Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 666 - 674 2021-07-01

Relationship between neutrophil/lymphocyte, platelet/lymphocyte, CRP/Albumin ratio and survival in ovarian cancer
Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.

Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ [1] , Esin AVCI [2] , Atike Gökçen DEMİRAY [3] , Serkan DEĞİRMENCİOĞLU [4] , Gamze GOKOZ DOGU [5] , Arzu YAREN [6] , Ahmet ERGİN [7] , Derya KILIÇ [8] , Canan KARAN [9] , Burçin ÇAKAN DEMİREL [10] , Tolga DOĞAN [11] , Melek ÖZDEMİR [12]


Amaç: Over kanseri jinekolojik kanserler arasında en yüksek ölüm oranına sahip olan kanserdir.İnflamasyon temelli skorlar olan nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oranı (PLR), CRP albümin oranı (CRP/Alb) çoğu kanserde prognoz üzerine etkisi gösterilmiştir. Biz de bu çalışmada NLR, PLR, CRP/Albümin oranlarının over kanserinin prognozu üzerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Eylül 2014 - Aralık 2020 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı polikliniğine başvuran over karsinom tanılı 124 hasta çalışmaya alındı. Evre 1-4 arasında değişen toplam 124 hasta hasta çalışmaya dahil edildi. NLR, PLR, CRP/Albumin kesme noktaları ROC analizi ile yapıldı.

Bulgular: Hastalarımızın medyan yaşı 56 (sınırlar 24-84 ) idi. NLR oranı 63 hastada (%50), PLR oranı 56 hastada (%45), CRP/Alb oranı 61 hastada (%49) kesme değerine göre yüksek saptandı. PLR değeri ile progresyon sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yokken, genel sağkalımla istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktaydı (p=0.01). PLR değeri yüksek olanlarda medyan genel sağkalım 23 ay iken PLR değeri düşük olanlarda 45 aydır olarak saptandı. CRP/Alb oranının ise hem progresyonsuz sağkalım hem de genel sağkalım ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi mevcuttu (p=0.011; p=0.008). CRP/Alb değeri düşük olanlarda daha uzun progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım olduğu saptandı.

Sonuç: Diğer kanser tiplerinde olduğu gibi over kanserinde de inflamasyon belirteçlerinin kanser progresyonu üzerine dolayısıyla prognoza olan etkisi dikkat çekmektedir. PLR oranının genel sağkalımla, CRP/alb oranının ise hem genel sağkalım hemde progresyonsuz sağkalımla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğunu gösterdik. Bu oranların gelecekte farklı tedavi gruplarını oluştururken hastaların seçiminde yardımcı olabileceği kanısındayız.

Over kanseri, İnflmasyon, Prognoz
 • 1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2013. CA: a cancer journal for clinicians. 2013;63(1):11–30.
 • 2. Morgan Jr RJ, Armstrong DK, Alvarez RD, et al. Ovarian cancer, version 1.2016, NCCN clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Cancer Netw. 2016;14(9):1134–63.
 • 3. Holschneider, C.H. and J.S. Berek. Ovarian cancer: epidemiology, biology, and prognostic factors. In seminars in surgical oncology. 2000. Wiley Online Library
 • 4. Modugno F, Ness RB, Allen GO, Schildkraut JM, Davis FG, Goodman MT. Oral contraceptive use, reproductive history, and risk of epithelial ovarian cancer in women with and without endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(3):733–740.
 • 5. Hainaut P, Plymoth A. Targeting the hallmarks of cancer: towards a rational approach to next-generation cancer therapy. Curr Opin Oncol 2013;25:50–1.
 • 6. Balkwill F, Mantovani A. Inflammation and cancer: back to Virchow? Lancet 2001;357:539–545.
 • 7. Nie W, Yu T, Sang Y, et al. Tumor-promoting effect of IL-23 in mammary cancer mediated by infiltration of M2 macrophages and neutrophils in tumor microenvironment. Biochem Biophys Res Commun 2017;482:1400–1406.
 • 8. He W, Yin C, Guo G, et al. Initial neutrophil lymphocyte ratio is superior to platelet lymphocyte ratio as an adverse prognostic and predictive factor in metastatic colorectal cancer. Med Oncol 2013; 30:439.
 • 9. Jung MR, Park YK, Jeong O, et al. Elevated preoperative neutrophil to lymphocyte ratio predicts poor survival following resection in late stage gastric cancer. J Surg Oncol 2011;104:504–10.
 • 10. Liu X, Qu JK, Zhang J, et al. Prognostic role of pretreatment neutrophil to lymphocyte ratio in breast cancer patients: a meta-analysis. Medicine 2017;96:e8101.
 • 11. Gu XB, Tian T, Tian XJ, et al. Prognostic significance of neutrophil-tolymphocyte ratio in non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Sci Rep 2015;5:12493.
 • 12. Yodying H, Matsuda A, Miyashita M, et al. Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in oncologic outcomes of esophageal cancer: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg Oncol 2016;23:646–654.
 • 13. Baert T, Van Camp J, Vanbrabant L, et al. Influence of CA125, platelet count and neutrophil to lymphocyte ratio on the immune system of ovarian cancer patients. Gynecol Oncol 2018;150:31–37.
 • 14. Zhu Y, Zhou S, Liu Y, et al. Prognostic value of systemic inflammatory markers in ovarian Cancer: a PRISMA-compliant meta-analysis and systematic review. BMC Cancer 2018;18:443.
 • 15. Marnell L, Mold C, Du Clos TW. C-reactive protein: ligands, receptors and role in inflammation. Clin Immunol. 2005;117(2):104–111.
 • 16. Hefler LA, Concin N, Hofstetter G, et al. Serum C-reactive protein as independent prognostic variable in patients with ovarian cancer. Clin Cancer Res. 2008;14(3):710–714.
 • 17. Zeng F, Wei H, Yeoh E, et al. Inflammatory markers of CRP, IL6, TNFalpha, and soluble TNFR2 and the risk of ovarian cancer: a meta-analysis of prospective studies. Cancer Epidemiol Biomark Prev. 2016;25(8):1231–1239.
 • 18. Brower V. Feeding the flame: new research adds to role of inflammation in cancer development. J Natl Cancer Inst. 2005;97(4):251–253.
 • 19. Milne K, Alexander C, Webb JR, et al. Absolute lymphocyte count is associated with survival in ovarian cancer independent of tumor-infiltrating lymphocytes. J Transl Med. 2012; 10:33.
 • 20. Williams KA, Intidhar LG , Terry KL, et al. Prognostic significance and predictors of the neutrophil-tolymphocyteratio in ovarian cancer. Gynecologic Oncol. 2014;132(3):542–550.
 • 21. Yuan-qiu Wang , Chu Jin , Hua-min Zheng, et al.A novel prognostic inflammation score predicts outcomes in patients with ovarian cancer. Clinica Chimica Acta 456 (2016) 163–169.
 • 22. Xinming Yin, Ling Wub , Hui Yang, HongBo Yang. Prognostic significance of neutrophil–lymphocyte ratio (NLR) in patients with ovarian cancer A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019 Nov;98(45):e17475.
 • 23. Cho H, Hur HW, Kim SW, et al. Pre-treatment neutrophil to lymphocyte ratio is elevated inepithelial ovarian cancer and predicts survival after treatment. CancerImmunol Immunother. 2009;58(1):15–23.
 • 24. Asher V, Lee J, Innamaa A, Bali A, et al. Preoperative platelet lymphocyte ratio as an independent prognostic marker in ovarian cancer. Clin Translat Oncol. 2011;13(7):499. Raungkaewmanee S, et al. Platelet to lymphocyte ratio as a prognostic fact.
 • 25. Zhang W-w, Liu K-j , Hu G-l , Wei-jiang Liang W-l, et al. Preoperative platelet/lymphocyte ratio is a superiorprognostic factor compared to other systemic inflammatory responsemarkers in ovarian cancer patients. Tumor Biol. 2015;36(11):8831–8837.
 • 26.Chuan Tian, Wei Song, Xia Tian , Yong Sun.Prognostic significance of platelet-to-lymphocyte ratio in patients with ovarian cancer: A meta-analysis.Eur J Clin Invest. 2018 May;48(5).
 • 27. Yubo Liu, Shengfu Chen, Chengyu Zheng, et al.The prognostic value of the preoperative c-reactive protein/albumin ratio in ovarian cancer.BMC Cancer. 2017.
