Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 684 - 690 2021-07-01

Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
Evaluation of clinical features and results of patients followed up in the intensive care unit with the diagnosis of hematological cancer: a single center experience

İsmail Hakkı AKBUDAK [1]


Giriş: Hematolojik kanser (HK) tanısı alan hastaların takip ve tedavisi sırasında sıklıkla yoğun bakım ihtiyacı olmaktadır. Bu çalışma ile yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen HK tanısı almış hastaların, klinik özellikleri ve takip sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, Şubat 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında yoğun bakım takibi gerektiren 77 erişkin hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan, 38 (%50,6) hasta nötropenikti ve YBÜ'ne yatış sırasında 67 hastada (%87) enfeksiyon vardı. 35 (%45,5) hastaya akut miyeloid lösemi tanısı konmuştu. 56 (%72,7) hastaya yatışta mekanik ventilasyon uygulanmıştı. İzlemde 32 (%41,6) hastada YBÜ enfeksiyonu, 24 (%31,2) hastada bakteriyemi gelişmiş olup en sık saptanan patojenler; gram-negatif basillerden Klebsiella pneumonia (n=11, %14,3) ve fermentasyon yapmayan bakterilerdi (n=13, %16,6). Genel YBÜ sağ kalım oranı %32,5 (n:25) idi. Tek değişkenli analizde mortaliteyi etkilediği ön görülen değişkenler; APACHE II skoru ≥ 25 (p<0,001), kanser tedavisine direnç veya relaps (p=0.015), yatışta septik şok (p<0.001), invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı (p<0,001) ve hastane enfeksiyon varlığı (p=0,006) istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarak saptandı. Bu değişkenler ile kurulan çok değişkenli model sonucunda ise APACHE II skorunun mortalite için anlamlı bir tahmin edici olduğu görüldü (ROC:0.884) . Sonuç: APACHE II skoru≥25 ve septik şok önemli kötü prognoz kriterleridir. Yoğun bakım ihtiyacı olan HK hastalarının takip ve tedavisinde belirlenecek protokoller, destekleyici tedaviler ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ile tedavi başarısının ve yaşam süresinin uzatılması sağlanabilir.
Introduction: Patients diagnosed with hematological cancer (HC) often need intensive care during their follow-up and treatment. In this study, it was aimed to evaluate the clinical characteristics and follow-up results of patients diagnosed with HC who were followed up in the intensive care unit (ICU). Materials and methods: This is a retrospective study enrolling 77 adult HC patients requiring intensive care between February 2019 and March, 2020. Results: Thirty-eight (50.6%) patients included in the study were neutropenic and 67 patients (87%) had infection during admission to the ICU. Acute myeloid leukemia was diagnosed in 35 (45.5%) patients. Mechanical ventilation was applied to 56 (72.7%) patients on admission. In the follow-up, 32 (41.6%) patients developed ICU infection, 24 (31.2%) patients developed bacteremia. The most common pathogens were; Klebsiella pneumonia (n = 11, 14.3%) and non-fermentation bacteria (n = 13, 16.6%) were gram-negative bacilli. Overall ICU survival rate was 32.5% (n: 25). Variables predicted to affect mortality in univariate analysis; APACHE II score ≥ 25 (p <0.001), resistance to cancer treatment or relapse (p = 0.015), septic shock at hospitalization (p <0.001), need for invasive mechanical ventilation (p <0.001) and presence of hospital infection (p = 0.006) were statistically were found to be significant risk factors. As a result of the multivariate model established with these variables, it was seen that the APACHE II score was a significant predictor for mortality (ROC: 0.884). Conclusion: APACHE II score 25 and septic shock are important poor prognosis criteria. Successful treatment and long survival can be achieved by the protocols to be determined in the follow-up and treatment of HC patients in need of intensive care, supportive treatments and prevention of nosocomial infections.
 • Vijenthira A, Chiu N, Jacobson D, et al. Predictors of intensive care unit admission in patients with hematologic malignancy. Sci Rep 2020;10:21145. https://doi.org/10.1038/s41598-020-78114-7
 • Cornish M, Butler MB, Green RS. Predictors of poor outcomes in critically Ill adults with hematologic malignancy. Can Respir J 2016;2016:9431385. https://doi.org/10.1155/2016/9431385
 • Hill QA, Kelly RJ, Patalappa C, et al. Survival of patients with hematological malignancy admitted to the intensive care unit: prognostic factors and outcome compared to unselected medical intensive care unit admissions, a parallel group study. Leuk Lymphoma. 2012;53:282-288. https://doi.org/10.3109/10428194.2011.614705
 • Bird GT, Farquhar Smith P, Wigmore T, Potter M, Gruber PC. Outcomes and prognostic factors in patients with haematological malignancy admitted to a specialist cancer intensive care unit: a 5 yr study. Br J Anaesth 2012;108:452-459. https://doi.org/10.1093/bja/aer449
 • Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287
 • Yoo H, Suh GY, Jeong BH, Lim SY, Chung MP, Kwon OJ, et al. Etiologies, diagnostic strategies, and outcomes of diffuse pulmonary infiltrates causing acute respiratory failure in cancer patients: a retrospective observational study. CritCare 2013;17(4):R150. https://doi.org/10.1186/cc12829.
 • ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, Camporota L, Slutsky AS. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun 20;307(23):2526-33. https://doi.org/10.1001/jama.2012.5669.
 • KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clin Pract 2012;120:c179–84. https://doi.org/10.1159/000339789
 • Escobar K, Rojas P, Ernst D, et al. Admission of hematopoietic cell transplantation patients to the intensive care unit at the Pontificia Universidad Católica de Chile Hospital. Biol Blood Marrow Transplant 2015;21:176-179. https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2014.08.009
 • Parakh S, Piggin A, Neeman T, Mitchell I, Crispin P, Davis A. Outcomes of haematology/oncology patients admitted to intensive care unit at The Canberra Hospital. Intern Med J 2014;44:1087-1094. https://doi.org/10.1111/imj.12545
 • McGrath S, Chatterjee F, Whiteley C, Ostermann M. ICU and 6-month outcome of oncology patients in the intensive care unit. QJM 2010;103:397-403. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcq032
 • Lecuyer L, Chevret S, Thiery G, Darmon M, Schlemmer B, Azoulay E. The ICU trial: a new admission policy for cancer patients requiring mechanical ventilation. Crit Care Med 2007;35:808-814. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000256846.27192.7A
 • Geerse DA, Span LF, Pinto Sietsma SJ, van Mook WN. Prognosis of patients with haematological malignancies admitted to the intensive care unit: Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) trend is a powerful predictor of mortality. Eur J Intern Med 2011;22:57-61. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2010.11.003
 • Aygencel G, Turkoglu M, Turkoz Sucak G, Benekli M. Prognostic factors in critically ill cancer patients admitted to the intensive care unit. J Crit Care 2014;29:618-626. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2014.01.014
 • McGrath S, Chatterjee F, Whiteley C, Ostermann M. ICU and 6-month outcome of oncology patients in the intensive care unit. QJM. 2010;103:397-403. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcq032
 • Malak S, Sotto JJ, Ceccaldi J, et al. Ethical and clinical aspects of intensive care unit admission in patients with hematological malignancies: guidelines of the ethics commission of the French society of hematology. Adv Hematol 2014;2014:704318. https://doi.org/10.1155/2014/704318
 • Thom KA, Kleinberg M, Roghmann MC. Infection prevention in the cancer center. Clin Infect Dis 2013;57:579-585. https://doi.org/10.1093/cid/cit290
 • Huoi C, Vanhems P, Nicolle MC, Michallet M, Bénet T. Incidence of hospital-acquired pneumonia, bacteraemia and urinary tract infections in patients with haematological malignancies, 2004-2010: a surveillance-based study. PLoS One. 2013;8:e58121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058121
 • Cornejo Juárez P, Vilar Compte D, Pérez Jiménez C, Ñamendys Silva SA, Sandoval Hernández S, Volkow Fernández P. The impact of hospital-acquired infections with multidrug-resistant bacteria in an oncology intensive care unit. Int J Infect Dis 2015;31:31-34. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.12.022
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3716-9243
Yazar: İsmail Hakkı AKBUDAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd928239, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {684 - 690}, doi = {10.31362/patd.928239}, title = {Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Akbudak, İsmail Hakkı} }
APA Akbudak, İ . (2021). Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (3) , 684-690 . DOI: 10.31362/patd.928239
MLA Akbudak, İ . "Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 684-690 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/61233/928239>
Chicago Akbudak, İ . "Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 684-690
RIS TY - JOUR T1 - Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi AU - İsmail Hakkı Akbudak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.928239 DO - 10.31362/patd.928239 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 684 EP - 690 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.928239 UR - https://doi.org/10.31362/patd.928239 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi %A İsmail Hakkı Akbudak %T Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.928239 %U 10.31362/patd.928239
ISNAD Akbudak, İsmail Hakkı . "Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 3 (Temmuz 2021): 684-690 . https://doi.org/10.31362/patd.928239
AMA Akbudak İ . Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi. Pam Tıp Derg. 2021; 14(3): 684-690.
Vancouver Akbudak İ . Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(3): 684-690.
IEEE İ. Akbudak , "Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 684-690, Tem. 2021, doi:10.31362/patd.928239