Konular

• Histoloji ve Embriyoloji
• Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
• Kadın Hastalıkları ve Doğum


Dergiler

Hakem
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Okur
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Okur
Hakem
Okur
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Okur
Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


A. ATIGAN, S. GÖK, Y. ARMAN KARAKAYA
Kronik kazeifiye granülomatöz endometrit, Pamukkale Tıp Dergisi, (2021)
A. ATIGAN, Ö. GÜLER, Y. ARMAN KARAKAYA, D. KILIÇ
Histeroskopi ile Rezekte Edilen Dev Endometriyal Polip: Olgu Sunumu, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020)
A. ATIGAN, S. GÖK
Kornual Gebelikte İki Olguda İki Tedavi Yöntemi, Maltepe Tıp Dergisi, (2020)
A. ATIGAN, E. ERAYDIN
Human Papillomavirus (HPV) Tiplerinin Prevalansının Saptanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2020)
A. ATIGAN, Ö. GÜLER
Endometriozis’te tümör marker ve nötrofil-lenfosit oranının prediktif rolü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2020)
A. ATIGAN, Y. ARMAN KARAKAYA, İ. FENKCİ, Ü. ÇABUŞ
Overin atipik proliferatif (Borderline) Brenner tümörü, Pamukkale Tıp Dergisi, (2020)
A. ATIGAN, E. ERAYDIN
Kliniğimizde Yapılan Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi, Hitit Medical Journal, (2020)
A. ATIGAN, S. GÖK, Y. ARMAN KARAKAYA
Postmenopozal bir Kadında Dev Endometriyal Polip, Hitit Medical Journal, (2020)
A. ATIGAN, U. OZGEN, N. DEMIRKAN, E. ERDEM
Immunoglobulin G4 related mastitis: A case report, Marmara Medical Journal, (2020)
A. ATIGAN, Ü. ÇABUŞ
Nadir görülen bir toraco-omfalopagus olgusu, Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)
A. ATIGAN
Holoprosensefali’nin Prenatal Tanısında Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Kullanılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
A. ATIGAN, Ü. ÇABUŞ
Cantrell Pentalojisi, Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)
A. ATIGAN, M. KALELİ
Nöral migrasyon defektini saptamada ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin kullanımı., Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)