Sayı: 1

Yıl: 2012

Araştırma Makalesi

1. Senkron ve metakron çift primer kanserli hastalarımız: tek merkez deneyimi

2. İdiyopatik boy kısalığı olan olgularda SHOX geni mutasyonlarının araştırılması

3. Hastanede kullanılan bilgisayarların klavyelerinde Staphylococcus aureuskolonizasyonunun araştırılması

5. Skafoid kırıklarının vida ile fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçları: retrospektif çalışma

6. Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım

Olgu Sunumu

7. Ailesel myastenik sendromlu olgular

8. Kronik iki taraflı sponton Aşil rüptürünün konservatif tedavisi

9. Zellweger sendromu ve hipertrofik kardiyomiyopati birlikteliği

10. Akut Tip B aort diseksiyonlu hastada TEVAR uygulamamız
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır