Cilt: 12 - Sayı: 3

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

26. Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü

Olgu Sunumu

Derleme

Editöre Mektup

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır