Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Last 5 years epidemiological analysis of maxillofacial fractures in Denizli and its surrounding

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 2, 331 - 336, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.974703

Öz

Purpose: The epidemiology of maxillofacial trauma varies in different countries and geographical regions. Population density, lifestyle, culture and socioeconomic status can affect the prevalence and etiology. The aim of this study is to retrospectively detect facial fractures, take the necessary precautions and determine the surgical density burden.
Materials and methods: Between February 2015-September 2020, 107 patients aged 4-70 years in the Pamukkale Universty School of Medicine Department of Plastic Surgery due to maxillofacial traumas were retrospectively analyzed. The patients were divided into groups, analyzed and compared according to criteria of age, gender, distribution of trauma by years, months and seasons, etiology of trauma, accompanying traumas
and anatomical distribution of fractures.
Results: The ratio of men/women was 4.6/1. The most common age group was 21-30. Traumas most often occurred in the summer (June-September). According to facial regions, the most common fractures were in the midface region (51.2%). Mandible fractures had 35.5% higher rate, following by orbital wall fractures 31.3%, as midface subgroups and other facial area fractures were compared. The most common etiology was traffic accidents and falling was the second.It was observed that orthopedic traumas were the most common accompanying.
Conclusion: Traffic accidents constitute the majority of etiological reasons, motor accidents are noteworthy among traffic accidents. The effect of increasing helmet use, road safety and traffic controls are important in reducing accidents and maxillofacial traumas. 

Kaynakça

 • 1.Viozzi CF. Maxillofacial and mandibular fractures in sports. Clin Sports Med 2017;36:355-368. https://doi.org/10.1016/j.csm.2016.11.007
 • 2.Smith H, Peek-Asa C, Nesheim D, Andrew N, Pamela N, Sherly S. Etiology, diagnosis, and characteristics of facial fracture at a midwestern level I trauma center. J Trauma Nurs 2012;19:57–65. https://doi.org/10.1097/JTN.0b013e31823a4c0e
 • 3. Samieirad S, Tohidi E, Shahidi-Payam A, Maryam-Alsadar H, Ali A. Retrospective study maxillofacial fractures epidemiology and treatment plans in Southeast of Iran. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2015;20:e729–736. https://doi.org/10.4317/medoral.20652
 • 4. Lee K. Global trends in maxillofacial fractures. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2012;5:213. https://doi.org/10.1055/s-0032-1322535
 • 5. Boffano P, Kommers SC, Karagozoglu KH, Forouzanfar T. Aetiology of maxillofacial fractures: A review of published studies during the last 30 years. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2014;52:901–906. https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2014.08.007
 • 6. Bocchialini G, Ambrosi S, Castellani A, Negrini S, Zanetti U, Rossi A. Six Years of Experience in Treating Facial Trauma in the Province of Brescia, Italy. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction Open. 2018;2:61–69. https://doi.org/10.1055/s-0038-1675216
 • 7. Shahim FN, Cameron P, McNeil JJ. Maxillofacial trauma in major trauma patients. Australian Dental Journal. 2006;51:225–230. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2006.tb00433.x
 • 8. Motamedi MHK. An assessment of maxillofacial fractures: A 5-year study of 237 patients. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2003;61:61–64. https://doi.org/10.1053/joms.2003.50049
 • 9. Samieirad S, Tohidi E, Shahidi-Payam A, Hashemipour MA, Abedini A. Retrospective study maxillofacial fractures epidemiology and treatment plans in Southeast of Iran. Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal. 2015;20:729–736. https://doi.org/doi: 10.4317/medoral.20652
 • 10. Ahmed HEA, Jaber MA, Abu Fanas SH, Karas M. The pattern of maxillofacial fractures in Sharjah, United Arab Emirates: a review of 230 cases. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. 2004;98:166–170. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.01.020
 • 11. Agarwal P, Mehrotra D, Agarwal R, Kumar S, Pandey R. Patterns of maxillofacial fractures in uttar pradesh India. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2017;10:48. https://doi.org/10.1055/s-0036-1597581
 • 12. Jeon EG, Jung DY, Lee JS, Seol GJ, Choi SY, Paeng JY, et al. Maxillofacial trauma trends at a tertiary care hospital: a retrospective study. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2014;36:253–258. https://doi.org 10.14402/jkamprs.2014.36.6.253
 • 13. Kim HG, Son YH, Chung IK. Facial bone fracture patients visiting Pusan national university hospital in Busan and Yangsan: trends and risks. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2014;36:140–145. https://doi.org/10.14402/jkamprs.2014.36.4.140
 • 14. Gassner R, Tuli T, Hächl O, Rudisch A, Ulmer H. Cranio-maxillofacial trauma: a 10 year review of 9,543 cases with 21,067 injuries. J Craniomaxillofac Surg. 2003;31:51–61. https://doi.org/10.1016/S1010-5182(02)00168-3
 • 15. Girotto JA, MacKenzie E, Fowler C, Redett R, Robertson B, Manson PN. Long-term physical impairment and functional outcomes after complex facial fractures. Plast Reconstr Surg. 2001;108:312–327. https://doi.org/10.1097/00006534-200108000-00005
 • 16. Motamedi MH. An assessment of maxillofacial fractures: a 5-year study of 237 patients. JOralMaxillofacSurg. 2003;61:61–64. https://doi.org/10.1053/joms.2003.50049
 • 17. Dimitroulis G, Eyre JA. 7-year review of maxillofacial trauma in a central London hospital. Br Dent J. 1991; 170: 300–302. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4807522
 • 18. Telfer MR, Jones GM, Shepherd JP. Trends in the aetiology of maxillofacial fractures in the United Kingdom (1977-1987). Br J Oral Maxillofac Surg. 1991; 29: 250–255. https://doi.org/10.1016/0266-4356(91)90192-8
 • 19. Asadi SG, Asadi Z. Sites of the mandible prone to trauma: a two year retrospective study. Int Dent J. 1996; 46: 171–173.
 • 20. Eidt JMS, De Conto F, De Bortoli MM, Engelmann JL, Rocha FD. Associated injuries in patients with maxillofacial trauma at the hospital são vicente de paulo, passo fundo, Brazil. Journal of Oral & Maxillofacial Research. 2013;4(3):e1 https://doi.org/10.5037/jomr.2013.4301
 • 21. Lee K. Global trends in maxillofacial fractures. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2012;5(4):213. https://doi.org/10.1055/s-0032-1322535

Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 2, 331 - 336, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.974703

Öz

Amaç: Maksillofasiyal travmaların epidemiyolojisi, farklı ülkelerde ve coğrafi bölgelerde değişiklik gösterir. Nüfus yoğunluğu, yaşam tarzı, kültürel geçmiş ve sosyoekonomik durum, maksillofasiyal travmaların prevalans ve etyolojisini etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı retrospektif olarak yüz kırıklarının tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve olası cerrahi yoğunluk yükünün belirlenmesidir.
Gereç ve yöntem: Şubat 2015 ile Eylül 2020 arasında maksillofasiyal travma nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde tedavi edilen 4-70 yaş aralığındaki 107 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, travmanın yıllara, aylara ve mevsimlere göre dağılımı, etyolojisi, eşlik eden ek travmalar ve fraktürlerin anatomik dağılımları kriterlerine göre değerlendirilerek gruplara ayrıldı ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Yüz kırığına maruz kalan erkek/kadın oranının 4,6/1 ve en sık 21-30 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Travmalar en çok yaz mevsiminde (özellikle Haziran ve Eylül aylarında) meydana geldi. Yüz kırıkları en sık orta yüz kemik bölgesinde (%51,2) tespit edildi. Orta yüz alt grupları ve diğer yüz bölgesi kırıkları karşılaştırıldığında, mandibula kırıkları daha yüksek orana sahipti (%35.5), bunu orbita duvar kırıkları takip etti (%31.3). En sık görülen etiyolojik faktör trafik kazası, ikinci sıklıkta düşme tespit edildi. En sık ortopedik travmaların eşlik ettiği
görüldü.
Sonuç: Trafik kazalarının etyolojik nedenin çoğunluğunu oluşturduğu çalışmamızda, özellikle trafik kazaları içinde motor kazaları dikkati çekmektedir. Ülkemizde kask kullanımı, yol güvenliği ve trafik kontrollerinin artırılmasının, meydana gelecek kazaları ve maksillofasiyal travmaları azaltmasındaki etkisi önemlidir.

Kaynakça

 • 1.Viozzi CF. Maxillofacial and mandibular fractures in sports. Clin Sports Med 2017;36:355-368. https://doi.org/10.1016/j.csm.2016.11.007
 • 2.Smith H, Peek-Asa C, Nesheim D, Andrew N, Pamela N, Sherly S. Etiology, diagnosis, and characteristics of facial fracture at a midwestern level I trauma center. J Trauma Nurs 2012;19:57–65. https://doi.org/10.1097/JTN.0b013e31823a4c0e
 • 3. Samieirad S, Tohidi E, Shahidi-Payam A, Maryam-Alsadar H, Ali A. Retrospective study maxillofacial fractures epidemiology and treatment plans in Southeast of Iran. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2015;20:e729–736. https://doi.org/10.4317/medoral.20652
 • 4. Lee K. Global trends in maxillofacial fractures. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2012;5:213. https://doi.org/10.1055/s-0032-1322535
 • 5. Boffano P, Kommers SC, Karagozoglu KH, Forouzanfar T. Aetiology of maxillofacial fractures: A review of published studies during the last 30 years. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2014;52:901–906. https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2014.08.007
 • 6. Bocchialini G, Ambrosi S, Castellani A, Negrini S, Zanetti U, Rossi A. Six Years of Experience in Treating Facial Trauma in the Province of Brescia, Italy. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction Open. 2018;2:61–69. https://doi.org/10.1055/s-0038-1675216
 • 7. Shahim FN, Cameron P, McNeil JJ. Maxillofacial trauma in major trauma patients. Australian Dental Journal. 2006;51:225–230. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2006.tb00433.x
 • 8. Motamedi MHK. An assessment of maxillofacial fractures: A 5-year study of 237 patients. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2003;61:61–64. https://doi.org/10.1053/joms.2003.50049
 • 9. Samieirad S, Tohidi E, Shahidi-Payam A, Hashemipour MA, Abedini A. Retrospective study maxillofacial fractures epidemiology and treatment plans in Southeast of Iran. Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal. 2015;20:729–736. https://doi.org/doi: 10.4317/medoral.20652
 • 10. Ahmed HEA, Jaber MA, Abu Fanas SH, Karas M. The pattern of maxillofacial fractures in Sharjah, United Arab Emirates: a review of 230 cases. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. 2004;98:166–170. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.01.020
 • 11. Agarwal P, Mehrotra D, Agarwal R, Kumar S, Pandey R. Patterns of maxillofacial fractures in uttar pradesh India. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2017;10:48. https://doi.org/10.1055/s-0036-1597581
 • 12. Jeon EG, Jung DY, Lee JS, Seol GJ, Choi SY, Paeng JY, et al. Maxillofacial trauma trends at a tertiary care hospital: a retrospective study. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2014;36:253–258. https://doi.org 10.14402/jkamprs.2014.36.6.253
 • 13. Kim HG, Son YH, Chung IK. Facial bone fracture patients visiting Pusan national university hospital in Busan and Yangsan: trends and risks. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2014;36:140–145. https://doi.org/10.14402/jkamprs.2014.36.4.140
 • 14. Gassner R, Tuli T, Hächl O, Rudisch A, Ulmer H. Cranio-maxillofacial trauma: a 10 year review of 9,543 cases with 21,067 injuries. J Craniomaxillofac Surg. 2003;31:51–61. https://doi.org/10.1016/S1010-5182(02)00168-3
 • 15. Girotto JA, MacKenzie E, Fowler C, Redett R, Robertson B, Manson PN. Long-term physical impairment and functional outcomes after complex facial fractures. Plast Reconstr Surg. 2001;108:312–327. https://doi.org/10.1097/00006534-200108000-00005
 • 16. Motamedi MH. An assessment of maxillofacial fractures: a 5-year study of 237 patients. JOralMaxillofacSurg. 2003;61:61–64. https://doi.org/10.1053/joms.2003.50049
 • 17. Dimitroulis G, Eyre JA. 7-year review of maxillofacial trauma in a central London hospital. Br Dent J. 1991; 170: 300–302. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4807522
 • 18. Telfer MR, Jones GM, Shepherd JP. Trends in the aetiology of maxillofacial fractures in the United Kingdom (1977-1987). Br J Oral Maxillofac Surg. 1991; 29: 250–255. https://doi.org/10.1016/0266-4356(91)90192-8
 • 19. Asadi SG, Asadi Z. Sites of the mandible prone to trauma: a two year retrospective study. Int Dent J. 1996; 46: 171–173.
 • 20. Eidt JMS, De Conto F, De Bortoli MM, Engelmann JL, Rocha FD. Associated injuries in patients with maxillofacial trauma at the hospital são vicente de paulo, passo fundo, Brazil. Journal of Oral & Maxillofacial Research. 2013;4(3):e1 https://doi.org/10.5037/jomr.2013.4301
 • 21. Lee K. Global trends in maxillofacial fractures. Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2012;5(4):213. https://doi.org/10.1055/s-0032-1322535

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Cerrahi
Yayınlanma Tarihi Nisan 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Büşra GEDİK TOPRAK (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0003-2482-3389
Türkiye


Enver ARPACI
PAMUKKALE UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-8155-9484
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Kabul Tarihi 5 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd974703, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, number = {2}, pages = {331 - 336}, doi = {10.31362/patd.974703}, title = {Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi}, key = {cite}, author = {Gedik Toprak, Büşra and Arpacı, Enver} }
APA Gedik Toprak, B. & Arpacı, E. (2022). Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (2) , 331-336 . DOI: 10.31362/patd.974703
MLA Gedik Toprak, B. , Arpacı, E. "Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi" . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 331-336 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65532/974703>
Chicago Gedik Toprak, B. , Arpacı, E. "Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 331-336
RIS TY - JOUR T1 - Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi AU - Büşra Gedik Toprak , Enver Arpacı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.974703 DO - 10.31362/patd.974703 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 336 VL - 15 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.974703 UR - https://doi.org/10.31362/patd.974703 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi %A Büşra Gedik Toprak , Enver Arpacı %T Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.974703 %U 10.31362/patd.974703
ISNAD Gedik Toprak, Büşra , Arpacı, Enver . "Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 2 (Nisan 2022): 331-336 . https://doi.org/10.31362/patd.974703
AMA Gedik Toprak B. , Arpacı E. Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi. Pam Tıp Derg. 2022; 15(2): 331-336.
Vancouver Gedik Toprak B. , Arpacı E. Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(2): 331-336.
IEEE B. Gedik Toprak ve E. Arpacı , "Denizli ve çevresi maksillofasiyal kırıkların son 5 yıllık epidemiyolojik analizi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 331-336, Nis. 2022, doi:10.31362/patd.974703
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır