Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 387 - 393 2019-09-30

University students' status to use complementary and alternative treatment methods
Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları

Tuğba SOLMAZ [1] , Birsen ALTAY [2]


Purpose: Studying has been conducted to assess health management department students' status to use complementary and alternative treatment methods (CAM).

Materials and methods: Study was conducted in compliance with the descriptive research between 25 May 2017 and 15 June 2017. The target population of the study has consisted of 216 inviduals and 190 volunteer students have been taken into scope of the research. Data of the research has been collected by face-to-face interview method by using "Data Collection Form". In assessment of the data; number, percentage, chi-square tests were utilized.

Results: 43.7% of the students are in the age group of 18-20, 72.6% of them are female, 89.5% of them use complementary and alternative treatments. It has been detected that 42.5% of the students use physical and mental treatments, 34.5% of them use physical therapies, 12.4% use alternative and medical systems, and 10.4% of them use energy treatments. It has been determined that 55.9% of them have learnt/heard about these methods on the internet, 33.5% of them from a friend, and 12.4% of them from a relative/neighbor. 

Conclusion: 94.7% of the students have never been trained in relation with TAT and 81.8% of them have expressed that they want to be trained. Since guidance of internet stands out in use of TAT methods, it is considered that trainings for students shall benefit.

Amaç: Araştırma Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemlerini kullanma durumlarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan çalışma 25 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür.  Araştırmanın evrenini 216 birey oluşturmaktadır ve gönüllü 190 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, “Bilgi Toplama Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzdelik, ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %43,7’si 18-20 yaş grubunda, %72,6’sı kadın olup,  %89,5’ i tamamlayıcı ve alternatif tedavileri kullanmaktadır. Öğrencilerin %42,5’inin beden ve zihin tedavilerini, %34,5’inin vücut terapilerini, %12,4’ünün alternatif ve medikal sistemleri ve %10,4’ünün enerji tedavilerini kullandıkları tespit edilmiştir. Bu yöntemleri %55,9’ unun internet, %33,5’ inin arkadaş ve %12,4’ünün ise akraba/komşu aracılığıyla öğrendikleri/duydukları belirlenmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin %94,7’ si TAT konusunda daha önce hiç eğitim almamıştır ve %81,8’ i eğitim almak istediğini ifade etmiştir. TAT yöntemleri kullanmada internet yönlendirmesi ön plana çıktığından; öğrencilere yönelik eğitimlerin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

 • Referans1 Khorshid L, Yapucu Ü. The nurse's role in complementray therapies. Atatürk Üniversitesi Hemşire YO Dergisi 2005;8:124-130.
 • Referans2 National center for complementary and alternative medicine. Erişim:http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/. Erişim Tarihi: 13 Ocak 2019.
 • Referans3 Kav S, Hanoğlu Z, Algier, L. Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı:literatür taraması. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 2008;18:32-37.
 • Referans4 Erdoğan Z, Çınar S. Reiki:eski bir iyileștirme sanatı –modern hemșirelik uygulaması. Kafkas J Med Sci 2011;1:86–91.
 • Referans5 Demirci GT, Altunay İ, Küçükünal A. ve ark. Deri hastalıklarında tamamlayıcı ve alternatif tıbbi yöntem kullanımı ve hastalar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri. Turk J of Dermatol 2012;6:150-154.
 • Referans6 Çetin OB. Eskişehir’de tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Sosyoekonomi 2007;2:89-106.
 • Referans7 Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, et al. Trends in alternative medicine use in the united states, 1990-1997:results of a follow-up national survey. JAMA 1998;280:1569-1575.
 • Referans8 Ernst E, Cassileth BR. The prevalence of complementary/alternative medicine in cancer:a systematic review. Cancer 1998;83:777- 782.
 • Referans9 Dikici A, Ulaşlı AM, Çevik H. Ve ark. Dejeneratif osteoartrit tanılı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Euras J Fam Med 2015;4:126-130.
 • Referans10 Tokem Y. Astımlı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006;54:189-196.
 • Referans11 Özçelik H, Fadıloğlu Ç. Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif kullanım nedenleri. Türk Onkoloji Dergisi 2009;24:48-52.
 • Referans12 Çevik K, Bolsoy N, Beler M. Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye ilişkin bilgi ve görüşleri. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2016;6:1-15.
 • Referans13 Sarı G, Kipay SS. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin alternatif/ tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kullanma durumlarının belirlenmesi. Erişim:https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents. Erişim Tarihi: 30 Aralık2018.
 • Referans14 Araz CN, Taşdemir HS, Kılıç PS. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin tıp dışı alternatif ve geleneksel uygulamalar konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1:239-251.
 • Referans15 Tan M, Uzun Ö, Akçay F. Trends in complementary and alternative medicine in eastern turkey”. J Altern Complement Med 2004;10:861-865.
 • Referans16 Hasan SS, Yong CS, Babar MG, et al. Understanding, perceptions and self-use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) among malaysian pharmacy students. BMC Complement Altern Med 2011;11:95.
 • Referans17 Udo IA, Bassey OI, Bassey US, Akpan IV. Clinical and socio demographic profiles of complementary and alternative medicine users among outpatient clinic attendees in UYO. South-South Nigeria, Family Medicine & Medical Science Research 2014;3:1-5.
 • Referans18 Yıldırım Y, Parlar S, Eyigor S. Ve ark. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of Complementary and Alternative Medicine (CAM). Journal Clinical Nursing 2017;19:1157–1166.
 • Referans19 Doğanay S, Güzel D, Öztürk D, Tanyeli A. Tamamlayıcı ve alternatif tıp:Türk sağlık bilimleri ve tıp öğrencileri arasında bilgi, tutum ve kullanma durumları J Contemp Med 2018;8:48-54.
 • Referans20 Açıkgöz A, Kaya Y, Özkaraman A. ve ark. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıpı bilme ve kullanma durumu. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;5:12-21.
 • Referans21 Astin JA, Marie A, Pelletier K.R, et al. A rewiev of the ıncorporation of complementary and alternative medicine by mainstream physicians. Arch Intern Med 1998;158:2303-2310.
 • Referans22 Özkan A. Çocukluk çağı kanserlerinde tamamlayıcı ve alternatif tıp. Klinik Gelişim 20007;20:179-180.
 • Referans23 Sirois FM. Provider-based complementary and alternative medicine use among three chronic illness groups:associations with psychosocial factors and concurrent use of conventional health-care services. Complementary Therapies in Medicine 2008;16:73-80.
 • Referans24 Uğurluel G, Karhan A, Edirne T, Şahin, AH. Outpatients chemotherapy unit of treatment in patients contacting the complementary and alternative medicine practice ıncidence and causes. Van Medical Journal 2007;1:68–73.
 • Referans25 Owen DJ, Fang MLE. Information-seeking behavior in Complementary and Alternative Medicine (CAM):an online survey of faculty at a health sciences campus. Journal of The Medical Library Association 2003;91.311-321.
 • Referans26 Algier L, Hanoğlu Z, Özden G, Kara F. The use of complementary and alternative (non-conventional) medicine in cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing 2005;9:138-146.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0574-0035
Yazar: Tuğba SOLMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5828-1117
Yazar: Birsen ALTAY
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { patd526867, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {387 - 393}, doi = {10.31362/patd.526867}, title = {Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları}, key = {cite}, author = {Solmaz, Tuğba and Altay, Birsen} }
APA Solmaz, T , Altay, B . (2019). Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (3) , 387-393 . DOI: 10.31362/patd.526867
MLA Solmaz, T , Altay, B . "Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 387-393 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/48923/526867>
Chicago Solmaz, T , Altay, B . "Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 387-393
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları AU - Tuğba Solmaz , Birsen Altay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.526867 DO - 10.31362/patd.526867 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 387 EP - 393 VL - 12 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.526867 UR - https://doi.org/10.31362/patd.526867 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları %A Tuğba Solmaz , Birsen Altay %T Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.526867 %U 10.31362/patd.526867
ISNAD Solmaz, Tuğba , Altay, Birsen . "Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 3 (Eylül 2019): 387-393 . https://doi.org/10.31362/patd.526867
AMA Solmaz T , Altay B . Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 387-393.
Vancouver Solmaz T , Altay B . Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 387-393.