Cilt: 14 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır