Konular

• Göz Hastalıkları


Makaleler


T. KOCATÜRK, A. AKYÜZ ÜNSAL, C. GÜNEL, B. DEMİRCİ, İ. METEOĞLU, H. ÇAKMAK, İ. KURT ÖMÜRLÜ
Deneysel Alerjik Konjonktivit Modelinde Çörek Otu Bileşenlerinden Timokinon'un Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020)
A. AKYÜZ ÜNSAL, S. DEMİRCAN SEZER, D. GÜLER, İ. KURT ÖMÜRLÜ, A. ÜNSAL, B. DEMİRCİ
Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü, Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)