Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 482 - 493 2021-04-01

Investigation of neuromedin U response to increased blood glucose in high fructose diet metabolic syndrome model
Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması

Rıza ALTINEL [1] , Erol NİZAMOĞLU [2] , Melek TUNÇ-ATA [3] , Vural KÜÇÜKATAY [4]


Purpose: Metabolic syndrome (MetS) is an endocrinopathy. Neuromedin U (NMU) is a candidate decretin
hormone known to be secreted from the upper GIS region, and studies have shown that NMU suppresses
glucose-stimulated insulin secretion. In our study, we aimed to determine the basal NMU levels and NMU
response to the oral glucose tolerance test (OGTT) in the MetS model based on high fructose diet.
Materials and methods: A total of 26 Wistar albino male rats, including the control group (C) (n=13) and the
metabolic syndrome (MetS) (n=13) group, were used in the study. The MetS model was created by mixing 20%
fructose into the water of 3-month-old rats for 19 weeks. Group C was given only normal water. At the end of
the experiment, in both groups; body weight, TCHOL, TG, HDL abdominal obesity, plasma insulin level, OGTT,
HOMA-IR score and plasma NMU level were evaluated.
Results: The data obtained showed that in MetS rats fed high fructose diet, the NMU levels at the 60th and 120th
minutes of basal and OGTT were significantly higher than in the C group (p<0.05). No significant difference was
found between the two groups in terms of body weight, TCHOL, TG, HDL, retroperitoneal fat amount, insulin
level, OGTT, HOMA-IR score (p>0.05).
Conclusion: An effective MetS model could not be established in rats fed a high fructose diet. The increase in
NMU response to OGTT at both basal and stimulated levels in the MetS group was considered as a compensatory
response to prevent hyperinsulinemia.
Key words: High fructose diet, neuromedin

Amaç: Metabolik sendrom (MetS) bir endokrinopatidir. Nöromedin U (NMU), üst GIS bölgesinden salgılandığı bilinen bir dekretin hormon adayıdır ve yapılan çalışmalar NMU’nun glikoz uyarımlı insülin sekresyonunu baskıladığını göstermiştir. Çalışmamızda yüksek fruktoz diyeti (YFD)’ne bağlı MetS modelinde bazal NMU düzeylerini ve oral glikoz tolerans testi (OGTT)’ne verilen NMU yanıtını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, kontrol grubu (K) ve metabolik sendrom (MetS) grubu olmak üzere toplam 26 adet Wistar albino erkek sıçan kullanıldı. MetS modeli, 3 aylık sıçanların içme suyuna 19 hafta boyunca %20 oranında fruktoz karıştırılarak oluşturuldu. K grubuna ise sadece normal su verildi. Deney süresi sonunda her iki grupta; vücut ağırlıkları, TCHOL, TG, HDL abdominal obezite, plazma insülin düzeyi, OGTT, HOMA-IR skoru ve plazma NMU düzeyi değerlendirildi. Bulgular: Elde edilen veriler, YFD ile beslenen MetS sıçanlarında, bazal ve OGTT’nin 60. ve 120. dakikalarındaki NMU düzeyinin, K grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu gösterdi (p<0,05). Her iki grup arasında vücut ağırlıkları, TCHOL, TG, HDL, retroperitoneal yağ miktarı, insülin düzeyi, OGTT, HOMA-IR skoru açısından anlamlı farklılık bulunamadı (p>0,05). Sonuç: YFD ile beslenen sıçanlarda etkili bir MetS modeli oluşturulamadı. MetS grubunda OGTT’ye NMU yanıtının hem bazal hem de uyarılmış düzeyde artışı, hiperinsülinemiyi önlemeye yönelik kompanse edici bir yanıt olarak düşünüldü.
  • Neuromedin U: a multifunctional neuropeptide with pleiotropic roles
  • Peptides and their potential role in the treatment of diabetes and obesity
Birincil Dil tr
Konular Fizyoloji
Yayınlanma Tarihi Nisan 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0616-0374
Yazar: Rıza ALTINEL
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4427-1617
Yazar: Erol NİZAMOĞLU
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0384-2356
Yazar: Melek TUNÇ-ATA (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6850-6281
Yazar: Vural KÜÇÜKATAY
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
Proje Numarası 2018SABE030
Teşekkür Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi tarafından finanse edilerek desteklenmiştir
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd813095, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {482 - 493}, doi = {10.31362/patd.813095}, title = {Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması}, key = {cite}, author = {Altınel, Rıza and Nizamoğlu, Erol and Tunç-ata, Melek and Küçükatay, Vural} }
APA Altınel, R , Nizamoğlu, E , Tunç-ata, M , Küçükatay, V . (2021). Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (2) , 482-493 . DOI: 10.31362/patd.813095
MLA Altınel, R , Nizamoğlu, E , Tunç-ata, M , Küçükatay, V . "Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 482-493 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/60284/813095>
Chicago Altınel, R , Nizamoğlu, E , Tunç-ata, M , Küçükatay, V . "Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 482-493
RIS TY - JOUR T1 - Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması AU - Rıza Altınel , Erol Nizamoğlu , Melek Tunç-ata , Vural Küçükatay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.813095 DO - 10.31362/patd.813095 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 482 EP - 493 VL - 14 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.813095 UR - https://doi.org/10.31362/patd.813095 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması %A Rıza Altınel , Erol Nizamoğlu , Melek Tunç-ata , Vural Küçükatay %T Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.813095 %U 10.31362/patd.813095
ISNAD Altınel, Rıza , Nizamoğlu, Erol , Tunç-ata, Melek , Küçükatay, Vural . "Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 2 (Nisan 2021): 482-493 . https://doi.org/10.31362/patd.813095
AMA Altınel R , Nizamoğlu E , Tunç-ata M , Küçükatay V . Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması. Pam Tıp Derg. 2021; 14(2): 482-493.
Vancouver Altınel R , Nizamoğlu E , Tunç-ata M , Küçükatay V . Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(2): 482-493.
IEEE R. Altınel , E. Nizamoğlu , M. Tunç-ata ve V. Küçükatay , "Yüksek fruktoz diyeti metabolik sendrom modelinde artmış kan glikozuna neuromedin U yanıtının araştırılması", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 482-493, Nis. 2021, doi:10.31362/patd.813095