Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 457 - 466 2019-09-30

Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.
Aile hekimleri ve hemşirelerin Türkiye'deki kentsel bir bölgede serviks kanseri ve HPV aşısı konusundaki bilgi düzeyleri ve farkındalıkları..

Nazmiye ACAR ÖZBAKIR [1] , Aysun ÖZŞAHİN [2] , Tamer EDİRNE [3]


Objective: Family doctors and nurses who work in primary care and whose main task is providing preventive health services are aware and knowledgeable of cervical cancer (risk factors, screening,  prevention) and the HPV vaccine.  

Methods: This cross-sectional study was conducted in Family Health Centers (FHC) in a province in Turkey. No sample was selected. All family physicians and nurses working in all the FHCs in this province were planned to include in the study. Data were collected with a questionnaire.

Results: While 28.4% of the physicians and 35.3% of the nurses stated they had enough knowledge about cervical cancer, 37.3% of the physicians (n=50),  and 33.8% of the nurses (n=46),  correctly knew which age group was more prone to cervical cancer. While 64.9% of the family physicians(n=87),  and 52.2% of the nurses partly agreed about their daughters’ being vaccinated against HPV, 17.9% of the physicians and 19.9% of the nurses rejected it.  

Conclusion: Family physicians and nurses participating in our study were aware of the importance of cervical cancer and HPV, but not knowledgeable enough about risk factors, measures to be taken, findings, Pap smear and HPV vaccination.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı; temel görevi koruyucu sağlık hizmetleri olan birinci basamakta çalışan aile hekimleri ve hemşirelerin  serviks kanseri (risk faktörleri, taranması, önlenmesi) ve  hpv aşısı konusundaki farkındalıkları, bilgi düzeyleri ve hpv aşısı için hastalarını nasıl yönlendirdiklerinin araştırılmasıdır.

Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Türkiye'de bir ilde Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) yapılmıştır. Örneklem seçilmemiştir. Bu ildeki ASM'lerde çalışan tüm aile hekimleri ve hemşirelerin çalışmaya dahil edilmesi planlanmıştır. Veriler anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Hekimlerin% 28.4'ü ve hemşirelerin% 35.3'ü rahim ağzı kanseri hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtirken, hekimlerin %37.3’ü (n=50), hemşirelerin %33.8’i (n=46), serviks kanserinin en sık görüldüğü yaş aralığını doğru bilmiştir. Aile hekimlerinin %64.9'u (n=87), hemşirelerin %52.2’si kızları olsa ya da varsa HPV aşısı yaptırabileceğini, hekimlerin %17.9'u, hemşirelerin % 19.9'u ise yaptırmayacağını belirtmiştir. 

Sonuç: Çalışmamıza katılan aile hekimleri ve hemşireler serviks kanserinin ve HPV'nin öneminin farkındaydı, ancak risk faktörleri, alınacak önlemler, bulgular, Pap smear ve HPV aşılaması konusundaki bilgileri yeterli değildi.  

 • References1. World Health Organization (WHO). International agency for research on cancer. GLOBOCAN 2012:Estimated cancer ıncidence, mortality and prevelance worldwide in 2012. http://www.globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Accessed November 12,2018.
 • 2. World Health Organization (WHO). Cervical cancer, Human Papilloma Virus (HPV) and HPV vaccines-Key points for policy-makers and health professionals. WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland; 2007. http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who_rhr_08.14_eng.pdf. Accessed November 16, 2018.
 • 3. Herrero R, Murillo R. Cervical cancer. In: Thun MJ, Linet MS, Cerhan JR, Haiman CA, Schottenfeld D, eds. Cancer epidemiology and prevention. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2018:925‐946.
 • 4. Vesco KK, Whitlock EP, Eder M, Burda BU, Senger CA, Lutz K. Risk factors and other epidemiologic considerations for cervical cancer screening:a narrative review for the u.s. preventive services task force. Ann Intern Med 2011;155:698-705.
 • 5. American Cancer Society. Cervical cancer overview. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003042-pdf. Accessed November 22, 2018.
 • 6. The American College of Obstetricians and Gynecologist. Cervical cancer screening.http://www.acog.org/~/media/For%20Patients/faq085.pdf?dmc=1&ts=20140612T1434446948. Accessed December 20, 2018.
 • 7. Turkish Statistical Institute. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/kentArastirmasiSorgusayfa.do?target=degisken. Accessed December 27, 2018.
 • 8. Republic of Turkey Ministry of Health. Public Health Instituation. http://sb.gov.tr//TR/dosya/1-75570h/saglikhizmetlerigm/pdf. Accessed December 27, 2018.
 • 9. Oranratanaphan S, Amatyakul P, Iramaneerat K, Srithipayawan S. Knowledge, attitudes and practices about the Pap smear among medical workers in Naresuan University Hospital, Thailand. Asian Pac J Cancer Prev 2010;11:1727-30.
 • 10. Pınar G, Algıer L, Çolak M, Abbasoğlu A. Nurses’ knowledge levels of cervical cancer and HPV vaccine. The Turkish Journal of Gynecologyc Oncology. 2007;10:94-8.
 • 11. Gómez DT, Santos JL. Human papillomavirus infection and cervical cancer: pathogenesıs and epidemiology. Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology 2007;680-8. http://www.formatex.org/microbio/pdf/pages680-688.pdf. Accessed December 12, 2018.
 • 12. Henninger J. Human papillomavirus and papillomavirus vaccines: knowledge, attitudes and intentions of general practitioners and practice nurses in Christchurch. J Prim Health Care 2009;1:278-85.
 • 13. Güdücü N, Gönenç G, İşçi H, Yiğiter AB, Dünder İ. Awareness of human papilloma virus, cervical cancer and HPV vaccine in healthcare workers and students of medical and nursing schools. J Clin Exp Invest 2012;3:318-25.
 • 14. American Cancer Society. Cervical cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003094-pdf.pdf. Accessed September 12, 2018.
 • 15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Department of Health and Human Services. Condoms and STDs: Fact sheet for public health personnel.http://www.cdc.gov/condomeffectiveness/docs/Condoms_and_STDS.pdf. Accessed December 10, 2018.
 • 16. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014. http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/webcontent/acspc-042151.pdf. Accessed December 27, 2018.
 • 17. Bekar M, Güler G, Doğaner G, Yılmaz M, Güler N, Güler H, et al. Academicians’ knowledge levels of cervical cancer. The Turkish Journal of Gynecologyc Oncology. 2011;14:102-9.
 • 18. Republic of Turkey Ministry of Health. Public Health Instituation. Cervical Cancer Screening Programme.http://www.thsk.saglik.gov.tr/2013-10-01-11-00-51/halk-sagligina-yonelik-bilgiler/425-serviks-kanser-standartlari.html. Accessed December 22, 2018.
 • 19. World Health Organization. Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice. Geneva: Switzerland, 2006.
 • 20. Karaca M, Vural ZT, Palancı Y, Çaylan A, Volkan İ. family physicians’ and residents’ approaches towards Pap smear and pap smear practices in Turkey. Turkish Journal of Family Practice 2009;13:68-74.
 • 21. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA. Human Papillomavirus. In: Patterson BK, ed. Clinical Microbiology. Ankara:Atlas Yayınevi; 2009:1601-7.
 • 22. Pitts M, Clarke T. Human papillomavirus infections and risks of cervical cancer: what do women know? Health Educ Res 2002;17:706-14.
 • 23. Duval B, Gilca V, Boulianne N, Pielak K, Halperin B, Simpson MA, et al. Cervical cancer prevention by vaccination: nurses' knowledge, attitudes and intentions. J Adv Nurs 2009;65:499-508.
 • 24. Yıldırım M, Düzovalı Ö, Kanık A, Kırık Ö. Pediatricians’ knowledge about and attitudes towards Human Papilloma Virus vaccine in Turkey. J Pediatr Inf 2009;3:62-8.
 • 25. Hillman RJ, Giuliano AR, Palefsky JM, Goldstone S, Moreira ED Jr, Vardas E, et al. Immunogenicity of the quadrivalent human papillomavirus (type 6/11/16/18) vaccine in males 16 to 26 years old. Clin Vaccine Immunol 2012;19:261-7.
 • 26. Post RE, Carek PJ, Mainous AG 3rd, Diaz VA, Johnson SP. Factors affecting HPV vaccine use among recent family medicine residency graduates. Fam Med 2013;45:90-4.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0310-9410
Yazar: Nazmiye ACAR ÖZBAKIR
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5768-4146
Yazar: Aysun ÖZŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9683-5624
Yazar: Tamer EDİRNE
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { patd518792, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {457 - 466}, doi = {10.31362/patd.518792}, title = {Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.}, key = {cite}, author = {Acar Özbakır, Nazmiye and Özşahi̇n, Aysun and Edi̇rne, Tamer} }
APA Acar Özbakır, N , Özşahi̇n, A , Edi̇rne, T . (2019). Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey. . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (3) , 457-466 . DOI: 10.31362/patd.518792
MLA Acar Özbakır, N , Özşahi̇n, A , Edi̇rne, T . "Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey." . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 457-466 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/48923/518792>
Chicago Acar Özbakır, N , Özşahi̇n, A , Edi̇rne, T . "Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 457-466
RIS TY - JOUR T1 - Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey. AU - Nazmiye Acar Özbakır , Aysun Özşahi̇n , Tamer Edi̇rne Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.518792 DO - 10.31362/patd.518792 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 466 VL - 12 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.518792 UR - https://doi.org/10.31362/patd.518792 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey. %A Nazmiye Acar Özbakır , Aysun Özşahi̇n , Tamer Edi̇rne %T Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey. %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.518792 %U 10.31362/patd.518792
ISNAD Acar Özbakır, Nazmiye , Özşahi̇n, Aysun , Edi̇rne, Tamer . "Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 3 (Eylül 2019): 457-466 . https://doi.org/10.31362/patd.518792
AMA Acar Özbakır N , Özşahi̇n A , Edi̇rne T . Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 457-466.
Vancouver Acar Özbakır N , Özşahi̇n A , Edi̇rne T . Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 457-466.