Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 40 2020-01-21

0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.
The effect of caregivers on neuro-development of infants aged 0-24 months old.

Ayşin NALBANTOĞLU [1] , Saliha BAYKAL [2]


Amaç: Erken çocukluk döneminde iç ve dış ortam faktörlerinin çocuğun büyüme ve gelişimi üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Yetersiz bilgi ve eğitimi olan bakım verenlerin gerekli uyaranları sunmamaları, çocukların yaşlarına uygun gelişmelerine engel olacaktır. Bu çalışmanın amacı da; 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin, bebeklerin kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlardaki gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesidir.
Yöntemler: Çalışma, yaşları 0-24 ay arasında olan 839 çocuk üzerinde yürütüldü. Tüm hastaların fizik muayeneleri ve antropometrik ölçümleri yapıldı. Elde edilen değerler persantil eğrisi üzerinde işaretlendi. Genel aile bilgileri ve bakım veren kişiler sorgulandı. Tüm çocuklara Denver II Gelişimsel Tarama Testi yapıldı. Test sonuçları normal, anormal ve şüpheli olarak yorumlandı.
Bulgular: 12-24 ay arası ücretli bakıcılar tarafından bakım verilen çocukların kilo ve boylarının, anne-baba ve büyükanne tarafından bakım verilenlerden istatiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur (sırasıyla
p=0.007 ve p=0.038). Ancak baş çevresi gruplar arasında anlamlı bir değişiklik göstermemiştir (p=0.249). 12-24 ay arasında ücretli bakıcılar tarafından bakım verilen çocukların, anne-baba ve büyükanne tarafından bakılanların aksine, Denver II Test sonuçlarında daha yüksek oranda anormal ve şüpheli sonuçlara rastlanmıştır (p=0.028). 12-24 ay arasındaki 342 çocuk, Denver II Gelişimsel Tarama Testinin dört alanına göre ayrıntılı incelendiğinde; ücretli bakıcılar tarafından bakım verilen çocukların, anne-baba ve büyükanne tarafından bakılanların aksine, dil ve ince motor alanda daha düşük skorlara sahip olduğu görülmüştür (p=0.001, p=0.004).
Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma çocukların fiziksel, sosyal ve kognitif gelişimleri üzerinde bakım veren kişilerin çok önemli bir rolü olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda gelişimsel gerilik riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenmesi için de tarama çalışmalarının yaygınlaştırılması gereklidir.

Objective: The indoor and outdoor factors have important effects  on growth and development of the child in the early childhood. The caregivers with in adequate knowledge and education may not provide the child necessary stimuli, so age-appropriate development of the children will be prevented. The aim of this study is to observe the effect of caregivers on the neuro-development of infants.

Methods: The study was conducted on 839 children aged 0-24 months. Detailed physical examination were performed in all patients. Demographic data were obtained by a questionnairre. All children underwent Denver II Developmental Screening Test. Test results were interpreted as normal, abnormal and suspicious.
Results: It was found that the weight and height of the children aged 12-24 months who were cared by babysitters were significantly lower than those cared by their parents (
p=0.007 and p=0.038, respectively). In contrast to the care provided by parents, there was a higher rate of abnormal and suspicious results in Denver II Test results (p=0.028) for the patients cared by babysitters between 12 and 24 months. Children who were cared by babysitters were found to have lower scores in the language and fine motor area, as opposed to those looked at by parents (p=0.001, p=0.004).
Conclusion: Inconclusion, this study showed that the caregivers have a very important role on physical, social and cognitive development of children. At the same time, it is necessary to disseminate screening studies in order to determine the children at risk of developmental delay.
 • Edwards SL, Sarwark JF. Infant and child motor development. Clin Orthop Relat Res. 2005;434:33-39.
 • Khundrakpam BS, Lewis JD, Zhao L, Chouinard-Decorte F, Evans AC. Brain connectivity in normally developing children and adolescents. Neuroimage. 2016;134:192-203. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.03.062
 • Lagercrantz H.Connecting the brain of the child from synapses to screen-based activity. ActaPaediatr. 2016;105:352-357. https://doi.org/10.1111/apa.13298
 • Campbell FA, Pungello EP, Miller-Johnson S, Burchinal M, Ramey CT. The development of cognitive and academic abilities: Growth curves from an early childhood educational experiment. Dev Psychol. 2001;37:231-242.
 • Da Rocha NK, de Souza MR, Teixeira RA, Pinto PA. Growth and development and their environmental and biological determinants. J Pediatr. 2016;92:241-250. https://doi.org/10.1016/j.jped.2015.08.007
 • Grantham-Mc Gregor S, Cheung YB, Cueto S, et al. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. Lancet. 2007;369:60-70. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60032-4
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014b). İstihdam ve Çalışma Hayatı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara.
 • Kakıcı H, Emeç H, Üçdoğruk Ş. Türkiye'de çalışan kadınların çocuk bakım tercihleri. Ekonometri ve İstatistik. 2007;5:20-35.
 • Farkas C, Vallotton CD, Strasser K, Santelices MP, Himmel E. Socioemotional skills between 12 and 30 months of age on Chilean children: When do the competences of adults matter? Infant Behav Dev. 2017;49:192-203. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.09.010
 • Gökçay G. Yaşamın ilk 2 yılında çocuk sağlığı ve bakımı. İstanbul, Turkey; 2011.p. 118-174.Turkish.
 • Walker SP, Wachs TD, Grantham-McGregor S, et al. Inequality in early childhood: Risk and protective factors for early child development. Lancet. 2011;378:1325-1338.
 • Anlar B, Bayoglu B, Yalaz K. Denver II gelişimsel tarama testi "Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu". Ankara, Turkey; 2009. p.5-6. Turkish.
 • Olcay Neyzi, Hülya Günöz, Andrzej Furman, ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2008;51:1-14.
 • Amato PR. The impact of family formation change on the cognitive, social and emotional well-being of the next generation. Future Child. 2005;15:75-96.
 • El NN, Bachman HJ, Votruba-Drzal E. Parent involvement and children’s academic and social development in elementary school. Child Dev. 2010;81:988-1005. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01447.x
 • Geoffroy MC, Pinto PS, Li L, Power C. Child neglect and maltreatment and childhood-to-adulthood cognition and mental health in a prospective birth cohort. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016;55:33-40. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.10.012
 • Yalaz K, Epir S. Urban Turkish Children's performance on the Denver Developmental Screening Test. Dev Med Child Neurol. 1984;26:632-643.
 • Brito CM, Vieira GO, Costa Mda C, Oliveira NF. Neuropsychomotor development: The Denver scale for screening cognitive and neuromotor delays in preschoolers. Cad SaudePublica. 2011;27:1403-1414.
 • Nelson HD, Nygren P, Walker M, Panoscha R. Screening for speech and language delay in preschool children: Systematic evidence review for the US preventive services task force. Pediatrics. 2006;117:298-319. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1467
 • Ribeiro CD, Pachelli MR, Amaral NC, Lamonica DA. Development skills of children born premature with low and very low birth weight. Codas. 2017;29:e20160058. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162016058
 • Lozoff B, Smith JB, Clark KM, Perales CG, Rivera F, Castillo M. Home intervention improves cognitive and social-emotional scores in iron-deficient anemic infants. Pediatrics. 2010;126:88494.
 • Luby JL, Barch DM, Belden A, Gaffrey MS, Tillman R, Babb C, et al. Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at school age. Proc Natl Acad Sci USA. 2012;109:2854-2859. https://doi.org/10.1073/pnas.1118003109
 • Cruise S, O’Reilly D. The influence of parents, older siblings, and non-parental care on infant development at nine months of age. Infant Behav Dev. 2014;37:546-555. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2014.06.005
 • Mollborn S, Fomby P, Dennis JA. Who Matters for children’s early development? Race/ethnicity and extended household structures in the United States. Child Indic Res. 2011;4:389-411. https://doi.org/10.1007/s12187-010-9090-2
 • Rogers CR, Nulty KL, Betancourt MA, DeThorne LS.Causal effects on child language development: A review of studies in communication sciences and disorders. J CommunDisord. 2015;57:3-15. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2015.06.004
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5757-4051
Yazar: Ayşin NALBANTOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3398-6876
Yazar: Saliha BAYKAL
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd602960, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {33 - 40}, doi = {10.31362/patd.602960}, title = {0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.}, key = {cite}, author = {NALBANTOĞLU, Ayşin and BAYKAL, Saliha} }
APA NALBANTOĞLU, A , BAYKAL, S . (2020). 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 33-40 . DOI: 10.31362/patd.602960
MLA NALBANTOĞLU, A , BAYKAL, S . "0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 33-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/602960>
Chicago NALBANTOĞLU, A , BAYKAL, S . "0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi. AU - Ayşin NALBANTOĞLU , Saliha BAYKAL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.602960 DO - 10.31362/patd.602960 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.602960 UR - https://doi.org/10.31362/patd.602960 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi. %A Ayşin NALBANTOĞLU , Saliha BAYKAL %T 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi. %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.602960 %U 10.31362/patd.602960
ISNAD NALBANTOĞLU, Ayşin , BAYKAL, Saliha . "0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 33-40 . https://doi.org/10.31362/patd.602960
AMA NALBANTOĞLU A , BAYKAL S . 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 33-40.
Vancouver NALBANTOĞLU A , BAYKAL S . 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 40-33.