 • 28. Komura N, Mabuchi S, Shimura K, Kawano M, Matsumoto Y, Kimura T. Significance of Pretreatment C-Reactive Protein, Albumin, and C-Reactive Protein to Albumin Ratio in Predicting Poor Prognosis in Epithelial Ovarian Cancer Patients.Nutr Cancer. 2020 Aug 24:1-8.
 • 29. Peres LC, Mallen AR, Townsend MK, et al. High Levels of C-Reactive Protein Are Associated with an Increased Risk of Ovarian Cancer: Results from the Ovarian Cancer Cohort Consortium.Cancer Res. 2019 Oct 15;79(20):5442-5451.
Birincil Dil tr
Konular Onkoloji
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4755-2753
Yazar: Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9173-0142
Yazar: Esin AVCI
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4397-5468
Yazar: Atike Gökçen DEMİRAY
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1213-2778
Yazar: Serkan DEĞİRMENCİOĞLU
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8142-0362
Yazar: Gamze GOKOZ DOGU
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1436-8650
Yazar: Arzu YAREN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5236-7507
Yazar: Ahmet ERGİN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8003-9586
Yazar: Derya KILIÇ
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1293-2046
Yazar: Canan KARAN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0734-0692
Yazar: Burçin ÇAKAN DEMİREL
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1281-942X
Yazar: Tolga DOĞAN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1894-9743
Yazar: Melek ÖZDEMİR
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TIBBI ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd907695, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {666 - 674}, doi = {10.31362/patd.907695}, title = {Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.}, key = {cite}, author = {Yapar Taşköylü, Burcu and Avcı, Esin and Demiray, Atike Gökçen and Değirmencioğlu, Serkan and Gokoz Dogu, Gamze and Yaren, Arzu and Ergin, Ahmet and Kılıç, Derya and Karan, Canan and Çakan Demirel, Burçin and Doğan, Tolga and Özdemir, Melek} }
APA Yapar Taşköylü, B , Avcı, E , Demiray, A , Değirmencioğlu, S , Gokoz Dogu, G , Yaren, A , Ergin, A , Kılıç, D , Karan, C , Çakan Demirel, B , Doğan, T , Özdemir, M . (2021). Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki. . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (3) , 666-674 . DOI: 10.31362/patd.907695
MLA Yapar Taşköylü, B , Avcı, E , Demiray, A , Değirmencioğlu, S , Gokoz Dogu, G , Yaren, A , Ergin, A , Kılıç, D , Karan, C , Çakan Demirel, B , Doğan, T , Özdemir, M . "Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki." . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 666-674 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/61233/907695>
Chicago Yapar Taşköylü, B , Avcı, E , Demiray, A , Değirmencioğlu, S , Gokoz Dogu, G , Yaren, A , Ergin, A , Kılıç, D , Karan, C , Çakan Demirel, B , Doğan, T , Özdemir, M . "Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 666-674
RIS TY - JOUR T1 - Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki. AU - Burcu Yapar Taşköylü , Esin Avcı , Atike Gökçen Demiray , Serkan Değirmencioğlu , Gamze Gokoz Dogu , Arzu Yaren , Ahmet Ergin , Derya Kılıç , Canan Karan , Burçin Çakan Demirel , Tolga Doğan , Melek Özdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.907695 DO - 10.31362/patd.907695 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 666 EP - 674 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.907695 UR - https://doi.org/10.31362/patd.907695 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki. %A Burcu Yapar Taşköylü , Esin Avcı , Atike Gökçen Demiray , Serkan Değirmencioğlu , Gamze Gokoz Dogu , Arzu Yaren , Ahmet Ergin , Derya Kılıç , Canan Karan , Burçin Çakan Demirel , Tolga Doğan , Melek Özdemir %T Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki. %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.907695 %U 10.31362/patd.907695
ISNAD Yapar Taşköylü, Burcu , Avcı, Esin , Demiray, Atike Gökçen , Değirmencioğlu, Serkan , Gokoz Dogu, Gamze , Yaren, Arzu , Ergin, Ahmet , Kılıç, Derya , Karan, Canan , Çakan Demirel, Burçin , Doğan, Tolga , Özdemir, Melek . "Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 3 (Temmuz 2021): 666-674 . https://doi.org/10.31362/patd.907695
AMA Yapar Taşköylü B , Avcı E , Demiray A , Değirmencioğlu S , Gokoz Dogu G , Yaren A , Ergin A , Kılıç D , Karan C , Çakan Demirel B , Doğan T , Özdemir M . Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.. Pam Tıp Derg. 2021; 14(3): 666-674.
Vancouver Yapar Taşköylü B , Avcı E , Demiray A , Değirmencioğlu S , Gokoz Dogu G , Yaren A , Ergin A , Kılıç D , Karan C , Çakan Demirel B , Doğan T , Özdemir M . Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(3): 666-674.
IEEE B. Yapar Taşköylü , E. Avcı , A. Demiray , S. Değirmencioğlu , G. Gokoz Dogu , A. Yaren , A. Ergin , D. Kılıç , C. Karan , B. Çakan Demirel , T. Doğan ve M. Özdemir , "Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 666-674, Tem. 2021, doi:10.31362/patd.907695