Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 169 - 175 2020-01-21

Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of women’s personal care

Melis GÖNÜLAL [1] , Aylin ÖZTÜRK MERAL [2] , Meltem TÜRKMEN [3]


Amaç: İnsanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan başlıca faktörlerden biri cilt sağlığını korumak ve geliştirmektir. İnsanlara, sağlıklı cildin devamını sağlayabilmek için çeşitli ürün gamına sahip bu sektörde kendileri için en uygun ürünleri kullanmak cazip gelmektedir. Çalışmamızda toplumumuzun deri bakım ürünü kullanma alışkanlıklarını ve yaşlanma karşıtı amacıyla uyguladıkları yöntemleri incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2019- Temmuz 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi dermatoloji polikliniklerine başvuran kadın hastalar çalışma grubumuza dâhil edildi. Katılımcılara kendilerine ait demografik özellikler, deri bakımı ve yaşlanma karşıtı önlemlere dair sorular içeren bir anket formu dolduruldu.

Bulgular: Çalışmamıza 200 kadın katılımcı alındı. Yaşın ilerlemesi ile gözeneklerin ve telenjiektazilerin belirginliğinin artması, omuzlarda leke oluşumu ve gıda takviyesi kullanma miktarları arasıda pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edildi (sırayla p≤0,0001 p=0,002 p=0,018 p=0,001). Sigara içimiyle omuzlarda leke oluşumu arasında pozitif yönlü ilişki mevcuttu (p=0,005). Güneş koruyucu krem kullanımı ile telenjiektazi varlığı ve gözenek belirginliği arasında pozitif yönlü ilişki (sırayla p=0,008 p≤0,0001) bulundu ama güneş koruyucu kullanımı ile yüzde, el-kol bölgesinde ve omuzlarda leke oluşumu arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildi (sırayla p=0,2 p=0,69 p=0,11).

Sonuç: Çalışmamız kadınların cilt bakımları hakkındaki yönelimlerini tespit etmesi ve değişkenler arasındaki ilişkileri de incelemesi bakımından bu alanda literatüre değer katmaktadır, çünkü bu alanda yapılan çalışmaların çoğunluğu tanımlayıcı niteliktedir. İlerde daha büyük gruplarda yapılabilecek çalışmalar ve toplum yaşam standartlarındaki değişimler daha farklı sonuçlar çıkmasını sağlayabilir ama bu şekliyle çalışmamızın günümüz koşullarını yansıtması ve bu alanda yetersiz sayıda çalışma olmasından dolayı literatüre katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. 

Purpose: One of the most important factors that feel people themself goog is to protect and make better skin health. People like to use the most appropriate product that can protect and develop skin. In our study we aimed to evaluate how to use products for dermocosmetics and modalities for antiaging of women.

Materials and methods: Women who applied to the out-patient dermatology clinic of University of Health Sciences, İzmir Tepecik Training and Research Hospital and İzmir Bozyaka Training and Research Hospital between May 2019 - July 2019, were included. A survey form that contained questions about demographic features, skin  care and anti-aging methods was filled by the participants.

Results: there were 200 women as participants in our study. There was a positive significant correlation between age and pore specificity, telangiectasia, spots on shoulders, food supplement (in order p≤0,0001 p=0,002 p=0,018 p=0,001). We detected a positive significant correlation between smoking and spots on shoulders (p=0,005). We found a positive significant correlation between creaming sunscreen and telangiectasia, pore specificity (in order p=0,008 p≤0,0001) but there was no significant correlation between creaming sunscreen and spots on face, hand-arm, shoulders (in order p=0,2 p=0,69 p=0,11).

Conclusion: Further, studies in larger groups and changes in community life standars may set forth more different results but we believe that because our study can reflect current conditions and there are few studies about this topic, our study can contribute to literature.

 • Wallach D. The field of cosmetic dermatology: the need for a patient-centred approach. J Cosmet Dermatol. 2002;1:137-41.
 • Gökdemir G, Arı S, Köşlü A. Türk Toplumunda Deri bakımı ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi. Turkderm 2008;42: 60-63.
 • Kaymak Y, Çelik B, Şimşek I. Aynı fakültenin farklı bölümlerinde okuyan kız öğrencilerde kozmetik ürün kullanımı. Türk Dermatoloji Dergisi 2007;1:38-42.
 • Ganceviciene R, Liakou A. I, Theodoridis A, Makrantonaki E, Zouboulis CC. Skin anti-aging strategies. Dermatoendocrinol. 2012;4: 308-319.
 • Daye M, Mevlitoğlu İ, Şahin TK. Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Turkderm 2015;49:60-65.
 • Nicita-Mauro V, Basile G, Maltese G, Nicita-Mauro C, Gangemi S, Caruso C. Smoking, health and ageing. Immun Ageing. 2008;5:10.
 • Çınar Fİ, Çetin FŞ, Kalender N, Bağcivan G. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin güneşten korunmaya ilişkin davranışlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Derg 2015;57:241-246.
 • İlter N, Öztaş MO, Adışen E ve ark. Ankara’da bir alışveriş merkezinde yapılan nevüs taramasında popülasyonun güneşten korunma alışkanlıkları ve melanositik nevüslarının değerlendirilmesi. Türkderm 2009;43:155-159.
 • Kaptanoğlu AF, Dalkan C, Hıncal E: Kuzey Kıbrıs Türk toplumunda güneşten korunma: İlkokul çağı çocukları ve ailelerinin güneşten korunma ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Turkderm 2012;46:121-129.
 • Ergen A, Bekoğlu FB. Türkiye’de besin destek ürünlerine yönelik görüşler ve tüketici profilini tanımlamaya yönelik bir araştırma. Journal of business research Turk. 2016;8:323-341.
 • Available at: http://gtbd.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/%C3%B6zlem-bora-GIDA-TAKV%C4%B0YES%C4%B0-KULLANIM-ARA%C5%9ETIRMASI-.pdf. Erişim tarihi 01.08.2019.
 • Gündüz A. Boyanmanın toplumsal işlevi. Anadolu Üniversitesi Sanat ve tasarım dergisi 2016;10:147-167.
Birincil Dil tr
Konular Dermatoloji
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6042-656X
Yazar: Melis GÖNÜLAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9224-0252
Yazar: Aylin ÖZTÜRK MERAL
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1216-2253
Yazar: Meltem TÜRKMEN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd604063, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {169 - 175}, doi = {10.31362/patd.604063}, title = {Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÖNÜLAL, Melis and ÖZTÜRK MERAL, Aylin and TÜRKMEN, Meltem} }
APA GÖNÜLAL, M , ÖZTÜRK MERAL, A , TÜRKMEN, M . (2020). Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 169-175 . DOI: 10.31362/patd.604063
MLA GÖNÜLAL, M , ÖZTÜRK MERAL, A , TÜRKMEN, M . "Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 169-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/604063>
Chicago GÖNÜLAL, M , ÖZTÜRK MERAL, A , TÜRKMEN, M . "Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 169-175
RIS TY - JOUR T1 - Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi AU - Melis GÖNÜLAL , Aylin ÖZTÜRK MERAL , Meltem TÜRKMEN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.604063 DO - 10.31362/patd.604063 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 175 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.604063 UR - https://doi.org/10.31362/patd.604063 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi %A Melis GÖNÜLAL , Aylin ÖZTÜRK MERAL , Meltem TÜRKMEN %T Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.604063 %U 10.31362/patd.604063
ISNAD GÖNÜLAL, Melis , ÖZTÜRK MERAL, Aylin , TÜRKMEN, Meltem . "Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 169-175 . https://doi.org/10.31362/patd.604063
AMA GÖNÜLAL M , ÖZTÜRK MERAL A , TÜRKMEN M . Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 169-175.
Vancouver GÖNÜLAL M , ÖZTÜRK MERAL A , TÜRKMEN M . Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 175-169.