Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 522 - 528 2021-07-01

Percutaneous drainage with a catheter in intra-abdominal abscesses under the guidance of imaging methods
İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj

Muhammet ARSLAN [1] , Halil Serdar ASLAN [2] , Furkan UFUK [3] , Muhammet TEKİNHATUN [4] , Muhammed EFE [5] , Mustafa AY [6] , Gözde SONGUT [7] , Tugba SARI [8]


Purpose: Evaluation of the effectiveness of percutaneous drainage methods for intraabdominal abscesses, guiding method of the procedures, the complications, the culture antibiogram results from the samples taken, and the clinical results of our patients.

Materials and methods: Our study is a single-center, retrospective cohort study. Electronic medical records of patients undergoing percutaneous drainage treatment in our hospital interventional radiology department between 01/06/2017-01/06/2019 were examined. The age and gender of the patients, the method of performing the procedure, the modality used for the guideline, the catheter used, the complications that occurred, the number of days the catheter was left, and the culture antibiogram results of the patients were investigated.

Results: It was observed that 187 of the catheter placement procedures with percutaneous drainage were applied Seldinger technique and 6 of them Trocar method. Due to reasons such as catheter malposition, catheter occlusion, recurrence of the abscess, insufficient drainage, 89 (50%) of the abscesses with percutaneous drainage were required to perform a second procedure, and 75 (42%) of the patients who underwent recurrent catheter drainage recovered after the treatment. Our overall success rate in percutaneous drainage treatment for intra-abdominal abscesses was calculated as 84.9%. 

Conclusion: For intra-abdominal abscesses, if there is no intra-abdominal pathology associated with abscess, percutaneous drainage procedure is considered as the first choice in treatment. Early period complications of percutaneous drainage are almost none and it is a safe and effective treatment method. Studies need to be carried out on which abscesses should only be treated with antibiotics, which ones should be aspirated with a fine needle, which ones should be placed with a drainage catheter, and which ones require open surgical treatment. 

AMAÇ : İntra-abdominal apselere görüntüleme eşliğinde yaptığımız perkütan drenaj işlemlerinin etkinliğini, işlemlerin hangi kılavuz yöntemle yapıldığını, komplikasyonlarını, alınan örneklerden gelen kültür antibiyogram sonuçlarını ve hastalarımızın demografik özellikleri ile klinik sonuçlarını değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM : Çalışmamız tek merkezli, retrospektif bir kohort çalışmasıdır.01/06/2017 - 01/06/2019 tarihleri arasında hastanemiz girişimsel radyoloji bölümünde perkütan drenaj tedavisi uygulanan hastaların elektronik tıbbi kayıtları incelendi.Hastaların yaşı, cinsiyeti, işlemin yapılma yöntemi, kılavuz için kullanılan modalite, kullanılan kateter, oluşan komplikasyonlar, kateterin kaç gün kaldığı, hastaların kültür antibiyogram sonuçları araştırıldı. BULGULAR : Perkütan drenaj ile kateter yerleştirirken 187 işlemde Seldinger tekniği, 6 işlemde Trokar yöntemi uygulandığı görüldü. Kateter mal pozisyonu, kateter tıkanması, apsenin tekrarlaması, drenajın yeterli olmaması gibi nedenlerle perkütan drenaj yapılan apselerden 89 (%50) tanesine ikinci bir işlem yapmak gerekti ve tekrarlayan kateter drenajı yapılan hastaların 75’i (%42) tedaviden sonra iyileşti. İntra-abdominal apselerde uygulanan perkütan drenaj tedavisinde toplamda başarı oranımız %92 olarak hesaplandı. SONUÇ: İntra-abdominal apselerde apse ile ilişkili intra-abdominal patoloji bulunmuyorsa perkütan drenaj işlemi tedavide ilk seçenek olarak değerlendirilmektedir. Perkütan drenaj işleminin erken dönem komplikasyonları yok denecek kadar az olup güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Hangi apselere sadece antibiyotik tedavisi verilmesi gerektiği, hangilerine ince iğneyle aspirasyonun yapılacağı, hangilerine drenaj kateteri yerleştirilmesi gerektiği, hangilerine açık cerrahi tedavi gerektiğine dair çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
 • Referans1. Akcam FZ, Ceylan T, Kaya O, Ceylan E, Tarhan OR. Etiology, treatment options and prognosis of abdominal abscesses: A tertiary hospital experience. J Infect Dev Ctries 2020;14(1):59-65. https://doi.org/10.3855/jidc.11277
 • Referans2. Carbajo AY, Brunie Vegas FJ, García-Alonso FJ, et al. Retrospective cohort study comparing endoscopic ultrasound-guided and percutaneous drainage of upper abdominal abscesses. Dig Endosc 2019;31(4):431‐438. https://doi.org/10.1111/den.13342
 • Referans3. Cai YL, Xiong XZ, Lu J, et al. Percutaneous needle aspiration versus catheter drainage in the management of liver abscess: A systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2015;17:195-201. https://doi.org/10.1111/hpb.12332
 • Referans4. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Surg Infect 2010;11(1):79-109. https://doi.org/10.1086/649554
 • Referans5. Politano AD, Hranjec T, Rosenberger LH, Sawyer RG, TacheLeon CA. Differences in morbidity and mortality with percutaneous versus open surgical drainage of postoperative intra-abdominal infections: A review of 686 cases. The American Surgeon 2011;77(7):862-867.
 • Referans6. Malik AA, Bari SU, Rouf KA, Wani KA: Pyogenic liver abscess: Changing patterns in approach. World J Gastrointest Surg 2010;2(12):395-401. https://doi.org/10.4240/wjgs.v2.i12.395
 • Referans7. Akinci D, Akhan O, Ozmen MN, et al. Percutaneous drainage of 300 intraperitoneal abscesses with long-term follow-up. Cardiovasc Intervent Radiol 2005;28,744-750. https://doi.org/10.1007/s00270-004-0281-4
 • Referans8. Damar Ç, Özdemir M, Hekimoğlu B. İntraabdominal apselerin görüntüleme eşliğinde perkütan drenajı. Dicle Med J 2019;46(1):73-83. https://doi.org/10.5798/dicletip.
 • Referans9. Springer JE, Doumouras AG, Nair S, Eskicioglu C, Forbes S. Does imaging before percutaneous drain removal affect rates of intra-abdominal abscess recurrence? J Surg Res 2018;232:408-414. https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.06.062
 • Referans10. Cinquantini F, Piccinini A, Montanari N, Biscardi A, Tugnoli G, DiSaverio S. Percutaneous techniques for management of intra-abdominal abscesses. In: Di Saverio S, Catena F, Ansaloni L, Coccolini F, Velmahos G, ed. Acute Care Surgery Handbook. Springer, Cham, 2017;371-385. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15341-4_21
 • Referans11. Singh P, Tapasvi C, Kaur R, Aggarwal S, Nagpal N, Kaur R. Prospective randomized comparison of ultrasound‑guided percutaneous needle aspiration with percutaneous catheter drainage of liver abscesses. J Med Sci 2019;39:67-73. https://doi.org/10.4103/jmedsci.jmedsci_74_18
 • Referans12. Serraino C, Elia C, Bracco C, et al. Characteristics and management of pyogenic liver abscess: A European experience. Medicine (Baltimore) 2018;97(19):e628. https://doi.org/ 10.1097/MD.0000000000010628
Birincil Dil tr
Konular Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5565-0770
Yazar: Muhammet ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5255-8618
Yazar: Halil Serdar ASLAN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8614-5387
Yazar: Furkan UFUK
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3240-6991
Yazar: Muhammet TEKİNHATUN
Kurum: DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9291-0508
Yazar: Muhammed EFE
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7960-6990
Yazar: Mustafa AY
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1458-2294
Yazar: Gözde SONGUT
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3204-2371
Yazar: Tugba SARI
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd747763, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {522 - 528}, doi = {10.31362/patd.747763}, title = {İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj}, key = {cite}, author = {Arslan, Muhammet and Aslan, Halil Serdar and Ufuk, Furkan and Tekinhatun, Muhammet and Efe, Muhammed and Ay, Mustafa and Songut, Gözde and Sarı, Tugba} }
APA Arslan, M , Aslan, H , Ufuk, F , Tekinhatun, M , Efe, M , Ay, M , Songut, G , Sarı, T . (2021). İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (3) , 522-528 . DOI: 10.31362/patd.747763
MLA Arslan, M , Aslan, H , Ufuk, F , Tekinhatun, M , Efe, M , Ay, M , Songut, G , Sarı, T . "İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 522-528 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/61233/747763>
Chicago Arslan, M , Aslan, H , Ufuk, F , Tekinhatun, M , Efe, M , Ay, M , Songut, G , Sarı, T . "İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 522-528
RIS TY - JOUR T1 - İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj AU - Muhammet Arslan , Halil Serdar Aslan , Furkan Ufuk , Muhammet Tekinhatun , Muhammed Efe , Mustafa Ay , Gözde Songut , Tugba Sarı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.747763 DO - 10.31362/patd.747763 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 522 EP - 528 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.747763 UR - https://doi.org/10.31362/patd.747763 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj %A Muhammet Arslan , Halil Serdar Aslan , Furkan Ufuk , Muhammet Tekinhatun , Muhammed Efe , Mustafa Ay , Gözde Songut , Tugba Sarı %T İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.747763 %U 10.31362/patd.747763
ISNAD Arslan, Muhammet , Aslan, Halil Serdar , Ufuk, Furkan , Tekinhatun, Muhammet , Efe, Muhammed , Ay, Mustafa , Songut, Gözde , Sarı, Tugba . "İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 3 (Temmuz 2021): 522-528 . https://doi.org/10.31362/patd.747763
AMA Arslan M , Aslan H , Ufuk F , Tekinhatun M , Efe M , Ay M , Songut G , Sarı T . İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj. Pam Tıp Derg. 2021; 14(3): 522-528.
Vancouver Arslan M , Aslan H , Ufuk F , Tekinhatun M , Efe M , Ay M , Songut G , Sarı T . İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(3): 522-528.
IEEE M. Arslan , H. Aslan , F. Ufuk , M. Tekinhatun , M. Efe , M. Ay , G. Songut ve T. Sarı , "İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 522-528, Tem. 2021, doi:10.31362/patd.747763