Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 506 - 509 2021-04-01

Coexistence of hodgkin lymphoma and lung typical carcinoid tumor.
Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği

Hatice Arzu UÇAR [1] , Füruzan KACAR [2] , İrfan YAVAŞ [3]


HODGKiN LENFOMA VE AKCİĞER TİPİK KARSiNOİD TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Kısa başlık: Hodgkin Lenfoma ve Akciğer Karsinoid Tümör Birlikteliği Özet Akciğer tipik karsinoid tümör; kendine özgü klinikopatolojik özellikleri olan düşük dereceli nöroendokrin sistem malignitesidir. Hodgkin hastalığı, yeni gelişen tedavi yöntemleri ile yüksek oranda kür sağlanabilen lenfoid sistemin malign bir hastalığıdır. Birçok çalışmada hodgkin hastalığı ile sekonder akciğer kanseri varlığı gösterilmiştir. Hodgkın lenfoma ve tipik karsinoid tümör birlikteliği gösteren bir olgu literatürümüzde olmadığı için olgumuzu sunmayı amaçladık. Sağ kasıkta şişlik şikayeti ile başvuran elli yedi yaşında kadın hastanın yapılan sağ inguinal lenf nodu ekziyonel biyopsi sonucu mixt sellüler hogkın lenfoma olarak sonuçlandı. Eş zamanlı yapılan PET BT de akciğer parankim alanda 5,7x8,5mm boyutlarında SUV tutulumu göstermeyen nodül saptandı. Benign özellikler göstermesi nedeniyle 6 aylık takibe alındı. Hastanın üçüncü yıl takibinde akciğer parankimal nodul boyutu 6,5x9,5mm olarak ölçüldü. Boyutsal progresyon nedeniyle wedge rezeksiyon uygulandı. Biyopsi sonucu, tipik karsinoid tümör olarak sonuçlandı. Hodgkin lenfoma ile nöroendokrin malignitelerin birlikteliği değerlendirildiğinde literatürde, küçük hücreli akciğer kanseri ve mikst selüler tip HL, tipik karsinoid ile immünoblastik NHL, daha çok endokrin neoplazmları ile birliktelik gösterildiği bildirilmiştir. Daha önce literatürde akciğer tipik karsinoid tümör ile hodgkin lenfoma birlikteliği gösterilmemiştir. Bu nedenle literatüre katkı sağlayacağını düşündüğümüz olguyu sunduk. Sonuç olarak, hodgkin lenfoma ile eş zamanlı tespit edilen akciğer nodüllerinde senkron tümör olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar kelimeler: Hodgkin Lenfoma, akciğer tipik karsinoid tümör, senkron malignite. Title: Coexistence of Hodgkin Lymphoma and Lung Typical Carcinoid Tumor Abstract Typical carcinoid tumor of the lung; It is low-grade neuroendocrine system malignancy with distinctive clinicopathological features. Hodgkin's disease is a malignant disease of the lymphoid system that can be cured at high rate with newly developed treatment methods. Many studies have demonstrated the presence of secondary lung cancer with Hodgkin's disease. Since case with Hodgkin lymphoma and typical carcinoid tumor isn’t in literature, we aimed to present a new case. Fifty-seven-year-old female patient who presented with the complaint of swelling in the right groin diagnosed as a mixed cellular hodgkin lymphoma after undergoing right inguinal lymph node excisional biopsy. Simultaneous PET CT imaging revealed a 5.7x8.5 mm nodule without SUV involvement in the lung parenchyma area. It was followed for 6 months due to its benign characteristics. At the third year of the patient’s follow-up the lung parenchymal nodule size was measured as 6.5x9.5mm. Wedge resection was performed due to the dimensional progression. Biopsy result typical carcinoid tumor. When evaluating the association of Hodgkin lymphoma and neuroendocrine malignancies in literature, associations between small cell lung cancer and mixed cellular type HL, typical carcinoid and immunoblastic NHL, mostly endocrine neoplasms were reported. The association of lung typical carcinoid tumor and Hodgkin lymphoma has not been reported in literature before. For this reason, we presented a case that we think will contribute to the literature. In conclusion, the possibility of synchronous tumor should be considered in lung nodules detected simultaneously with Hodgkin lymphoma. Key words: Hodgkin Lymphoma, Lung Typical Carcinoid Tumor, Synchronous Malignancy
Hodgkin Lenfoma, Akciğer Tipik Karsinoid Tümör, senkron malignite
  • 1. Wolin, Edward M. Advances in the diagnosis and management of well-differentiated and intermediate-differentiated neuroendocrine tumors of the lung. Chest, 2017, 151.5: 1141-1146.
  • 2. Galván, Jose A., et al. "Prognostic and diagnostic value of epithelial to mesenchymal transition markers in pulmonary neuroendocrine tumors." BMC cancer 14.1 (2014): 855.
  • 3. Fasano, Morena, et al. "Pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma: from epidemiology to therapy." Journal of Thoracic Oncology 10.8 (2015): 1133-1141.
  • 4. Das, Prajnan, et al. "Clinical course of thoracic cancers in Hodgkin's disease survivors." Annals of oncology 16.5 (2005): 793-797.
  • 5. Güler, Arzu, et al. "Bir Hasta Üç Malignite: Hodgkin Lenfoma, Maltoma, Akciger Kanseri/One Patient, Three Malignancy: Hodgkin Lymphoma, Maltoma, Lung Cancer." Turk Toraks Dergisi 11.4 (2010): 187.
  • 6. Rubiales, A. S., et al. "Synchronous diagnosis of small-cell lung cancer and Hodgkin lymphoma." Anales de medicina interna (Madrid, Spain: 1984). Vol. 23. No. 6. 2006.
  • 7. Juettner, F. M., et al. "Synchronous pulmonary carcinoid tumour and non-Hodgkin's lymphoma: report of two cases." Thorax 44.6 (1989): 516.
  • 8. Duh, Quan-Yang, et al. "Carcinoids associated with multiple endocrine neoplasia syndromes." The American journal of surgery 154.1 (1987): 142-148.
  • 9. Westergaard, Tine, Morten Frisch, and Mads Melbye. "Carcinoid tumors in Denmark 1978–1989 and the risk of subsequent cancers. A population‐based study." Cancer 76.1 (1995): 106-109.
Birincil Dil tr
Konular Hematoloji
Yayınlanma Tarihi Nisan 2021
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3242-6842
Yazar: Hatice Arzu UÇAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6687-2966
Yazar: Füruzan KACAR
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1703-2175
Yazar: İrfan YAVAŞ
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

Bibtex @olgu sunumu { patd758586, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {506 - 509}, doi = {10.31362/patd.758586}, title = {Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği}, key = {cite}, author = {Uçar, Hatice Arzu and Kacar, Füruzan and Yavaş, İrfan} }
APA Uçar, H , Kacar, F , Yavaş, İ . (2021). Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (2) , 506-509 . DOI: 10.31362/patd.758586
MLA Uçar, H , Kacar, F , Yavaş, İ . "Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 506-509 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/60284/758586>
Chicago Uçar, H , Kacar, F , Yavaş, İ . "Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 506-509
RIS TY - JOUR T1 - Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği AU - Hatice Arzu Uçar , Füruzan Kacar , İrfan Yavaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.758586 DO - 10.31362/patd.758586 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 506 EP - 509 VL - 14 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.758586 UR - https://doi.org/10.31362/patd.758586 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği %A Hatice Arzu Uçar , Füruzan Kacar , İrfan Yavaş %T Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.758586 %U 10.31362/patd.758586
ISNAD Uçar, Hatice Arzu , Kacar, Füruzan , Yavaş, İrfan . "Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 2 (Nisan 2021): 506-509 . https://doi.org/10.31362/patd.758586
AMA Uçar H , Kacar F , Yavaş İ . Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği. Pam Tıp Derg. 2021; 14(2): 506-509.
Vancouver Uçar H , Kacar F , Yavaş İ . Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(2): 506-509.
IEEE H. Uçar , F. Kacar ve İ. Yavaş , "Hodgkin lenfoma ve akciğer tipik karsinoid tümör birlikteliği", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 506-509, Nis. 2021, doi:10.31362/patd.758586