Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 163 - 167 2020-01-21

Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?
Anal fissure: a complication of constipation?

Mehmet Ali ÖZEN [1] , Egemen EROĞLU [2]


Amaç: Anal fissürün etiyolojisi hakkında çeşitli teoriler olmasına rağmen genel bir fikir birliği bulunmamaktadır. En popüler teorilerden bir tanesi kabızlık ve sert gaitaya sekonder anal kanal travması ve buna bağlı mukozal yırtılma ile anal fissürün geliştiğidir. Bu çalışmada anal fissür tanısı konulan hastalarda başlangıçta eşlik eden kabızlığı araştırmayı ve anal fissür ile kabızlık arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Akut anal fissür tanısı konulan hastalar başvuru yaşları, yakınmaları, anorektal muayene özellikleri, fissür veya fissürlerin anatomik lokalizasyonları bakımlarından değerlendirildi. Anal fissüre eşlik eden fonksiyonel kabızlık Roma IV kriterleri uygulanarak  değerlendirildi ve tanı bu şekilde konuldu.

Bulgular: En sık başvuru yakınması rektal kanamaydı. Popo temizliği yapılan mendil veya peçetede kan görülmesi olguların %69,6’ sında mevcut iken gayta üzerinde kan görülmesi olguların % 20,6’ sında bulunmaktaydı. Roma IV kriterlerine göre hastaların % 8,8’ inde kabızlık saptandı.Yapılan fizik muayenede anal fissür, hastaların % 10,7’ sinde anterior duvarda, % 8,8’ inde lateral duvarda, % 72,5’ inde ise posterior duvarda tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada tespit edilen anal fissüre eşlik eden kabızlık oranı mevcut literatürde sağlıklı çocuklarda tespit edilen kabızlık oranlarından daha yüksek değildi. Bu sonuçlar çocuklarda anal fissür etiyolojisini açıklamada kabızlık ve sert gaita teorisinin yetersiz kalabileceğini düşündürmüştür. Bu nedenle anal fissür etiyolojisinde yüksek bazal internal sfinkter basıncı ve buna bağlı iskemi gibi diğer teorileri akılda tutmak gerekir. 

Anal fissür, kabızlık, Roma IV, çocuk
 • 1. Çetinkurşun S, Kürekçi E, Demirbağ E, Atay AA. İnfant ve çocukluk döneminde gastrointestinal sistem kanamaları. Ayın kitabı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2005;47-49.
 • 2. Narcı A, Çetinkurşun S. Çocuklarda anal fissürler. Kocatepe Tıp Dergisi 2007;8:19-21.
 • 3. Cevik M, Boleken ME, Koruk I, Ocal S, Balcioglu ME, Aydinoglu A, Karadag CA. A prospective, randomized, double-blind study comparing the efficacy of diltiazem, glyceryl trinitrate, and lidocaine for the treatment of anal fissure in children. Pediatr Surg Int 2012;28:411–416.https://doi.org/10.1007/s00383-011-3048-4.
 • 4. Joda AE, Al-Mayoof AF. Efficacy of nitroglycerine ointment in the treatment of pediatric anal fissure. J Pediatr Surg 2017;52:1782-1786. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.04.003.
 • 5. Schlichtemeier S, Engel A. Anal fissure. Austr Prescriber 2016;39:14–17. https://doi.org/10.18773/austprescr.2016.007.
 • 6. Poh A, Tan KY, Seow Choen F. Innovations in chronic anal fissure treatment: a systematic review. World J Gastrointest Surg 2010;27:231–241. https://doi.org/10.4240/wjgs.v2.i7.231.
 • 7. Kenny SE, Irvine T, Driver CP, Nunn AT, Losty PD, Jones MO, Turnock RR, Lamont GL, Lloyd DA. Double blind randomised controlled trial of topical glyceryl trinitrate in anal fissure. Arch Dis Child 2001;85:404-407. https://doi.org/10.1136/adc.85.5.404.
 • 8. Klosterhalfen B, Vogel P, Rixen H, Mittermayer C. Topography of the inferior rectal artery: a possible cause of chronic primary anal fissure. Dis Colon Rectum 1989;32:43–52. https://doi.org/10.1007/bf02554725.
 • 9. Schouten WR, Briel JW, Aurwerda JJA, et al: Anal fissure: New concepts in pathogenesis and treatment. Scand J Gastroenterol 1996;31:78-81. https://doi.org/10.3109/00365529609094734.
 • 10. Nelson R. A systematic review of medical therapy for anal fissure. Dis Colon Rectum 2004;47:422-431. https://doi.org/10.1007/s10350-003-0079-5
 • 11. Steele SR, Madoff RD. Systematic review: the treatment of anal fissure. Aliment Pharmacol Ther 2006:15;24:247-257.https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2006.02990.x.
 • 12. Jahnny B, Ashurst JV.Anal Fissures. SourceStatPearls [Internet]. Treasure Island(FL): StatPearls Publishing; 2019 - Aug 22.
 • 13. Sindirim rehberi, Roma IV ölçütlerinin temel alındığı fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları tanı ve tedavi kılavuzu. Türk Pediatri Kurumu Derneği ve Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği.
 • 14. Walter AW, Hovenkamp A, Devanarayana NM, Solanga R, Rajindrajith S, Benninga MA. Functional constipation in infancy and early childhood: epidemiology, risk factors, and healthcare consultation. BMC Pediatr 2019;15:285.https://doi.org/10.1186/s12887-019-1652-y.
 • 15. Rintala Risto J, Mikko P. Other disorders of the anus and rectum, anorectal function. In: Coran Arnold G, editor. Pediatric surgery. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012. p. 1311–1320.
 • 16. Tander B, Güven A, Demirbağ S, Ozkan Y, Oztürk H, Cetinkurşun S. A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of glyceryl-trinitrate ointment in the treatment of children with anal fissure. J Pediatr Surg 1999;34:1810-1812. https://doi.org/10.1016/s0022-3468(99)90318-4.
 • 17. Turco R, Miele E, Russo M, et al. Early-life factors associated with pediatric functional constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58:307–312. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000000209.
 • 18. Walter AW, Hovenkamp A, Devanarayana NM, Solanga R, Rajindrajith S, Benninga MA. Functional constipation in infancy and early childhood: epidemiology, risk factors, and healthcare consultation. BMC Pediatr 2019:15;19:285.https://doi.org/10.1186/s12887-019-1652-y.
 • 19. Schouten WR, Briel JW, Auwerda JJ. Relationship between anal pressure and anodermal blood flow. The vascular pathogenesis of anal fissure. Dis Colon Rectum 1994;37: 664–669.https://doi.org/10.1007/bf02054409.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7012-5410
Yazar: Mehmet Ali ÖZEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8897-5835
Yazar: Egemen EROĞLU
Kurum: KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd649250, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {163 - 167}, doi = {10.31362/patd.649250}, title = {Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?}, key = {cite}, author = {ÖZEN, Mehmet Ali and EROĞLU, Egemen} }
APA ÖZEN, M , EROĞLU, E . (2020). Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 163-167 . DOI: 10.31362/patd.649250
MLA ÖZEN, M , EROĞLU, E . "Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 163-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/649250>
Chicago ÖZEN, M , EROĞLU, E . "Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 163-167
RIS TY - JOUR T1 - Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu? AU - Mehmet Ali ÖZEN , Egemen EROĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.649250 DO - 10.31362/patd.649250 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 167 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.649250 UR - https://doi.org/10.31362/patd.649250 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu? %A Mehmet Ali ÖZEN , Egemen EROĞLU %T Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu? %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.649250 %U 10.31362/patd.649250
ISNAD ÖZEN, Mehmet Ali , EROĞLU, Egemen . "Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 163-167 . https://doi.org/10.31362/patd.649250
AMA ÖZEN M , EROĞLU E . Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 163-167.
Vancouver ÖZEN M , EROĞLU E . Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 167-163.