Ege Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-851X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı UŞAK CERRAHİ DERNEĞİ |


Ege Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN 2636-851X) ulusal hakemli bir dergi olup yılda 3 kez yayınlanır.

Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Bağımsız çift-kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir.

Yalnızca internet ortamında yayınlanan açık erişim bir dergidir.

Dergi, Temel Tıp Bilimleri, Klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarından gelen orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, teknik raporlar, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Yayın dili Türkçe veya İngilizce' dir.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını http://dergipark.gov.tr/egetbd  adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir.

Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

Başvuru kurallarına uyan ve derginin yazım kurallarına göre düzenlenmiş yazılar, editör onayından sonra alanında uzman olan bağımsız iki hakeme gönderilir.

Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür.

Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır.

Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler.

Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.  Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder.

Editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), kriterlerine uygundur.

Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Ege Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2636-851X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı UŞAK CERRAHİ DERNEĞİ |
Kapak Resmi


Ege Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN 2636-851X) ulusal hakemli bir dergi olup yılda 3 kez yayınlanır.

Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Bağımsız çift-kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir.

Yalnızca internet ortamında yayınlanan açık erişim bir dergidir.

Dergi, Temel Tıp Bilimleri, Klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarından gelen orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, teknik raporlar, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Yayın dili Türkçe veya İngilizce' dir.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını http://dergipark.gov.tr/egetbd  adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir.

Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

Başvuru kurallarına uyan ve derginin yazım kurallarına göre düzenlenmiş yazılar, editör onayından sonra alanında uzman olan bağımsız iki hakeme gönderilir.

Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür.

Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır.

Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler.

Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.  Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder.

Editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), kriterlerine uygundur.

Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Cilt 2 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Klinik ve Radyolojik Olarak Tanısı Zor Konulan Primer Pulmoner Lenfoma Hastalarının Görüntüleme Özellikleri
  Sayfalar 48 - 51
  Meral Büyükterzi , Yunus Yılmazsoy , Serdar Arslan , Vefa Öner , Tuğba Günler
 2. The Importance of the Host Factor in Infections Following Transrectal Biopsy
  Sayfalar 52 - 55
  Erkan Arslan , Hakan Türk , Sıtkı Ün , Pınar Şamlıoğlu
 3. Diyabetik Hastalarda Preoperatif Sıvı Replasmanının İntraoperatif Hemodinamik Parametrelere Etkisi
  Sayfalar 56 - 62
  Emel Yıldız , Vildan Taşpınar , Melek Demiroğlu , Özlem Fındık Saçan , Murat Koç , Gülcan Kabasakal Erk , Nermin Göğüş
 4. Can We Predict Complications In Percutaneous Nephrolithotomy?
  Sayfalar 63 - 67
  Erkan Arslan , Hakan Türk
 5. Tip 2 Diyabetli Bireylerin Tatlandırıcı ve Tatlı Tüketimleri ile Metabolik Kontrol Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 68 - 73
  Fatma Feyza Öztürk , Rabia İclal Öztürk
 6. Ketiapin Kullanımı ile İlişkili Olabilecek Lökopeni: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 74 - 76
  Mehmet Hamdi Örüm
 7. 'Burned-out' Seminomatous Testicular Tumour Diagnosed as Retroperitoneal Metastasis, A Rare Case
  Sayfalar 77 - 80
  Semra Demirli Atıcı , Yasemin Kırmızı , Dilek Kuzukıran , Halit Batuhan Demir , Emel Ebru Pala , Cengiz Aydın
 8. Melankolik Depresyon tedavisinde venlafaksin ve agomelatinin birlikte kullanımı: Bir olgu sunumu
  Sayfalar 81 - 84
  Burak Okumuş , Çiçek Hocaoğlu
 9. Sedimantasyon & CRP - Geçmişten Geleceğe
  Sayfalar 85 - 96
  Ahmet Çayakar
Derginin intihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar özgün olmalıdır. Başvuru sürecinde tüm yazılar  iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.

2018 Yılı Hakemlerimiz

Akademik katkı ve desteklerinden dolayı tüm hakemlerimize teşekkür ederiz

2018 Yılında destek veren Hakemlerimiz için;

http://dergipark.gov.tr/download/issue-full-file/42466