Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 61 - 67 2020-01-21

Nullipar gebe kadınlarda doğuma hazırlık eğitimin doğum şekli üzerine etkisi
Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women

Mehmet SİPAHİ [1]


Amaç: Doğuma hazırlık eğitiminin nullipar gebe kadınlarda doğum tercihi üzerine olan etkisini incelemek.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kesitsel çalışma …………………………………Hastanesinde Mayıs 2017-Mayıs 2018 arasında ilk doğumlarını yapan 824 gebe nullipar kadını içermektedir. Çalışma merkezinde düzenli takibe (en az 4) gelenler, sağlıklı tekil gebeliği olanlar ve 34-42 hafta arasında doğum yapmış olan kadınlar çalışmaya dahil edilirken, ölü doğum yapanlar, makat prezentasyon olanlar, makrozomi saptananlar ve periyodik prenatal kontrollerini farklı bir sağlık merkezinde yaptıranlar çalışmaya dahil edilmedi. Buna göre toplamda 72 kadın dışlandı ve geri kalan 752 nullipar kadın değerlendirildi.

Bulgular: Kadınların (n=752) yaş ortalaması 25.73±4.66 yıl, ortalama gebelik haftası 39.02±1.49 idi. Ortalama doğum ağırlığı 3259.28±418.05 gr saptandı ve doğumların %51.5'i (n=387) erkekti. Kadınların 439'u (%58,4) vajinal, 313'ü (%41,6) sezaryen ile doğum yaptı. Vajinal yolla doğum yapan kadınlar ile sezaryenla doğum yapanlar arasında, doğuma hazırlık sınıflarına katılım oranlarında anlamlı bir fark bulunmadı (%52.6 - %53.0, p=0,910). Ayrıca, doğuma hazırlık eğitimini tamamlayan ve sertifika alan kadınlarda (n = 72) sezaryen oranı, normal doğumdan daha düşük olmakla beraber anlamlı fark saptanmadı (p = 0.080).

Sonuç: Doğuma hazırlık eğitimlerine katılımın artırılması, gebelerin doğum tercihleri ​​üzerinde belirleyici bir etki oluşturabilir.

Purpose: To examine the effects of prenatal education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women.

Materials and Methods: This retrospective cross-sectional study included 824 pregnant nulliparous women who gave their first birth between May 2017-May 2018 in the …………….Gynecology and Obstetrics and Child Diseases Training and Research Hospital. While the women who had regular follow-ups (at least 4) in the study center, had healthy singleton pregnancy, and gave birth between 34-42 weeks of gestation were included, women who gave birth to a stillborn baby, had a breech presentation, had a macrosomia birth, and had their periodic prenatal examinations in a different healthcare center were excluded. Accordingly, 72 women were excluded in total and the remaining 752 nulliparous women were evaluated.

Results: The mean age of the women (n=752) was 25.73±4.66 year and their mean gestational week was 39.02±1.49. The mean birth weight was 3259.28±418.05 g and 51.5% (n=387) of the women gave birth to a boy. Of the women, 439 (58.4%) gave birth vaginally and 313 (41.6%) gave birth by cesarean section. There was no significant difference between the women gave birth by vaginal route and cesarean section regarding the rate of participation in the childbirth preparation education (52.6% vs. 53.0%, p=0.910). Moreover, the rate of cesarean section was also lower than vaginal delivery in the women who completed the prenatal education and had certificate (n=72) but the difference was not significant (p=0.080).

Conclusion: Increasing the rate of participation of women in the childbirth preparation education would have favorable impacts on the preferences of women for mode of delivery.

 • 1. Gao Y, Xue Q, Chen G, Stone P, Zhao M, Chen Q. An analysis of the indications for cesarean section in a teaching hospital in China. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;170:414-418. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.08.009
 • 2. Moore AK. Appropriate technology for birth. Lancet 1985;2:436-437.
 • 3. Hyde MJ, Mostyn A, Modi N, Kemp PR. The health implications of birth by Caesarean section. Biol Rev Camb Philos Soc 2012;87:229-243. doi: 10.1111/j.1469-185X.2011.00195.
 • 4. Sercekus P, Okumus H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 2009;25:155-162. doi: 10.1016/j.midw.2007.02.005.
 • 5. Coşar F, Demirci N. Lamaze felsefesine dayalı doğuma hazırlık eğitiminin doğum algısı ve doğuma uyum sürecine etkisi. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;3:18-30.
 • 6. Yilmaz SD, Bal MD, Beji NK, Uludag S. Women's Preferences of Method of Delivery and Influencing Factors. Iran Red Crescent Med J 2013;15:683-689. doi: 10.5812/ircmj.11532.
 • 7. Torloni MR, Betran AP, Montilla P, et al. Do Italian women prefer cesarean section? Results from a survey on mode of delivery preferences. BMC pregnancy and childbirth 2013;13:78. doi: 10.1186/1471-2393-13-78.
 • 8. Pang MW, Lee TS, Leung AK, Leung TY, Lau TK, Leung TN. A longitudinal observational study of preference for elective caesarean section among nulliparous Hong Kong Chinese women. BJOG 2007;114:623-629. doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01267.
 • 9. Dweik D, Girasek E, Meszaros G, Toreki A, Kereszturi A, Pal A. Non-medical determinants of cesarean section in a medically dominated maternity system. Acta Obstet Gynecol Scand 2014;93:1025-1033. doi: 10.1111/aogs.12466.
 • 10. Karaçam Z, Akyüz EÖ, Karaçam Z, Akyüz E. Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe/hemşirenin rolü. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011;19:45-53.
 • 11. Elmas S, Saruhan A, Yeyğel Ç. Doğum Öncesi Eğitim Modelleri Eşliğinde Doğal Doğum. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;20:299-303.
 • 12. Moos MK. Prenatal care: limitations and opportunities. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2006;35:278-285. doi: 10.1111/j.1552-6909.2006.00039.
 • 13. Okumuş H, Yenal K, Ozan YD, Öztürk E. Ülkemizde doğuma hazırlık sınıflarına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar: literatür derlemesi. Turkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics 2015;1:16-24.
 • 14. Doğum öncesi bakım yönetim rehberi. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/466 erişim; 2014.
 • 15. Amyx M, Gibbons L, Xiong X, et al. Sources of influence on pregnant women's preferred mode of delivery in Buenos Aires, Argentina. Birth 2018;45:71-78. doi: 10.1111/birt.12307.
 • 16. Mete S, Çiçek Ö, Aluş Tokat M, Çamlibel M, Uludağ E. Doğuma hazırlık sınıflarının doğum korkusu, doğum tercihi ve doğuma hazır oluşluğa etkisi. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri 2017;9:201-206.
 • 17. Esencan TY, Karabulut Ö, Yıldırım AD, et al. Doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin doğum şekli, ilk emzirme zamanı ve ten tene temas tercihleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2018;26:31-43.
 • 18. Serçekuş P, Başkale H. Effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and parental attachment. Midwifery 2016;34:166-172. doi: 10.1016/j.midw.2015.11.016.
 • 19. Gagnon AJ, Sandall J. Individual or group antenatal education for childbirth or parenthood, or both. Cochrane Database Syst Rev 2007;3. doi: 10.1002/14651858.CD002869.pub2.
 • 20. Walker DS, Visger JM, Rossie D. Contemporary childbirth education models. J Midwifery Womens Health 2009;54:469-76. doi: 10.1016/j.jmwh.2009.02.013.
 • 21. Maimburg RD, Vaeth M, Durr J, Hvidman L, Olsen J. Randomised trial of structured antenatal training sessions to improve the birth process. BJOG 2010;117:921-928. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02584.
 • 22. Mehdizadeh A, Roosta F, Chaichian S, Alaghehbandan R. Evaluation of the impact of birth preparation courses on the health of the mother and the newborn. Am J Perinatol 2005;22:7-9. doi: 10.1055/s-2004-837738.
 • 23. Fabian HM, Radestad IJ, Waldenstrom U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women's opinion and possible outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:436-443. doi: 10.1111/j.0001-6349.2005.00732.
 • 24. Artieta-Pinedo I, Paz-Pascual C, Grandes G, et al. The benefits of antenatal education for the childbirth process in Spain. Nurs Res 2010;59:194-202. doi: 10.1097/NNR.0b013e3181dbbb4e.
 • 25. Escott D, Slade P, Spiby H, Fraser RB. Preliminary evaluation of a coping strategy enhancement method of preparation for labour. Midwifery 2005;21:278-291. doi: 10.1016/j.midw.2004.12.009
 • 26. Ferguson S, Davis D, Browne J. Does antenatal education affect labour and birth? A structured review of the literature. Women Birth 2013;26:5-8. doi: 10.1016/j.wombi.2012.09.003.
 • 27. Herstad L, Klungsoyr K, Skjaerven R, et al. Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: a population-based registry study of low-risk primiparous women. BMC Pregnancy Childbirth 2016;16:230. doi: 10.1186/s12884-016-1028-3.
 • 28. Herstad L, Klungsoyr K, Skjaerven R, et al. Maternal age and elective cesarean section in a low-risk population. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:816-823. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01405.
 • 29. Nagy S. Changing trends and indications for cesarean section in the last few decades. Orv Hetil 2014;155:1140-1146. doi: 10.1556/OH.2014.29931.
Birincil Dil en
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8344-9863
Yazar: Mehmet SİPAHİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd598253, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {61 - 67}, doi = {10.31362/patd.598253}, title = {Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women}, key = {cite}, author = {SİPAHİ, Mehmet} }
APA SİPAHİ, M . (2020). Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 61-67 . DOI: 10.31362/patd.598253
MLA SİPAHİ, M . "Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 61-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/598253>
Chicago SİPAHİ, M . "Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 61-67
RIS TY - JOUR T1 - Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women AU - Mehmet SİPAHİ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.598253 DO - 10.31362/patd.598253 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 67 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.598253 UR - https://doi.org/10.31362/patd.598253 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women %A Mehmet SİPAHİ %T Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.598253 %U 10.31362/patd.598253
ISNAD SİPAHİ, Mehmet . "Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 61-67 . https://doi.org/10.31362/patd.598253
AMA SİPAHİ M . Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 61-67.
Vancouver SİPAHİ M . Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 67-61.