Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hemifasial spazm ve psikiyatrik komorbiditeler

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 375 - 378, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1073169

Öz

Amaç: Hemifasiyal spazmda (HFS) kontrolsüz hareketler kişilerarası iletişimi etkileyebilir ve bu hastalarda damgalanma, depresyon ve kaygı olabilir. Bu çalışmada, HFS'li hastalarda depresyon ve anksiyetenin kendini damgalama ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Bu çalışma HFS'li 27 hasta ve 36 sağlıklı kontrol üzerinde yürütülen kesitsel gözlemsel bir çalışmadır. Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması (ISMI) ölçeğinin Türkçe versiyonu ile Hamilton depresyon ve anksiyete ölçekleri her iki gruba da uygulandı. Gruplar arasındaki sayısal verilerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler t testi ve ölçek puanlarının korelasyonunu araştırmak için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.
Bulgular: ISMI, HDRS-17 ve HAMA skorlarının ortalama değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. ISMI ile HDRS-17 ve HAMA puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu, ancak HDRS-17 ve HAMA puanları arasında güçlü bir ilişki bulduk (r:0.928, p:0.000).
Sonuç: Sonuçlarımız, HFS'li hastalarda depresyon ve anksiyetenin yaygın olduğunu ve bu hastalar için damgalanmanın önemli bir sosyal sorun olduğunu göstermektedir. Bunun farkında olmak, HFS'li hastaların hem psikiyatrik hem de nörolojik durumları için faydalı olacaktır.

Kaynakça

 • References 1. Ghali MGZ, Srinivasan VM, Viswanathan A. Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm. Int Ophthalmol Clin 2018;58:111-121. http://doi.org/10.1097/IIO.0000000000000209.
 • 2. Rinnerthaler M, Mueller J, Weichbold V, Wenning GK, Poewe W. Social stigmatization in patients with cranial and cervical dystonia. Mov Disord 2006;21:1636-40. http://doi.org/10.1002/mds.21049.
 • 3. Latalova K, Prasko J, Kamaradova D, Ociskova M, Cinculova A, Grambal A et al. Self-stigma and suicidality in patients with neurotic spectrum disorder - a cross sectional study. Neuro Endocrinol Lett 2014;35:474-80.
 • 4. Holubova M, Prasko J, Ociskova M, Marackova M, Grambal A, Slepecky M. Self-stigma and quality of life in patients with depressive disorder: a cross-sectional study. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:2677-2687. http://doi.org/10.2147/NDT.S118593
 • 5. Ritsher JB, Otilingam PG, Grajales M. Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Res 2003;121:31-49. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2003.08.008.
 • 6. Ersoy MA, Varan A. Ruhsal Hastalıklarda İçselleşƟ rilmiş Damgalanma Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Turk Psikiyatri Derg 2007; 18:163-171
 • 7. Akdemir A, Örsel DS, Dag İ, Türkçapar MH, İscan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Derg 1996;4: 251-259
 • 8. Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N, Karaağaoğlu E, Yolaç P. Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1998; 2: 114-117
 • 9. Wang A, Jankovic J. Hemifacial spasm: clinical findings and treatment. Muscle Nerve 1998;21:1740-7. http://doi.org/10.1002/(sici)1097-4598(199812)21:12<1740::aid-mus17>3.0.co;2-v.
 • 10. Rudzińska M, Wójcik M, Szczudlik A. Hemifacial spasm non-motor and motor-related symptoms and their response to botulinum toxin therapy. J Neural Transm (Vienna) 2010; 117:765-72. http://doi.org/10.1007/s00702-010-0416-5.
 • 11. Lawes-Wickwar S, McBain H, Hirani SP, Hurt CS, Dunlop N, Solly D, et al. Which factors impact on quality of life for adults with blepharospasm and hemifacial spasm? Orbit 2021;40:110-119. http://doi.org/10.1080/01676830.2020.1733028.
 • 12. Boyd JE, Adler EP, Otilingam PG, Peters T. Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale: a multinational review. Compr Psychiatry 2014;55):221-231. http://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.06.005.
 • 13. Kaushik A, Kostaki E, Kyriakopoulos M. The stigma of mental illness in children and adolescents: A systematic review. Psychiatry Res 2016;243:469-494. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.042.
 • 14. Ritsher JB, Phelan JC. Internalized stigma predicts erosion of morale among psychiatric outpatients. Psychiatry Res 2004;129(3):257-265. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2004.08.003.

Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 375 - 378, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1073169

Öz

Purpose: In Hemifacial spasm (HFS) uncontrolled movements may affect interpersonal communication and these patients may suffer from stigma, depression and anxienty. In this study we aimed to evaluate depression and axiety in patients with HFS and it’s relation with self-stigmatization.
Materials and methods: This is a cross-sectional observational study conducted in 27 patients with HFS and 36 healthy controls. Turkish version of The Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale, and Hamilton depression and anxiety scales were performed in both groups. Independent samples t test was used to compare the numeric data between groups and Pearson correlation test is used to investigate the correlation of scales’ scores.
Results: There was statistically significant difference in mean values of ISMI, HDRS-17 and HAMA scores. There was not statistically significant correlation between ISMI and HDRS-17 and HAMA scores, but we found strong correlation between HDRS-17 and HAMA scores (r:0.928, p:0.000).
Conclusion: Our results suggest that depression and anxiety are common in patients with HFS and stigmatization is an important social problem for these patients. To be aware of this, would be helpful for both psychiatric and neurological condition of the patients with HFS. 

Kaynakça

 • References 1. Ghali MGZ, Srinivasan VM, Viswanathan A. Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm. Int Ophthalmol Clin 2018;58:111-121. http://doi.org/10.1097/IIO.0000000000000209.
 • 2. Rinnerthaler M, Mueller J, Weichbold V, Wenning GK, Poewe W. Social stigmatization in patients with cranial and cervical dystonia. Mov Disord 2006;21:1636-40. http://doi.org/10.1002/mds.21049.
 • 3. Latalova K, Prasko J, Kamaradova D, Ociskova M, Cinculova A, Grambal A et al. Self-stigma and suicidality in patients with neurotic spectrum disorder - a cross sectional study. Neuro Endocrinol Lett 2014;35:474-80.
 • 4. Holubova M, Prasko J, Ociskova M, Marackova M, Grambal A, Slepecky M. Self-stigma and quality of life in patients with depressive disorder: a cross-sectional study. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:2677-2687. http://doi.org/10.2147/NDT.S118593
 • 5. Ritsher JB, Otilingam PG, Grajales M. Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Res 2003;121:31-49. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2003.08.008.
 • 6. Ersoy MA, Varan A. Ruhsal Hastalıklarda İçselleşƟ rilmiş Damgalanma Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Turk Psikiyatri Derg 2007; 18:163-171
 • 7. Akdemir A, Örsel DS, Dag İ, Türkçapar MH, İscan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Derg 1996;4: 251-259
 • 8. Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N, Karaağaoğlu E, Yolaç P. Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1998; 2: 114-117
 • 9. Wang A, Jankovic J. Hemifacial spasm: clinical findings and treatment. Muscle Nerve 1998;21:1740-7. http://doi.org/10.1002/(sici)1097-4598(199812)21:12<1740::aid-mus17>3.0.co;2-v.
 • 10. Rudzińska M, Wójcik M, Szczudlik A. Hemifacial spasm non-motor and motor-related symptoms and their response to botulinum toxin therapy. J Neural Transm (Vienna) 2010; 117:765-72. http://doi.org/10.1007/s00702-010-0416-5.
 • 11. Lawes-Wickwar S, McBain H, Hirani SP, Hurt CS, Dunlop N, Solly D, et al. Which factors impact on quality of life for adults with blepharospasm and hemifacial spasm? Orbit 2021;40:110-119. http://doi.org/10.1080/01676830.2020.1733028.
 • 12. Boyd JE, Adler EP, Otilingam PG, Peters T. Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale: a multinational review. Compr Psychiatry 2014;55):221-231. http://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.06.005.
 • 13. Kaushik A, Kostaki E, Kyriakopoulos M. The stigma of mental illness in children and adolescents: A systematic review. Psychiatry Res 2016;243:469-494. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.042.
 • 14. Ritsher JB, Phelan JC. Internalized stigma predicts erosion of morale among psychiatric outpatients. Psychiatry Res 2004;129(3):257-265. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2004.08.003.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikiyatri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner DEĞİRMENCİ
Denizli Özel Sağlık Hastanesi
0000-0002-6810-9710
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Kabul Tarihi 7 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd1073169, journal = {Pamukkale Medical Journal}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, number = {2}, pages = {375 - 378}, doi = {10.31362/patd.1073169}, title = {Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities}, key = {cite}, author = {Değirmenci, Taner} }
APA Değirmenci, T. (2022). Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities . Pamukkale Medical Journal , 15 (2) , 375-378 . DOI: 10.31362/patd.1073169
MLA Değirmenci, T. "Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities" . Pamukkale Medical Journal 15 (2022 ): 375-378 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65532/1073169>
Chicago Değirmenci, T. "Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities". Pamukkale Medical Journal 15 (2022 ): 375-378
RIS TY - JOUR T1 - Hemifasial spazm ve psikiyatrik komorbiditeler AU - TanerDeğirmenci Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.1073169 DO - 10.31362/patd.1073169 T2 - Pamukkale Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 378 VL - 15 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.1073169 UR - https://doi.org/10.31362/patd.1073169 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities %A Taner Değirmenci %T Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities %D 2022 %J Pamukkale Medical Journal %P -1308-0865 %V 15 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.1073169 %U 10.31362/patd.1073169
ISNAD Değirmenci, Taner . "Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities". Pamukkale Medical Journal 15 / 2 (Nisan 2022): 375-378 . https://doi.org/10.31362/patd.1073169
AMA Değirmenci T. Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities. Pam Tıp Derg. 2022; 15(2): 375-378.
Vancouver Değirmenci T. Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities. Pamukkale Medical Journal. 2022; 15(2): 375-378.
IEEE T. Değirmenci , "Hemifacial spasm and psychiatric comorbidities", Pamukkale Medical Journal, c. 15, sayı. 2, ss. 375-378, Nis. 2022, doi:10.31362/patd.1073169
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır