Cilt: 10 - Sayı: 2

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

5. Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi

7. Adölesan doğumların sonuçlarının retrospektif incelenmesi

13. İlginç bir yabancı cisim aspirasyon olgusu: çiğ nohut zarı aspirasyonu

Olgu Sunumu

12. Dokuz yıl sonra semptomatik olan rahim içi araç perforasyonu olgusu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır