Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 675 - 683 2021-07-01

Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
The Evaluation of knowledge and attitudes of resident doctors about Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Selma TEKİN [1] , Nilüfer EMRE [2]


Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku bozukluklarının önemli bir kısmını oluşturur. OUAS tanısı çoğu zaman gözden kaçabilmektedir. OUAS, sistemik birçok hastalığa sebep olması nedeniyle uzman tıp doktorluğunda farklı bölümlerin karşısına çıkmaktadır. Biz de çalışmamızda farklı bölümlerdeki asistan hekimlerin OUAS ile ilgili bilgi ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışma tanımlayıcı kesitsel tipte olup Pamukkale Üniversitesi hastanesinde görev yapan 88 asistan hekimi (Aile hekimi, dahiliye, nöroloji, göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz) kapsamaktadır. Çalışmaya katılan asistan hekimlere internet üzerinden demografik bilgileri de dahil ettiğimiz, Türkçeye çevrilmiş obstruktif uyku apne bilgi tutum (OSAKA) anketi gönderilmiştir. OSAKA anketi, 18 bilgi değerlendirme sorusu ve 5 tutum değerlendirme sorusundan oluşan 23 soruluk bir ankettir. Bulgular: Çalışmaya katılan 68 asistan hekimin OSAKA bilgi puanı ile yaş, cinsiyet, uzmanlık alanı, asistanlık yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05). Ancak sayısal olarak göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz bölümlerinin bilgi puanları diğer bölümlerden fazlaydı. Tutum puanlarıyla yaş, asistanlık yılı arasındaki ilişki incelendiğinde yaşla tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, asistanlık yılı ile ortalama tutum puanları arasında anlamlı pozitif yönde korelasyon saptandı (r= 0,257; p=0,035). Sonuç: Asistan hekimlik eğitim sürecinde OUAS bilgi ve tutumunun bölümler arasında belirgin farklılık göstermediği ancak bazı eksikliklerin olduğunu saptadık. Bunun giderilmesi amacıyla hem tıp fakültesinde hem de asistanlık eğitim süresince çeşitli eğitim faaliyetleri ve uyku tıbbı rotasyonlarının düzenlenmesi gerekmektedir.
Purpose: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) constitutes an important part of sleep disorders. OSAS diagnosis can often be overlooked. Because OSAS causes many systemic diseases, these patients come across different departments in specialist medical practice. In our study, we aimed to evaluate the knowledge and attitudes of assistant physicians in different departments about OSAS. Materials and methods: The study is a descriptive cross-sectional type and includes 88 residet doctors (family physicians, internal medicine, neurology, pulmonology diseases and otolaryngology) working at Pamukkale University Hospital. The obstructive sleep apnea knowledge and attitude (OSAKA) questionnaire, which includes demographic information on the internet, was sent to the resident doctors participating in the study. The OSAKA questionnaire is a 23-question survey consisting of 18 knowledge questions and 5 attitude questions. Results: There was no statistically significant difference between the OSAKA knowledge score and age, gender, specialty area, and year of residency among 68 resident doctor participating in the study (p> 0.05). However, numerically, the knowledge scores of pulmonology and otolaryngology departments were higher than other departments. When the relationship between attitude scores and age, resident year was examined, no significant correlation was found between age and attitude scores, while a significant positive correlation was found between the resident year and the mean attitude scores. Conclusion: We found that OSAS knowledge and attitude did not differ significantly between departments in the residency training process, but there were some deficiencies. In order to remedy this, it is necessary to organize various educational activities and sleep medicine rotations both in the medical school and during the assistantship education.
 • 1. Williams NJ, Nunes J V., Zizi F, Okuyemi K, Airhihenbuwa CO, Ogedegbe G, et al. Factors associated with referrals for obstructive sleep apnea evaluation among community physicians. J Clin Sleep Med. 2015;11(1):23–6.
 • 2. Stansbury RC, Strollo PJ. Clinical manifestations of sleep apnea. J Thorac Dis. 2015;7(9):E298–310.
 • 3. Bradley TD, Floras JS. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular consequences. Lancet [Internet]. 2009;373(9657):82–93. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61622-0
 • 4. Girotto E, Bortoletto MSS, González AD, Mesas AE, Peixe TS, Guidoni CM, et al. Working conditions and sleepiness while driving among truck drivers. Traffic Inj Prev [Internet]. 2019;20(5):504–9. Available from: https://doi.org/10.1080/15389588.2019.1609670
 • 5. Yılmaz S, Calikoglu EO, Kosan Z. for an Uncommon Neurosurgical Emergency in a Developing Country. Niger J Clin Pract. 2019;22:1070–7.
 • 6. Almohaya A, Qrmli A, Almagal N, Alamri K, Bahammam S, Al-Enizi M, et al. Sleep medicine education and knowledge among medical students in selected Saudi Medical Schools. BMC Med Educ [Internet]. 2013;13(1):1. Available from: BMC Medical Education
 • 7. Gelir E, Ardiç S, Izci B. A questionnaire survey among Turkish physicians about sleep disorders. Tuberk Toraks. 2004;52(4):348–55.
 • 8. Schotland HM, Jeffe DB. Development of the obstructive sleep apnea knowledge and attitudes (OSAKA) questionnaire. Sleep Med. 2003;4(5):443–50.
 • 9. Ozoh OB, Ojo OO, Iwuala SO, Akinkugbe AO, Desalu OO, Okubadejo NU. Is the knowledge and attitude of physicians in Nigeria adequate for the diagnosis and management of obstructive sleep apnea? Sleep Breath. 2017;21(2):521–7.
 • 10. Young T. Epidemiological insights into the public health burden of sleep disordered breathing: Sex differences in survival among sleep clinic patients. Thorax. 1998;53(SUPPL. 3):16–9.
 • 11. Al-Khafaji H, Bilgay IB, Tamim H, Hoteit R, Assaf G. Knowledge and attitude of primary care physicians towards obstructive sleep apnea in the Middle East and North Africa region. Sleep Breath. 2020;
 • 12. Chang JWR, Akemokwe FM, Marangu DM, Chisunkha B, Irekpita E, Obasikene G, et al. Obstructive sleep apnea awareness among primary care physicians in Africa. Ann Am Thorac Soc. 2020;17(1):98–106.
 • 13. Marran N, Bahri A, Kariri K, Daghriri H, Abiri J, Kariri A, et al. Recent medical graduates’ knowledge and attitude toward obstructive sleep apnea in the Southern Region of Saudi Arabia: a cross-sectional study. Egypt J Intern Med. 2019;31(1):86.
 • 14. Cherrez Ojeda I, Jeffe DB, Guerrero T, Mantilla R, Santoro I, Gabino G, et al. Attitudes and knowledge about obstructive sleep apnea among Latin American primary care physicians. Sleep Med [Internet]. 2013;14(10):973–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2013.06.005
Birincil Dil tr
Konular Klinik Nöroloji
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1999-0510
Yazar: Selma TEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6519-0920
Yazar: Nilüfer EMRE
Kurum: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çalışmamızı maddi olarak destekleyen herhangi bir kurum bulunmamaktadır.
Teşekkür Bu çalışmamızda, pandemi koşullarında özveriyle çalışan ve bizlere desteklerini esirgemeyen tüm asistan hekimlerimize teşekkürü bir borç biliriz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd901546, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {675 - 683}, doi = {10.31362/patd.901546}, title = {Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tekin, Selma and Emre, Nilüfer} }
APA Tekin, S , Emre, N . (2021). Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (3) , 675-683 . DOI: 10.31362/patd.901546
MLA Tekin, S , Emre, N . "Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 675-683 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/61233/901546>
Chicago Tekin, S , Emre, N . "Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 675-683
RIS TY - JOUR T1 - Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi AU - Selma Tekin , Nilüfer Emre Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.901546 DO - 10.31362/patd.901546 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 675 EP - 683 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.901546 UR - https://doi.org/10.31362/patd.901546 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi %A Selma Tekin , Nilüfer Emre %T Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.901546 %U 10.31362/patd.901546
ISNAD Tekin, Selma , Emre, Nilüfer . "Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 3 (Temmuz 2021): 675-683 . https://doi.org/10.31362/patd.901546
AMA Tekin S , Emre N . Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. 2021; 14(3): 675-683.
Vancouver Tekin S , Emre N . Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(3): 675-683.
IEEE S. Tekin ve N. Emre , "Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 675-683, Tem. 2021, doi:10.31362/patd.901546