Cilt: 14 Sayı: 3, 1.07.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Editöre Mektup

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır