing with the pregnancy outcomes, clinical pregnancy per embryo transfer was found to be higher in single-step media group (p=0.038). There was no significant difference in implantation rates between the groups (p>0.05). Conclusion: We have shown that a single step culture media supports high quality embryo development equivalently to established sequential media. Moreover, higher number of blastocysts available for transfer with single step media, might result in a concurrent improve in pregnancy rates. Pam Med J 2016;9(3):212-218

Ayrıntılar

Diğer ID JA85HU38EC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şafak OLGAN Bu kişi benim


Enver Kerem DİRİCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd393019, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, number = {3}, pages = {212 - 218}, title = {Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması}, key = {cite}, author = {Olgan, Şafak and Dirican, Enver Kerem} }
APA Olgan, Ş. & Dirican, E. K. (2016). Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması . Pamukkale Tıp Dergisi , (3) , 212-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35386/393019
MLA Olgan, Ş. , Dirican, E. K. "Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması" . Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 212-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35386/393019>
Chicago Olgan, Ş. , Dirican, E. K. "Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 212-218
RIS TY - JOUR T1 - Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması AU - Şafak Olgan , Enver Kerem Dirican Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 218 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması %A Şafak Olgan , Enver Kerem Dirican %T Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Olgan, Şafak , Dirican, Enver Kerem . "Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2016): 212-218 .
AMA Olgan Ş. , Dirican E. K. Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması. Pam Tıp Derg. 2016; (3): 212-218.
Vancouver Olgan Ş. , Dirican E. K. Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (3): 212-218.
IEEE Ş. Olgan ve E. K. Dirican , "Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 3, ss. 212-218, Eki. 2016
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır