Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 267 - 275, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1004257

Öz

Amaç: Serum kalsiyum düzeyinin kardiyovasküler risk faktörleri ve koroner arter hastalığı (KAH) ile ilişkisi iyi
bilinmektedir. Ancak kalsiyumun, KAH olan hastalarda sağ kalım üzerine etkisi yeterince değerlendirilmemiştir.
Biz bu çalışmada, kalsiyumun akut koroner Sendrom (AKS) sonrası hastane içi ve bir yıllık takipte mortalite
üzerindeki rolünü araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya AKS nedeniyle koroner anjiyografisi yapılan 90 hasta dahil
edildi. Hastalar albümin baz alınarak hesaplanan düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerine göre sınıflandırıldı.
Çalışmada, hastane içi ölüm ve kardiyak nedenli komplikasyonlar birincil sonlanım, bir yıl içerisinde tüm
nedenlere bağlı ölümler ikincil sonlanım olarak tanımlandı. Serum kalsiyum düzeyi ile mortalite arasındaki ilişki
lojistik regresyon analiziyle değerlendirildi.
Bulgular: Başlangıç analizlerinde serum kalsiyum düzeyleri, hastane içi dönemde ve takip döneminde mortalite
ile ilişkili değildi. Ancak lojistik regresyon analizinde AKS hastalarında başvuru kalsiyum düzeyleri ile hastane
içi mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptanamazken, düşük kalsiyum düzeyi bir ay içinde gerçekleşen tüm
nedenlere bağlı ölümler için önemli bir risk faktörüydü (p=0,038, OR=7,387, %95 CI=1,121-48,664). Serum
kardiyak troponin ve ürik asit düzeyleri ise, hastane içi mortalite ile anlamlı ilişki gösterdi (sırasıyla p=0,018,
OR=1,206, %95 CI=1,033-1,408; p=0,014, OR=1,377, %95 CI=1,067-1,776).
Sonuç: Serum kalsiyum düzey düşüklüğü, AKS sonrası hastane içi mortaliteyle ilişkili değildir; ancak ilk bir ay
içinde gerçekleşen tüm nedenlere bağlı mortalite oranını artırabilir.

Kaynakça

  • 1. O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST- elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart
  • Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol.

The association of serum calcium levels with in-hospital and long-term mortality in patients with acute coronary syndrome

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 267 - 275, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1004257

Öz

Objective: The relationship between serum calcium levels with cardiovascular risk factors and coronary artery
disease (CAD) is well known. However, the effect of calcium on survival in patients with CAD has not been
adequately evaluated. In this study, we aimed to investigate the role of calcium on mortality in the hospital and
one-year follow-up after acute coronary syndrome (ACS).
Materials and methods: 90 patients who underwent coronary angiography for ACS were included in this
prospective observational study. Patients were classified according to their corrected serum calcium levels
calculated based on albumin. In-hospital mortality and cardiac complications were defined as the primary
outcome, and all-cause mortality within one year was defined as the secondary outcome in the study. The
relationship between serum calcium level and mortality was evaluated by logistic regression analysis.
Results: In the initial analysis, serum calcium levels were not associated with in-hospital mortality and followup
period. However, in logistic regression analysis, no significant relationship was found between admission
calcium levels and in-hospital mortality in ACS patients, while low calcium levels were an important risk factor for
all-cause mortality within one month (p=0.038, OR=7.387, 95% CI=1.121-48.664). Serum cardiac troponin and
uric acid levels showed a significant association with in-hospital mortality (p=0.018, OR=1.206, 95% CI=1.033-
1.408, p=0.014, OR=1.377, 95% CI=1.067-1.776, respectively).
Conclusion: Low serum calcium levels are not associated with in-hospital mortality after ACS. However, it may
increase all-cause mortality rate in the first month.

Kaynakça

  • 1. O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST- elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart
  • Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kalp ve Damar Cerrahisi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökhan SÖNMEZ
Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
0000-0002-6450-3091
Türkiye


Dursun DURSUNOĞLU
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5232-7078
Türkiye


Mehmet Koray ADALI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0054-6252
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Kabul Tarihi 21 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd1004257, journal = {Pamukkale Medical Journal}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, number = {2}, pages = {267 - 275}, doi = {10.31362/patd.1004257}, title = {Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {Sönmez, Gökhan and Dursunoğlu, Dursun and Adalı, Mehmet Koray} }
APA Sönmez, G. , Dursunoğlu, D. & Adalı, M. K. (2022). Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi . Pamukkale Medical Journal , 15 (2) , 267-275 . DOI: 10.31362/patd.1004257
MLA Sönmez, G. , Dursunoğlu, D. , Adalı, M. K. "Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi" . Pamukkale Medical Journal 15 (2022 ): 267-275 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65532/1004257>
Chicago Sönmez, G. , Dursunoğlu, D. , Adalı, M. K. "Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi". Pamukkale Medical Journal 15 (2022 ): 267-275
RIS TY - JOUR T1 - Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi AU - GökhanSönmez, DursunDursunoğlu, Mehmet KorayAdalı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.1004257 DO - 10.31362/patd.1004257 T2 - Pamukkale Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 275 VL - 15 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.1004257 UR - https://doi.org/10.31362/patd.1004257 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi %A Gökhan Sönmez , Dursun Dursunoğlu , Mehmet Koray Adalı %T Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi %D 2022 %J Pamukkale Medical Journal %P -1308-0865 %V 15 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.1004257 %U 10.31362/patd.1004257
ISNAD Sönmez, Gökhan , Dursunoğlu, Dursun , Adalı, Mehmet Koray . "Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi". Pamukkale Medical Journal 15 / 2 (Nisan 2022): 267-275 . https://doi.org/10.31362/patd.1004257
AMA Sönmez G. , Dursunoğlu D. , Adalı M. K. Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi. Pam Tıp Derg. 2022; 15(2): 267-275.
Vancouver Sönmez G. , Dursunoğlu D. , Adalı M. K. Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi. Pamukkale Medical Journal. 2022; 15(2): 267-275.
IEEE G. Sönmez , D. Dursunoğlu ve M. K. Adalı , "Akut koroner sendrom hastalarında serum kalsiyum düzeyinin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkisi", Pamukkale Medical Journal, c. 15, sayı. 2, ss. 267-275, Nis. 2022, doi:10.31362/patd.1004257
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır