Cilt: 14 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Editöre Mektup

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır