Cilt: 13 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

20. Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

Derleme

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır