Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 90 2020-01-21

Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler
Determinant factors in formula supplementation following delivery in a baby-friendly hospital.

Selma Aktas [1] , Zeliha Özge KUROĞLU [2] , Ebru KAZANCI [3] , Ayşe Korkmaz [4]


Amaç: Hayatın ilk 6 ayında sadece anne sütü önerilmesine rağmen, tüm dünyada hastanede formül süt desteği oldukça yaygındır. Bu durumun anne sütü ile beslenme süresinin daha kısa olmasındaki en güçlü belirleyici faktör olduğu farklı çalışmalarda gösterildi. Çalışmamızda bebek-dostu hastanemizde doğum sonrası hastane takiplerinde formül süt desteği gereksiniminin nedenlerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif kohort çalışmaya Ocak – Aralık 2018 tarihleri arasında doğum yapan 503 anne ve onların bebekleri dahil edildi. Anne – bebek dosyalarından toplanan bilgiler hastanede formül süt desteği ilişkili faktörleri belirlemek için analiz edildi.

Bulgular: Hastanede yenidoğanları %14,5’u formül süt desteği aldı. En sık nedenler anne sütü eksikliği (%78) ve hipoglisemiydi (%15). Formül süt en sık kadeh (%91,78) ile verildi. Düşük gestasyon haftası (GH) ve doğum ağırlığı (DA), sezeryan doğum (C/S), in vitro fertilizasyon (IVF) gebelik ve kardeşlerin emzirme süresinin daha kısa olması hastanede formül süt desteği alanlarda anlamlı yüksekti. Univariate analizlerde hastanede formül süt desteği ile ilişkili bulunan faktörler lojistik regresyon analizi ile değerlendirildiğinde düşük DA, C/S doğum ve IVF gebeliğin anlamlılığını sürdürdüğü görüldü.

Sonuç: Çalışmamızda hastanede formül süt destek gereksinimini arttıran nedenler düşük DA, C/S ve IVF gebelik olarak belirlendi. Doğum öncesi ve sonrasında sağlık profesyonellerinin öneri ve desteği, kurumun yazılı emzirme politikası olması doğum sonrası hastane takipleri sırasında tıbbi endikasyon dışında formül süt desteği verilmemesi düşük DA ve GH ile IVF gebeliğin olumsuz etkilerini azaltabilir C/S ile doğum yapan annelerin emzirmeye başlaması ve devamlılığının sağlanması için daha fazla destek gerekir.

Objectives: Although exclusive breastfeeding is recommended for the first 6 months of life, in-hospital formula supplementation is widespread all around the world and has been demonstrated to be a strong determinant of shorter exclusive and any breastfeeding. The aim of the study is to assess the reasons in which in-hospital formula supplementation occurs in a baby-friendly hospital.

Methods: This retrospective cohort study was conducted among 503 mother-infant pairs from January to December 2018. Data collected from mother-infant files were analysed to identify factors associated with in-hospital supplementation.

Results: During hospital stay 14.5% of the infants were received formula. The most common reasons for supplementation were lack of human-milk  (78%) and hypoglycemia (15%). The most common way for supplemantation was cup-feeding (91.78%).  Lower gestational week (GW) and birth weight of the infant, cesarean delivery (C/S), in vitro fertilisation (IVF) pregnancy, shorter breastfeeding duration of the siblings were significantly higher in formula-supplemented group. The factors associated with in-hospital formula supplementation in univariant analysis were assessed with Logistic regression; lower birth weight, IVF pregnancy and C/S delivery were still significant in formula-supplemented group.

Conclusion: Our results identified several factors that enhance supplementation in hospital. Healthcare profesional recommandations and support before and after delivery may reduce the adverse effects of lower GW and birth weight and IVF pregnancy. Special care is needed for mothers delivering by C/S to enable to initiate and maintain breastfeeding.

 • 1. Eidelman AI. Breastfeeding and the use of human milk: An analysis of the American Academy of Pediatrics 2012 Breastfeeding Policy Statement. Breastfeed Med 2012;7:323–324.
 • 2. World Health Organization and UNICEF. Global Strategy for Infant and Young Child Fee-ding. Geneva, Switzerland:World Health Organization, 2003
 • 3. Duijts L, Ramadhani MK, Moll HA Breastfeeding protects against infectious diseases during infancy in industrialized countries. A systematic review. Matern Child Nutr 2009; 5:199–210.
 • 4.Dieterich CM, Felice JP, O’Sullivan E, Rasmussen KM. Breastfeeding and health outcomes for the mother-infant dyad. Pediatr Clin North Am 2013;60:31–48.
 • 5. Tarrant M, Kwok MK, Lam TH, Leung GM, Schooling CM. Breast-feeding and childhood hospitalizations for infections. Epidemiology 2010;21:847–854. doi: 10.1097/EDE.0b013e3181f55803.
 • 6. National Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative, 2017. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 • 7. Patil C. L, Turab A, Ambikapathi R et al. Early interruption of exclusive breastfeeding: Re-sults from the eight‐country MAL‐ED study. Journal of Health, Population and Nutrition, 2015; 34:10.
 • 8. Tarrant M, Lok KY, Fong DY et al. Effect of a hospital policy of not accepting free infant formula on in-hospital formula supplementation rates and breast-feeding duration. Public He-alth Nutrition, 2015;18:2689-2699.
 • 9. Chantry CJ, Dewey K G, Peerson, JM, Wagner EA, Nommsen-Rivers L A. In-hospital formula use increases early breastfeeding cessation among first-time mothers intending to exclusively breastfeed. The Journal of Pediatrics, 2014; 164: 1339-1345.
 • 10. Castelli C, Perrin J, Thirion X, Comte F, Gamerre M, Courbiere B. Maternal Factors Influ-encing the Decision to Breastfeed Newborns Conceived with IVF. Breastfeed Med. 2015;10:26-30.
 • 11. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2013), http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2013_ana_rapor.pdf.
 • 12. Nguyen T, Dennison BA, Fan W, Xu C, Birkhead GS. Variation in formula supplementation of breastfed newborn infants in New York hospitals. Pediatrics, 2017;140: e20170142.
 • 13. Chen C, Yan Y, Gao X et al. Influences of Cesarean Delivery on Breastfeeding Practices and Duration: A Prospective Cohort Study.J Hum Lact. 2018;34:526-534.
 • 14. Esteves TM, Daumas RP, Oliveira MI, Andrade CA, Leite IC. Factors associated to bre-astfeeding in the first hour of life: Systematic review. Revista de Saude Publica, 2014; 48:697-708.
 • 15. Kalmakoff S, Gray A, Baddock S. Predictors of supplementation for breastfed babies in a Baby-Friendly hospital.Women Birth. 2018;31:202-209.
 • 16. Parry JE, Ip DK, Chau PY, Wu KM, Tarrant M. Predictors and consequences of in-hospital formula supplementation for healthy breastfeeding newborns. J Hum Lact. 2013 ; 29:527-536.
 • 17. Boban M, Zakarija-Grković . In-Hospital Formula Supplementation of Healthy Newborns: Practices, Reasons, and Their Medical Justification. Breastfeed Med. 2016 ;11:448-454.
 • 18. Howard CR, Howard FM, Lanphear B et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding their effect on breastfeeding. Pediatrics 2003;111:511-518.
 • 19. Donath SM, Amir LH. Effect of gestation on initiation and duration of breastfeeding. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93:448–450.
 • 20. Hackman N, Alligood-Peroco N, Martin A, Zhu J, Kjerulff K. Reduced breastfeeding rates in firstborn late preterm and early term infants. Breastfeed Med 2016;11:119–125.
 • 21. Biro M, Sutherland G, Yelland J, Hardy P, Brown S. In-hospital formula supplementation of breastfed babies: a population-based survey. Birth 2011;38:302–310.
 • 22. Taylor JS, Geller L, Risica PM, Kirtania U, Cabral HJ. Birth order and breastfeeding initiation: Results of a national survey. Breastfeed Med 2008;3:20–27.
 • 23. Phillips G, Brett K, Mendola P. Previous breastfeeding practices and duration of exclusive breastfeeding in the United States. Matern Child Health J 2011;15:1210–1216.
 • 24. Allen VM, Wilson RD, Cheung A. Pregnancy outcomes after assisted reproductive tech-nology. J Obstet Gynaecol Can 2006;28:220–233.
 • 25. Fisher JRW, Rowe H, Hammarberg K. Admissions for early parenting difficulties among women with infants conceived by assisted reproductive technologies: A prospective cohort study. Fertil Steril 2012;97:1410–1416.
 • 26. Monti F, Agostini F, Fagandini P, Paterlini M, La Sala GB, Blickstein I. Anxiety symptoms during late pregnancy and early parenthood following assisted reproductive technology. J Perinat Med 2008;36: 425–432.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7858-7292
Yazar: Selma Aktas (Sorumlu Yazar)
Kurum: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7699-2921
Yazar: Zeliha Özge KUROĞLU
Kurum: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7920-852X
Yazar: Ebru KAZANCI
Kurum: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4934-1124
Yazar: Ayşe Korkmaz
Kurum: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd631449, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {81 - 90}, doi = {10.31362/patd.631449}, title = {Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler}, key = {cite}, author = {Aktas, Selma and KUROĞLU, Zeliha Özge and KAZANCI, Ebru and Korkmaz, Ayşe} }
APA Aktas, S , KUROĞLU, Z , KAZANCI, E , Korkmaz, A . (2020). Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 81-90 . DOI: 10.31362/patd.631449
MLA Aktas, S , KUROĞLU, Z , KAZANCI, E , Korkmaz, A . "Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 81-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/631449>
Chicago Aktas, S , KUROĞLU, Z , KAZANCI, E , Korkmaz, A . "Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 81-90
RIS TY - JOUR T1 - Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler AU - Selma Aktas , Zeliha Özge KUROĞLU , Ebru KAZANCI , Ayşe Korkmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.631449 DO - 10.31362/patd.631449 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 90 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.631449 UR - https://doi.org/10.31362/patd.631449 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler %A Selma Aktas , Zeliha Özge KUROĞLU , Ebru KAZANCI , Ayşe Korkmaz %T Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.631449 %U 10.31362/patd.631449
ISNAD Aktas, Selma , KUROĞLU, Zeliha Özge , KAZANCI, Ebru , Korkmaz, Ayşe . "Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 81-90 . https://doi.org/10.31362/patd.631449
AMA Aktas S , KUROĞLU Z , KAZANCI E , Korkmaz A . Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 81-90.
Vancouver Aktas S , KUROĞLU Z , KAZANCI E , Korkmaz A . Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 90-81.