Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 303 - 308, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.973896

Öz

Amaç: Koronavirüs hastalığının (COVID-19) klinik profili; kendi kendini sınırlayan viral üst solunum yolu
enfeksiyonu semptomlarından başlayıp, akut şiddetli solunum sıkıntısı (ARDS) ve akut kardiyopulmoner arrest nedenli ölüme kadar değişen geniş bir aralığa sahiptir. Semptomlar hastalığın şiddetine ve ülkelere göre çeşitlilik göstermektedir. Semptomlar ve başlangıç zamanları ile ilgili dünyanın birçok yerinden uzmanlar bildirimde bulunmaktadır. Fakat yeni bir hastalık olan COVID-19 ile ilgili hala cevaplanmamış birçok soru vardır. Semptomların yaygınlığı ve özellikle sonlanım zamanları da cevaplanması gereken sorulardandır. Ayrıca birçok organ hasarı ile gidebilen bu hastalıkta tedavi sonrası izlem ile ilgili ortak bir algoritma yoktur.
Gereç ve yöntem: Kesitsel anket çalışmamızın amacı bu sorulara cevap bulmaya yöneliktir. Anketimize Aralık 2020’de kliniğimizde yatarak tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş semptomatik olan toplam 185 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllülere Semptomların tedavi sonrası sonlanım zamanları ile ilgili sorular soruldu. Yaygın görülen semptomlardan her biri ayrı ayrı maddeler halinde incelendi (16 soru). Elde edilen veriler istatistiksel olarak Microsoft Excell ve SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Python 3.0 seaborn kütüpanesi kullanılarak grafiğe döküldü.
Bulgular: Katılımcıların verdiği cevaplara göre semptomların 1 aydan daha uzun süre devam edebildiği ve bu nedenle tekrar tekrar hastaneye başvurduğu görüldü.
Sonuç: Tedavi sonrası COVID-19 semptomları ve süreleriyle ilgili bilinmezlik sağlık kuruluşlarına ciddi mali yükler getirmektedir. Bu açıdan acilen geniş çaplı randomize çalışmalar yapılması, tedavi sonrası izlem algoritmaları belirlenmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • 1. Jonsdottir HR, Dijkman R. Coronaviruses and the human airway: a universal system for virus-host interaction studies. Virol J 2016; 13-24. doi: 10.1186/s12985-016-0479-5
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı, Accessed: 31.12.2020.
 • 3. WHO Disease Outbreak News. https://www.who.int/csr/don/en/. Accessed:31.12.2020
 • 4. Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn S.C, Napoli R. Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). StatPearls, 2021.
 • 5. Jones, D. S. History in a crisis—lessons for Covid-19. New England Journal of Medicine, 2020; 382(18), 1681-1683. doi: 10.1056/NEJMp2004361
 • 6. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Accessed:31.12.2020
 • 7. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020, 1-13. doi: 10.1056/NEJMoa2002032
 • 8. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of Internal Medicine 2020; March 10. doi:10.7326/M20-0504.
 • 9. Chen N, Zhou M, Dong X et al Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet 2020; 395: 507–13. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7

The duration of symptoms’ relief after treatment in symptomatic COVID-19 cases

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 303 - 308, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.973896

Öz

Purpose: The clinical profile of coronavirus disease (COVID-19) has a wide range of symptoms from selflimiting viral upper respiratory tract infection to death from arrest. The symptoms vary depending on the severity of the disease and countries. Experts from many parts of the world report on symptoms and onset times, but there are still many unanswered questions about the new disease, COVID-19. The prevalence of symptoms and, in particular, the relief durations are also questions that need to be answered. Moreover, there is no common algorithm for post-treatment follow-up in this disease, which can cause many organ damage.
Materials and methods: The aim of this cross-sectional survey study is to find answers to these questions. A total of 185 symptomatic people, who were discharged after inpatient treatment in Elazig Fethi Sekin City Hospital in Turkey in December 2020, voluntarily participated in the study. Volunteers were asked questions about the duration of relief of symptoms after treatment. Each of the common symptoms was examined separately (16 questions). The data obtained were statistically analyzed using Microsoft Excel and SPSS program; and charted by using the Python 3.0 Seaborn library.
Results: According to the answers of the participants, it was concluded that the symptoms could persist for more than 1 month and therefore they repeatedly applied to the hospital.
Conclusion: The uncertainty about the symptoms and duration of COVID-19 after treatment imposes serious financial burdens on health organizations. Due to this reason, it is urgently necessary to conduct large-scale randomized studies and determine follow-up algorithms after treatment.

Kaynakça

 • 1. Jonsdottir HR, Dijkman R. Coronaviruses and the human airway: a universal system for virus-host interaction studies. Virol J 2016; 13-24. doi: 10.1186/s12985-016-0479-5
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı, Accessed: 31.12.2020.
 • 3. WHO Disease Outbreak News. https://www.who.int/csr/don/en/. Accessed:31.12.2020
 • 4. Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn S.C, Napoli R. Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). StatPearls, 2021.
 • 5. Jones, D. S. History in a crisis—lessons for Covid-19. New England Journal of Medicine, 2020; 382(18), 1681-1683. doi: 10.1056/NEJMp2004361
 • 6. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Accessed:31.12.2020
 • 7. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020, 1-13. doi: 10.1056/NEJMoa2002032
 • 8. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of Internal Medicine 2020; March 10. doi:10.7326/M20-0504.
 • 9. Chen N, Zhou M, Dong X et al Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet 2020; 395: 507–13. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İç Hastalıkları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Timurkaan 0000-0003-1950-0489

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 22 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Timurkaan, M. (2022). Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi. Pamukkale Medical Journal, 15(2), 303-308. https://doi.org/10.31362/patd.973896
AMA Timurkaan M. Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi. Pam Tıp Derg. Nisan 2022;15(2):303-308. doi:10.31362/patd.973896
Chicago Timurkaan, Mustafa. “Semptomatik COVID-19 vakalarında Tedavi Sonrası semptomların Gerileme süresi”. Pamukkale Medical Journal 15, sy. 2 (Nisan 2022): 303-8. https://doi.org/10.31362/patd.973896.
EndNote Timurkaan M (01 Nisan 2022) Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi. Pamukkale Medical Journal 15 2 303–308.
IEEE M. Timurkaan, “Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi”, Pam Tıp Derg, c. 15, sy. 2, ss. 303–308, 2022, doi: 10.31362/patd.973896.
ISNAD Timurkaan, Mustafa. “Semptomatik COVID-19 vakalarında Tedavi Sonrası semptomların Gerileme süresi”. Pamukkale Medical Journal 15/2 (Nisan 2022), 303-308. https://doi.org/10.31362/patd.973896.
JAMA Timurkaan M. Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi. Pam Tıp Derg. 2022;15:303–308.
MLA Timurkaan, Mustafa. “Semptomatik COVID-19 vakalarında Tedavi Sonrası semptomların Gerileme süresi”. Pamukkale Medical Journal, c. 15, sy. 2, 2022, ss. 303-8, doi:10.31362/patd.973896.
Vancouver Timurkaan M. Semptomatik COVID-19 vakalarında tedavi sonrası semptomların gerileme süresi. Pam Tıp Derg. 2022;15(2):303-8.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır