Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 598 - 603 2021-07-01

Nötrofil lenfosit oranı evre 1 testis tümöründe okkült metastaz parametrelerinde belirteç olabilir mi?
Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?

Aykut BAŞER [1] , Bekir ARAS [2]


Amaç: Nötrofil-Lenfosit ve Trombosit-Lenfosit oranı (NLR / PLR) karşılaştırması, bazı kanserlerin ve hastalıkların tanısında kullanımı kolay ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Bu çalışmada, özellikle okkült metastazlı erken dönem testis malignitelerinin tanısında NLR / PLR oranı değerlendirmesinin kullanılıp kullanılamayacağını araştırmayı amaçladık. Yöntem: 2015-2019 yılları arasında testis tümörü için radikal inguinal orşiektomi müdahalesi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya testis tümör evre-I olan 40 hasta ve herhangi bir testis şikayeti olmayan 43 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Evre-I testis kanserinde okkült metastatik hastalık için patolojik risk faktörleri ile NLR-PLR değerleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30.05 yıl idi ve gruplar arasında yaş bakımından anlamlı fark yoktu (p = 0.150). Tümör grubunun NLR ve PLR oranı değerleri testis tümörlü hastalarda kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksekti (sırasıyla p = 0.001 ve 0.016). Evre-I testis kanseri ve NLR / PLR'de okkült metastatik hastalık için risk faktörleri arasındaki korelasyon analizinde sadece tümör boyutu açısından anlamlı bir korelasyon olduğunu bulduk. Sonuç: Sonuç olarak, tüm testis tümörlerinde NLR' nin arttığı sonucuna vardık. Klinik uygulamada prognostik belirteç olarak daha yüksek NLR oranı değerlerinin kullanılabileceğini önermekteyiz.
Objective: Neutrophile-Lymphocyte (NLR) and Platelet-Lymphocyte ratio (PLR) comparison is an easy to use and cost-effective method in diagnosis of some cancers and diseases. In this study, we aimed to investigate if NLR / PLR ratio evaluation could be utilized in diagnosis of testicular malignencies especially in early-term with occult metastasis. Methods: A total of 40 patients at stage-I, who have undergone radical inguinal orchiectomy intervention for testicular tumor between 2015 and 2019, and 43 control individuals without any testicular complaints were included in this retrospective study. The relationship between pathological risk factors for occult metastatic disease in Stage-I testicular cancer and NLR-PLR values were investigated. Results: The average age was 30.05 years, and there was no significant difference between the groups by means of age (p=0.150). The NLR and PLR values of the tumor group were prominently higher in the patient group, when compared with the control group (p=0.001 and 0.016, respectively). In the correlation analysis between risk-factors for occult metastatic disease in Stage-I testicular cancer and NLR / PLR, we have found that only a significant correlation was present in terms of tumor size. Conclusion: As a result, we have concluded that NLR increases in all types of testicular tumors. We suggest that higher NLR ratio values can be used as prognostic marker in clinical practice.
  • REFERENCES 1. Znaor A, Lortet-Tieulent J, Jemal A, Bray F. International variations and trends in testicular cancer incidence and mortality. Eur Urol. 2014;65:1095-1106. https://doi.org. 10.1016/j.eururo.2013.11.004
  • 2. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin. 2009;59:225-249. https://doi.org. 10.3322/caac.20006
  • 3. Şahin A, Toprak T, Kutluhan MA, Vural Y, Ürkmez A, Verit A. Increased neutrophil/lymphocyte ratio in testicular cancer. Arch Ital Urol Androl. 2019;2;91(2). https://doi.org. 10.4081/aiua.2019.2.97
  • 4. Borghesi M, Brunocilla E, Schiavina R, Gentile G, Dababneh H, Della Mora L, et al. Role of testis sparing surgery in the conservative management of small testicular masses: oncological and functional perspectives. Actas Urol Esp.2015;39:57-62. https://doi.org. 10.1016/j.acuro.2014.02.020
  • 5. Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F. Cancer-related inflammation. Nature. 2008;454:436-444. https://doi.org. 10.1038/nature07205
Birincil Dil en
Konular Üroloji ve Nefroloji
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0457-512X
Yazar: Aykut BAŞER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hitit University, Medical Faculty, Department of Urology, Corum/TURKEY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7020-8830
Yazar: Bekir ARAS
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd809407, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {598 - 603}, doi = {10.31362/patd.809407}, title = {Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?}, key = {cite}, author = {Başer, Aykut and Aras, Bekir} }
APA Başer, A , Aras, B . (2021). Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters? . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (3) , 598-603 . DOI: 10.31362/patd.809407
MLA Başer, A , Aras, B . "Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 598-603 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/61233/809407>
Chicago Başer, A , Aras, B . "Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 598-603
RIS TY - JOUR T1 - Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters? AU - Aykut Başer , Bekir Aras Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.809407 DO - 10.31362/patd.809407 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 598 EP - 603 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.809407 UR - https://doi.org/10.31362/patd.809407 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters? %A Aykut Başer , Bekir Aras %T Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters? %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.809407 %U 10.31362/patd.809407
ISNAD Başer, Aykut , Aras, Bekir . "Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 3 (Temmuz 2021): 598-603 . https://doi.org/10.31362/patd.809407
AMA Başer A , Aras B . Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?. Pam Tıp Derg. 2021; 14(3): 598-603.
Vancouver Başer A , Aras B . Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(3): 598-603.
IEEE A. Başer ve B. Aras , "Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 598-603, Tem. 2021, doi:10.31362/patd.809407