Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 411 - 414 2019-09-30

Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?
Should examınatıons be performed ın each child wıth constıpatıon?

Burcu GÜVEN [1]


Amaç: Kabızlık, çocukluk yaş grubunda sık görülen bir dışkılama bozukluğudur. Çocuklarda kabızlığın konjenital anomalilerden metabolik hastalıklara kadar birçok nedeni bulunmaktadır.  Organik nedenlerin dışlanması için her hastadan birçok tetkik istenmektedir.

Gereç ve Yöntem: Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği’ ne kabızlık şikayeti ile başvuran 0-18 yaşları arası toplam 200 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, glukoz, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, serbest tiroksin(sT4), tiroid stimule edici hormon (TSH) değerleri ve tedavi süreleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 200 hastanın 105(%52,5)’i kız, 95(%47,5)’i erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 4,91 ± 4,63 (0-18) yaş bulundu. Hastaların hiçbirinde hiperglisemi ve hipokalemi görülmedi. Sadece bir hastada TSH yüksek bulundu. Bu hastanın da sT4’ ü normaldi. Hastaların 31(%15,5)’ inde kalsiyum, 1(%0,5)’ inde fosfor ve 1(%0,5)’ inde magnezyum yüksek bulundu. Hiperkalsemisi olan 31 hastanın 19’ u bir yaş altı, 7’ si ise 1-2 yaş arasındaydı.

Sonuç:  Maliyet düşünüldüğünde kabızlığı olan her çocukta tiroid fonksiyon testleri, kalsiyum, fosfor, potasyum ve glukoz gönderilmesi uygun değildir. Ancak bölgemiz koşullarında 2 yaş altı çocuklarda kalsiyum gönderilmesi faydalı olabilir. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Abstract:

Purpose: Constipation is a common problem in childhood. There are many causes of constipation in children from congenital anomalies to metabolic diseases. Many examinations are required to exclude organic causes from each patient.

Materials and Methods: Total 200 patients aged between 0-18 years who were admitted to the Pediatric Gastroenterology Clinic with the complaint of constipation were retrospectively reviewed. Patients’ age, sex, glucose, calcium, phosphorus, magnesium, potassium, free thyroxine (fT4), thyroid stimulating hormone (TSH) values ​​and duration of treatment were analyzed.

Results: Of the 200 patients included in the study, 105 (52.5%) were female and 95 (47.5%) were male. The mean age of the patients was 4.91±4.63 years (range 0-18 years). None of the patients had hyperglycemia or hypokalemia. Only one patient had high TSH whose fT4 was normal. Thirty-one (15.5%), 1 (0.5%), 1 (0.5%) had hypercalcemia, hyperphosphatemia and hypermagnesemia respectively. Of the 31 patients with hypercalcemia, 19 were under one, seven were 1-2 years old. Conclusion: Considering the cost, it is not appropriate to send thyroid function tests, calcium, phosphorus, potassium and glucose to every child with constipation. However, it may be beneficial to administer calcium in children under 2 years of age in our region. Further researches are needed for this.

  • 1- Baran M, Eliaçık K. Etiology and pathogenesis of chronic constipation in childhood. İzmir Dr. Behçet Uz. Çocuk Hast. Dergisi 2013;3:12-17.2- Mugie SM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Epidemiology of constipation in children and adults: a systematic review. Best Pract Res ClinGastroenterol. 2011;25:3-18.3- Lu PL, Mousa HM. Constipation: Beyond the Old Paradigms. Gastroenterol Clin North Am. 2018;47:845-862.4- Chogle A, Saps M. Yield and cost of performing screening tests for constipation in children. Can J Gastroenterol. 2013;27:35-8.5- Bennett WE Jr, Heuckeroth RO. Hypothyroidism is a rare cause of isolated constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54:285-7.6- Buluş A, Andıran N. Thyroid Disorders in Childhood and Adolescence. Türkiye Klinikleri J Fam Med- Special Topics 2015;6: 48-53.7- North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Evaluation and treatment of constipation in children: summary of updated recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006;43:405-7. Review.8- Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY,et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58:258-74.9- Hyams JSS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional disorders: children and adolescents. Gastroenterology 2016;150:1456–68. 10- Benninga MA, Faure C, Hyman PE, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2016; 150:1443.e2–55.e2.11- Koppen IJN, Vriesman MH, Tabbers MM, Di Lorenzo C, Benninga MA. Awareness and Implementation of the 2014 ESPGHAN/NASPGHAN Guideline for Childhood Functional Constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66:732-737.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayınlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5142-8168
Yazar: Burcu GÜVEN
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { patd554691, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {411 - 414}, doi = {10.31362/patd.554691}, title = {Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?}, key = {cite}, author = {Güven, Burcu} }
APA Güven, B . (2019). Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi? . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (3) , 411-414 . DOI: 10.31362/patd.554691
MLA Güven, B . "Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 411-414 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/48923/554691>
Chicago Güven, B . "Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 411-414
RIS TY - JOUR T1 - Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi? AU - Burcu Güven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.554691 DO - 10.31362/patd.554691 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 414 VL - 12 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.554691 UR - https://doi.org/10.31362/patd.554691 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi? %A Burcu Güven %T Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi? %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.554691 %U 10.31362/patd.554691
ISNAD Güven, Burcu . "Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 3 (Eylül 2019): 411-414 . https://doi.org/10.31362/patd.554691
AMA Güven B . Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 411-414.
Vancouver Güven B . Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 411-414.