Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 569 - 575 2019-09-30

Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü

Ayşe İpek AKYÜZ ÜNSAL [1] , Selda DEMİRCAN SEZER [2] , Duygu GÜLER [3] , İmran KURT ÖMÜRLÜ [4] , Alparslan ÜNSAL [5] , Buket DEMİRCİ [6]


Amaç: Maternal parametrelerin Prematüre Retinopatisi (ROP) gelişimindeki olası etkilerini araştırmak.

Gereç-Yöntem: Merkezimizde doğmuş prematürelerin annelerinin gebelik yaşları, beden kitle indeksleri (BKİ), gebelik sayısı, kaçıncı gebelik olduğu, erken membran rüptürü (EMR) ve preterm eylem gelişimi, gestasyonel diabet tanısı, sigara ve ilaç kullanımı, doğumdan hemen önceki sistolik ve diastolik kan basınçları, kan şekeri, kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon parametreleri ve obstetrik ultrason bulguları, ROP gelişen ve gelişmeyenler arasında bağımsız gruplarda t-testi, Pearson ki-kare ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak karşılaştırıldı.

Sonuçlar: ROP gelişen 98 bebeğin ortalama doğum haftası 29.61±3.45 iken, ROP gelişmeyen 41 bebeğin ise 32.14±2.15 haftaydı. Anne gebelik yaşı, BKİ, gebelik sayısı, gebelik sıralaması, gestasyonel diabet tanısı, preterm eylem, sigara kullanımı, doğumdan hemen önceki sistolik ve diastolik kan basınçları, hemoglobin, hematokrit, üre, kreatinin, ALT, AST değerleri arasında gruplar arası anlamlı fark yokken (p>0.05); Evre 1 ve Evre 3’deki ROP grupları arasında kan şekeri açısından istatistiksel fark saptandı (p=0.016). Oligohidroamnios, anhidroamnios, fetal distres, intrauterin gelişme geriliği, plasenta dekolmanı, plasenta previa, umbilikal arterde end diastolik akım kaybı, umbilikal ve uterin arter direnç artışı gibi patolojik US bulgusu varlığında %75.8 oranında ROP görüldüğü, EMR gelişenlerin %83.3’ünde de ROP geliştiği saptandı (p=0.033).

Tartışma: Çalışmamızdaki ROP-kan şekeri ilişkisine ait veriler literatürle uyumlu olup; tip 1 ROP’a ilerleyen prematürelerin annelerinin kan şekerlerinin Evre 1’dekilerden yüksek olması, maternal kan şekeri yüksekliğinin tedavi gerektiren ROP için bir risk faktörü olabileceğini düşündürmüştür. Erken membran rüptürü ile obstetrik ultrasonda patolojik bulguların tespit edilmesinin de ROP açısından risk faktörü olduğunun ortaya konmasıyla birlikte, bu ön çalışmanın ışığında yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Prematüre Retinopatisi, maternal faktörler, kan şekeri, erken membran rüptürü, obstetrik ultrason
 • Gilbert C. Retinopathy of prematurity: a global perspective of the epidemics, population of babies at risk and implications for control. Early Hum Dev 2008;84:77-82.
 • Fortes Filho JB, Eckert GU, Procianoy L, Barros CK, Procianoy RS. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in very low and in extremely low birth weight infants in a unit-based approach in southern Brazil. Eye 2009;23:25-30.
 • Kocabeyoğlu S, Kadayıfçılar S, Eldem B. Prematüre retinopatisinde klinik seyir, tedavinin değerlendirilmesi ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi 2011;41:128-132.
 • Alpay A, Uğurbaş SH. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in the West Black Sea region, Turkey. The Turkish Journal of Pediatrics 2012;54:113-118.
 • Yau GS, Lee JW, Tam VT, Liu CC, Chu BC, Yuen CY. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in extreme low birth weight Chinese infants. Int Ophthalmol 2014;35:365-373.
 • Bas AY, Koc E, Dilmen U, et al. Incidence and severity of retinopathy of prematurity in Turkey. Br J Ophthalmol 2015;99:1311-1314.
 • Kavurt S, Yücel H, Hekimoğlu E, Baş AY, Demirel N, Türkbay D. Prematüre retinopatisi gelişen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012;55:125-131.
 • Koçak N, Arıtürk N. Prematüre Retinopatisinde Risk Faktörleri ve Tarama Sonuçları. Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 24(2).
 • Woo SJ, Park KH, Jung HJ et al. Effects of maternal and placental inflammation on retinopathy of prematurity. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2012;250:915-923.
 • Holmstrom G, Thomassen P, Broberger U. Maternal risk factors for retinopathy of prematurity–a population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:628–635.
 • Tunay ZÖ, Özdemir Ö, Acar DE, Öztuna D, Uraş N. Maternal diabetes as an independent risk factor for retinopathy of prematurity in infants with birthweight of 1500 g or more. American Journal of Ophthalmology 2016;168:201-206.
 • Wikstrand MH, Hård AL, Niklasson A, Smith L, Löfqvist C, Hellström A. Maternal and neonatal factors associated with poor early weight gain and later retinopathy of prematurity. Acta Paediatrica 2011;100:1528-1533.
 • Uchida A, Miwa M, Shinoda H et al. Association of maternalage to development and progression of retinopathy of prematurity in infants of gestational age under 33 weeks. Journal of Ophthalmology, 2014;doi: 10.1155/2014/187929.
 • Tsiartas P, Kacerovsky M, Musilova I et al. The association between histological chorioamnionitis, funisitis and neonatal outcome in women with preterm prelabor rupture of membranes. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2013;26:1332-1336.
 • Dai AI, Demiryürek S, Aksoy SN, Perk P, Saygili O, Güngör K. Maternal iron deficiency anemia as a risk factor for the development of retinopathy of prematurity. Pediatric Neurology 2015;53:146-150.
 • Moscuzza F, Belcari F, Nardini V et al. Correlation between placental histopathology and fetal/neonatal outcome: chorioamnionitis and funisitis are associated to intraventricular haemorrage and retinopathy of prematurity in preterm newborns. Gynecological Endocrinology 2011;27:319-323.
 • Wu WC, Ong FS, Kuo JZ et al. Retinopathy of prematurity and maternal age. Retina 2010;30:327-331.
 • Mitra S, Aune D, Speer CP, Saugstad OD. Chorioamnionitis as a risk factor for retinopathy of prematurity: a systematic review and meta-analysis. Neonatology 2014;105:189-199.
 • Lynch AM, Wagner BD, Hodges JK et al. The relationship of the subtypes of preterm birth with retinopathy of prematurity. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2017;doi:10.1016/j.ajog.2017.05.029.
 • Dammann O, Brinkhaus MJ, Bartels DB et al. Immaturity, perinatal inflammation, and retinopathy of prematurity: a multi-hit hypothesis. Early Human Development 2009;85:325-329.
 • International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity. The International Classification of Retinopathy of Prematurity revisited. Arch Ophthalmol 2005;123: 991-999.
 • Koç E, Baş AY, Özdek Ş, Ovalı F, Başmak H, TOD ROP Komisyonu, TND ROP Çalışma Grubu. Türkiye Prematüre Retinopatisi Rehberi 2016.
 • Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the treatment of retinopathy of prematurity: results of the early treatment for retinopathy of prematurity randomized trial. Arch Ophthalmol 2003;121:1684-1694.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5260-647X
Yazar: Ayşe İpek AKYÜZ ÜNSAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2744-5363
Yazar: Selda DEMİRCAN SEZER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6442-254X
Yazar: Duygu GÜLER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2887-6656
Yazar: İmran KURT ÖMÜRLÜ
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0407-159X
Yazar: Alparslan ÜNSAL
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3442-5061
Yazar: Buket DEMİRCİ
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { patd527459, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {569 - 575}, doi = {10.31362/patd.527459}, title = {Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü}, key = {cite}, author = {Akyüz Ünsal, Ayşe İpek and Demi̇rcan Sezer, Selda and Güler, Duygu and Kurt Ömürlü, İmran and Ünsal, Alparslan and Demi̇rci̇, Buket} }
APA Akyüz Ünsal, A , Demi̇rcan Sezer, S , Güler, D , Kurt Ömürlü, İ , Ünsal, A , Demi̇rci̇, B . (2019). Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (3) , 569-575 . DOI: 10.31362/patd.527459
MLA Akyüz Ünsal, A , Demi̇rcan Sezer, S , Güler, D , Kurt Ömürlü, İ , Ünsal, A , Demi̇rci̇, B . "Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 569-575 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/48923/527459>
Chicago Akyüz Ünsal, A , Demi̇rcan Sezer, S , Güler, D , Kurt Ömürlü, İ , Ünsal, A , Demi̇rci̇, B . "Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 569-575
RIS TY - JOUR T1 - Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü AU - Ayşe İpek Akyüz Ünsal , Selda Demi̇rcan Sezer , Duygu Güler , İmran Kurt Ömürlü , Alparslan Ünsal , Buket Demi̇rci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.527459 DO - 10.31362/patd.527459 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 575 VL - 12 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.527459 UR - https://doi.org/10.31362/patd.527459 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü %A Ayşe İpek Akyüz Ünsal , Selda Demi̇rcan Sezer , Duygu Güler , İmran Kurt Ömürlü , Alparslan Ünsal , Buket Demi̇rci̇ %T Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.527459 %U 10.31362/patd.527459
ISNAD Akyüz Ünsal, Ayşe İpek , Demi̇rcan Sezer, Selda , Güler, Duygu , Kurt Ömürlü, İmran , Ünsal, Alparslan , Demi̇rci̇, Buket . "Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 3 (Eylül 2019): 569-575 . https://doi.org/10.31362/patd.527459
AMA Akyüz Ünsal A , Demi̇rcan Sezer S , Güler D , Kurt Ömürlü İ , Ünsal A , Demi̇rci̇ B . Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 569-575.
Vancouver Akyüz Ünsal A , Demi̇rcan Sezer S , Güler D , Kurt Ömürlü İ , Ünsal A , Demi̇rci̇ B . Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 569-575.