Cilt: 12 Sayı: 3, 30.09.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

26. Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü

Olgu Sunumu

Derleme

Editöre Mektup

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır