Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 497 - 501 2019-09-30

Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi

Tarık ŞENGÖZ [1] , Özlem ULUYOL [2] , Aziz GÜLTEKİN [3] , Olga YAYLALI [4] , Doğangün YÜKSEL [5]


Amaç: Enfeksiyon tanısında F-18 FDG ile lökosit işaretleme yaparak PET/BT cihazında görüntüleme henüz rutin pratiğe girmemekle birlikte üzerinde bir süredir çalışılmaktadır. Ancak F-18 FDG ile lökositlerin bağlanma etkinliği düşük düzeyde kalmaktadır. Biz çalışmamızda, enfeksiyon ön tanılı hastalarda insülin ve glukagon kullanımının F-18 FDG ile lökosit işaretleme üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Enfeksiyon ön tanısı ile başvuran 7 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Gönüllülerin açlık kan şekeri 80-120 mg/dl arasında idi. Gönüllülerden alınan 20 ml venöz kandan lökositler izole edildi. Oda ısısında inkübe edilen ve 2 mCi F-18 FDG ile işaretlenen 3 grup oluşturuldu. Grupların birine 10 IU kristalize insülin, ikincisine 0,1 mg glukagon ilave edildi. Son gruba ise herhangi bir şey eklenmedi. Her grup için elde edilen materyal santrifüj edilerek bağlı lökositlerin çökmesi sağlandı. Bağlı olan ve bağlı olmayan komponent aktiviteleri ayrı ayrı ölçülerek total aktivite elde edildi. Bağlı komponent aktivitesi total aktiviteye bölünerek bağlanma yüzdesi hesaplandı. Elde edilen veriler, SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software Armonk, NY: IBM Corp.) paket programıyla analiz edildi. Değişkenlerin ortalama±standart deviasyon, ortanca (minimum-maksimum) değerleri elde edildi. (p<0,05) değerler istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirildi.

BulgularF-18 FDG işaretli lökosit bağlanma yüzdeleri insülinli, glukagonlu ve hiç birşey eklenmeyen gruplarda sırasıyla  %31.57(±%5,9), %30(±%6,2) ve %27.57(±%4,3) olarak bulundu. Her 3 grubun bağlanma yüzdeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0,418).

Sonuç: F-18 FDG ile lökosit işaretleme, enfeksiyon tanısında kullanılması mümkün olan bir yöntem olup, invitro işaretleme esnasında insülin ve glukagon kullanımı bağlanma etkinliğini değiştirmemektedir. 

F-18 FDG, insülin, glukagon
  • 1. Becker W, Meller J. The role of nuclear medicine in infection and inflammation. Lancet Infect Dis 2001;1:326-333.2. Jamar F, Buscombe J, Chiti A, et al. EANM/ SNMMI guideline for 18F-FDG use in inflammation and infection. J Nucl Med 2013;54:647-658.3. Sugawara Y, Gutowski TD, Fisher SJ, Brown RS, Wahl RL. Uptake of positron emission tomography tracers in experimental bacterial infections: a comparative biodistribution study of radiolabeled FDG, thymidine, L-methionine, 67Ga citrate and 125I-HSA. Eur J Nucl Med 1999;26:333–341.4. Bleeker-Rovers CP, de Kleijn EM, Corstens FH, van der Meer JW, Oyen WJ. Clinical value of FDG PET in patients with fever of unknown origin and patients suspected of focal infection or inflammation. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004;31:29–37.5. Osman S, Danpure HJ. The use of 2-[18F]Fluoro-2-deoxyD-glucose as a potential in vitro agent for labelling human granulocytes for clinical studies by positron emission tomography. Int J Rad Appl Instrum B 1992;19:183-190. 6. Lehmann K, Meller J, Behe M, Becker W. F-18-FDG uptake in granulocytes: basis of F-18-FDG scintigraphy [abstract]. Nuklearmedizin 2001;40:168.7. Bhargava KK, Gupta RK, Nichols KJ, Palestro CJ. In vitro human leukocyte labeling with (64)Cu:an intraindividual comparison with (111)In-oxine and (18)F-FDG. Nucl Med Biol 2009;36:545–549.8. Forstrom LA, Dunn WL, Mullan BP, Hung JC, Lowe VJ, Thorson LM. Biodistribution and dosimetry of [18F] fluorodeoxyglucose labeled leukocytes in normal human subjects. Nucl Med Commun 2002;23:721–725.9. Maratou E, Dimitriadis G, Kollias A, et al. Glucose transporter expression on the plasma membrane of resting and activated white blood cells. Eur J Clin Invest 2007;37:282-290.10. Gotthardt M, Bleeker-Rovers CP, Boerman OC, Oyen WJ. Imaging of inflammation by PET, conventional scintigraphy, and other imaging techniques. J Nucl Med Technol 2013;41:157-169.11. Jamar F, Buscombe J, Chiti A, et al. EANM/ SNMMI guideline for 18F-FDG use in inflammation and infection. J Nucl Med 2013;54:647-658.12. Williamson MK, Coombes N, Juszczak F, et al. Upregulation of glucose uptake and hexokinase activity of primary human CD4+ T cells in response to infection with HIV-1. Viruses 2018;10:114.13. Paik JY, Lee KH, Byun SS, Choe YS, Kim BT. Use of insulin to improve [18F] fluorodeoxyglucose labelling and retention for in vivo positron emission tomography imaging of monocyte trafficking. Nucl Med Commun 2002;23:551-557.14. Forstrom LA, Mullan BP, Hung JC, Lowe VJ, Thorson LM. 18-FDG labeling of human leukocytes. Nucl Med Commun 2000;21:691-694.15. Moon SH, Lee HY, Eo JS, et al. Use of granulocyte colony-stimulating factor for fluorine-18-fluorodeoxyglucose labeling in human leukocytes. Nucl Med Commun 2011;32:186-191.
Birincil Dil tr
Konular Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
Yayınlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2621-7585
Yazar: Tarık ŞENGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4140-619X
Yazar: Özlem ULUYOL
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0311-8077
Yazar: Aziz GÜLTEKİN
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4920-865X
Yazar: Olga YAYLALI
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0983-2834
Yazar: Doğangün YÜKSEL
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { patd597688, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {497 - 501}, doi = {10.31362/patd.597688}, title = {Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi}, key = {cite}, author = {Şengöz, Tarık and Uluyol, Özlem and Gülteki̇n, Aziz and Yaylalı, Olga and Yüksel, Doğangün} }
APA Şengöz, T , Uluyol, Ö , Gülteki̇n, A , Yaylalı, O , Yüksel, D . (2019). Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (3) , 497-501 . DOI: 10.31362/patd.597688
MLA Şengöz, T , Uluyol, Ö , Gülteki̇n, A , Yaylalı, O , Yüksel, D . "Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 497-501 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/48923/597688>
Chicago Şengöz, T , Uluyol, Ö , Gülteki̇n, A , Yaylalı, O , Yüksel, D . "Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 497-501
RIS TY - JOUR T1 - Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi AU - Tarık Şengöz , Özlem Uluyol , Aziz Gülteki̇n , Olga Yaylalı , Doğangün Yüksel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.597688 DO - 10.31362/patd.597688 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 501 VL - 12 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.597688 UR - https://doi.org/10.31362/patd.597688 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi %A Tarık Şengöz , Özlem Uluyol , Aziz Gülteki̇n , Olga Yaylalı , Doğangün Yüksel %T Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.597688 %U 10.31362/patd.597688
ISNAD Şengöz, Tarık , Uluyol, Özlem , Gülteki̇n, Aziz , Yaylalı, Olga , Yüksel, Doğangün . "Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 3 (Eylül 2019): 497-501 . https://doi.org/10.31362/patd.597688
AMA Şengöz T , Uluyol Ö , Gülteki̇n A , Yaylalı O , Yüksel D . Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 497-501.
Vancouver Şengöz T , Uluyol Ö , Gülteki̇n A , Yaylalı O , Yüksel D . Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(3): 497-501.