PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 31 - 49, 01.02.2005

Öz

The purpose of this study is to evaluate “Education Planning and Evaluation” course taught in spring term of second year, put into practice in teacher training institutions in 1998-1999 education year. Therefore, students” notions are gathered via a questionnaire and the instructors” notions are gathered via interview. The subjects of the questionnaire and the interview are the level of students” realizing the objectives of the course, course content, semester of the course, arranging a single or distinct courses, course environments, measurement and evaluation . The collected data were analyzed by means of mean, frequency and descriptive analysis method. The results of the study show that the students have not reached the predetermined objectives of the course. Moreover, according to instructors and students, the course is too comprehensive, time is insufficient and the course should be taught in more semesters under the names of different courses, Suggestions are revealed with regard to findings of the study.

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 31 - 49, 01.02.2005

Öz

Bu çalışmada öğretmen yetiştiren kurumlarda 1998-1999 öğretim yılında uygulamaya konulan öğretim programında ikinci sınıf II. yarıyılda verilen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için anket yoluyla öğrenci görüşlerine başvurulmuş, görüşme tekniği ile de öğretim elemanlarının görüşleri alınmıştır. Bu görüşler öğrencilerin dersin hedeflerine ulaşma düzeyi, dersin içeriği, yarıyılı, tek ya da ayrı dersler olarak düzenlenmesi, ders ortamları, ölçme ve değerlendirme ile ilgilidir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans ve betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, öğrenciler dersin belirlenen hedeflerini önemli ölçüde gerçekleştiremedikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğretim elemanları ve öğrenciler ders içeriğinin çok kapsamlı olduğunu ve sürenin yeterli olmadığını, dersin birden fazla dönemde farklı dersler biçiminde düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma bulgularına göre de çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fethi ÇELİK Bu kişi benim


Ali Suat ÖNAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133048, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {18}, number = {18}, pages = {31 - 49}, title = {ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Fethi and Önal, Ali Suat} }
APA Çelik, F. & Önal, A. S. (2005). ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (18) , 31-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133048
MLA Çelik, F. , Önal, A. S. "ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 31-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133048>
Chicago Çelik, F. , Önal, A. S. "ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 31-49
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - FethiÇelik, Ali SuatÖnal Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 49 VL - 18 IS - 18 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Fethi Çelik , Ali Suat Önal %T ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 18 %N 18 %R %U
ISNAD Çelik, Fethi , Önal, Ali Suat . "ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 18 (Şubat 2005): 31-49 .
AMA Çelik F. , Önal A. S. ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. PUJE. 2005; 18(18): 31-49.
Vancouver Çelik F. , Önal A. S. ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 18(18): 31-49.
IEEE F. Çelik ve A. S. Önal , "ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 18, ss. 31-49, Şub. 2005

..........................