Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 585 - 590 2019-09-30

Complex Karyotype With Clonal Evolution In A MDS/MPN Case
MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları

R. Dilhan KURU [1] , Ayşe ÇIRAKOĞLU [2] , Şükriye YILMAZ [3] , Seda EKİZOĞLU [4] , Yelda TARKAN ARGÜDEN [5] , Şeniz ÖNGÖREN [6] , Ayhan DEVİREN [7]


Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN) are clonal myeloid disorders that have both dysplastic and proliferative features.  Pathophysiology of MDS/MPN includes abnormalities in regulation of myeloid pathways. Patients with MDS/MPN do not have BCR/ABL fusion gene. Abnormalities in regulation of the ras pathway of signaling proteins appears to be a common finding in these diseases.  In this study we present a MDS/MPN case with complex cytogenetics. By Real Time-PCR (RT-PCR), BCR/ABL p210 transcript (MBCR) was negative, and by allele-specfic PCR, JAK2 V617F mutation was positive. By cytogenetics, a complex karyotype was observed with, idic (18)(p11.2), t(11;idic(18))(p11.1;q11) and dic(11;18)(q24;p11) which were formed through clonal evolution.  The results  included  different rearrangements and partial gain of chromosome 18. Rearrangements  involving chromosomes 11 and 18  have been previously reported  in hematological malignancies but  with different breakpoints from ours. Trisomy/ partial trisomy 18 had been reported in lymphoproliferative disorders and MDS. The genes on chromosome 18 considered  important, as they are associated with carcinogenesis.  Bcl-2 family, whose members are important apoptosis regulators, is localized on the long arm of chromosome 18.

Myelodisplastik /myeloproliferatif  neoplaziler (MDS/MPN) displastik ve proliferatif özellikleri bir arada taşıyan klonal myeloid hastalıklardır. MDS/MPN patofizyolojisi  myeloid yolakların düzenlenmesindeki bozuklukları kapsamaktadır. En yaygın nedenlerin başında ras yolağı sinyal proteinlerindeki düzensizlikler gelir. Bu hastalarda BCR/ABL füzyon  geni negatiftir.

Real Time-Polimeraz Zincir Tepkimesi (RT-PCR)  ile BCR/ABL p210 transkripti (-) ve allele özgü polimeraz zincir tepkimesi yöntemi ile  JAK2  V617F  mutasyonu  (+) saptanan  MDS/ MPN ile uyumlu olgunun kemik iliği aspirasyon materyaline 24 ve 48 saatlik standart hücre kültürü uygulanmıştır. GTL bantlama yöntemiyle yapılan sitogenetik inceleme sonucunda, klonal evolüsyon ile meydana gelen idic(18)(p11.2), t(11;idic)(18))(p11.1;q11) ve dic(11;18)(q24;p11) yeniden düzenlenmelerini de içeren kompleks karyotip tespit edilmiştir. Yaptığımız literatür araştırmasında hematolojik kanserlerde 18 ve 11 numaralı kromozomların katıldığı yeniden düzenlenmeler gözlenirken, bu kromozom düzensizliklerinin kırık noktaları bizim olgumuzdakinden farklı bulunmuştur. Trizomi/kısmi trizomi 18 lenfoproliferatif  hastalıklarda ve MDS de gözlenen anomalilerden birisi olarak bildirilmektedir. Önemli apoptoz düzenleyici gen ailelerinden biri olan Bcl-2, 18. kromozomun uzun kolunda yer almaktadır. Olgumuzda da  18. kromozomun uzun kolunun artışı söz konusudur. Sunduğumuz sitogenetik bulgular kanser genetiği ve alternatif  tedavi araştırmalarında hedef bölge olması açısından dikkat çekicidir.

 • Referans1. Vardiman JW, Harris N L and Brunning R D. TheWorld Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms. Blood 2002, 100 (7): 2292-302
 • Referans2. Foucar K. Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasms. Am J Clin Pathol 2009;132:281-289
 • Referans3. Go´mez-Seguı´ I, H Makishima, A Jerez, K Yoshida. Novel recurrent mutations in the RAS-like GTP-binding gene RIT1 in myeloid malignancies. Leukemia (2013), 27(3); 1943 – 1946
 • Referans4. Bacher U, Schnittger S, Kern W, Weiss T. Distribution of cytogenetic abnormalities in myelodysplastic syndromes, Philadelphia negative myeloproliferative neoplasms, and the overlap MDS/MPN category. Ann Hematol (2009) 88:1207–1213
 • Referans5. ISCN (2016) An International System for Human Cytogenetic Nomenclature, McGowan-Jordan J., Simons A., Schmid M. (eds); S. Karger, Basel 2016
 • Referans6. DiNardo CD, Daver N, Jain N et al. Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasms, Unclassifiable (MDS/MPN, U): Natural history and clinical outcome by treatment strategy Leukemia. 2014 April ; 28(4): 958–961.
 • Referans7. Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology http://atlasgeneticsoncology.org/Anomalies/Anomliste.html
 • Referans8. Kominato S, Nakayama T, Sato F, Yamada S, Xia H. Characterization of chromosomal aberrations in thymic MALT lymphoma. Pathology International 2012; 62: 93–98
 • Referans9. Dunlap J, Kelemen K, Leeborg N, Braziel R, Olson S, Press R. Association of JAK2 Mutation Status and Cytogenetic Abnormalities in Myeloproliferative Neoplasms and Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasms. Am J Clin Pathol 2011;135:709-719
 • Referans10. Slovak M L, Smith D D, Bedell V , Hsu Y-H, O’Donnell M. Assessing karyotype precision by microarray based comparative genomic hybridization in the myelodysplastic/myeloproliferative syndromes. Molecular Cytogenetics 2010, 3:23
 • Referans11. Zhu D, Ikpatt OF, Dubovy SR et al. Molecular and genomic aberrations in Chlamydophila psittaci negative ocular adnexal marginal zone lymphomas. American Journal of Hematology 2013 sep;88(9):730-5
 • Referans12. Deviren A, Gürsel İM ,Kuru D et al. Cytogenetic Evaluation in 221 Untreated Patients with Myelodysplastic Syndrome Tedavi Almamış 221 Miyelodisplastik Sendromlu Hastada Sitogenetik Değerlendirme Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):15-23
 • Referans13. Parker JE, Mufti GJ, Rasool F, Mijovic A, Devereux S and Pagliuca A. The role of apoptosis, proliferation, and the Bcl-2–related proteins in the myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia secondary to MDS. Blood 2000 ,vol. 96(12),3932-38
 • Referans14. Bogenberger JM, Kornblau SM, Pierceall WE et al. BCL-2 family proteins as 5-Azacytidine-sensitizing targets and determinants of response in myeloid malignancies Leukemia (2014) 28, 1657–1665
Birincil Dil tr
Konular Hematoloji
Yayınlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8088-5336
Yazar: R. Dilhan KURU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0330-2277
Yazar: Ayşe ÇIRAKOĞLU
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8076-3080
Yazar: Şükriye YILMAZ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4785-8189
Yazar: Seda EKİZOĞLU
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5405-3365
Yazar: Yelda TARKAN ARGÜDEN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2809-5510
Yazar: Şeniz ÖNGÖREN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5405-3365
Yazar: Ayhan DEVİREN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @olgu sunumu { patd557577, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {585 - 590}, doi = {10.31362/patd.557577}, title = {MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları}, key = {cite}, author = {Kuru, R. Dilhan and Çırakoğlu, Ayşe and Yılmaz, Şükriye and Eki̇zoğlu, Seda and Tarkan Argüden, Yelda and Öngören, Şeniz and Devi̇ren, Ayhan} }
APA Kuru, R , Çırakoğlu, A , Yılmaz, Ş , Eki̇zoğlu, S , Tarkan Argüden, Y , Öngören, Ş , Devi̇ren, A . (2019). MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (3) , 585-590 . DOI: 10.31362/patd.557577
MLA Kuru, R , Çırakoğlu, A , Yılmaz, Ş , Eki̇zoğlu, S , Tarkan Argüden, Y , Öngören, Ş , Devi̇ren, A . "MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 585-590 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/48923/557577>
Chicago Kuru, R , Çırakoğlu, A , Yılmaz, Ş , Eki̇zoğlu, S , Tarkan Argüden, Y , Öngören, Ş , Devi̇ren, A . "MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 585-590
RIS TY - JOUR T1 - MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları AU - R. Dilhan Kuru , Ayşe Çırakoğlu , Şükriye Yılmaz , Seda Eki̇zoğlu , Yelda Tarkan Argüden , Şeniz Öngören , Ayhan Devi̇ren Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.557577 DO - 10.31362/patd.557577 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 585 EP - 590 VL - 12 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.557577 UR - https://doi.org/10.31362/patd.557577 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları %A R. Dilhan Kuru , Ayşe Çırakoğlu , Şükriye Yılmaz , Seda Eki̇zoğlu , Yelda Tarkan Argüden , Şeniz Öngören , Ayhan Devi̇ren %T MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.557577 %U 10.31362/patd.557577
ISNAD Kuru, R. Dilhan , Çırakoğlu, Ayşe , Yılmaz, Şükriye , Eki̇zoğlu, Seda , Tarkan Argüden, Yelda , Öngören, Şeniz , Devi̇ren, Ayhan . "MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 3 (Eylül 2019): 585-590 . https://doi.org/10.31362/patd.557577
AMA Kuru R , Çırakoğlu A , Yılmaz Ş , Eki̇zoğlu S , Tarkan Argüden Y , Öngören Ş , Devi̇ren A . MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 585-590.
Vancouver Kuru R , Çırakoğlu A , Yılmaz Ş , Eki̇zoğlu S , Tarkan Argüden Y , Öngören Ş , Devi̇ren A . MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 585-590.