PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 61 - 69, 01.02.2005

Öz

The rapid growth in science and technology has affected societies and change has become inavitable in a short time. Human profile in our society has changed as a result of this growth. From this point of view, nowadays the aim of education is defined as training individuals who can meet the needs of the society and who are appropriate to the information era. In accordance with these developments, the Ministry of Education in our country started to deal with instructional programmes and improve them using a new approache. These new instructional programmes are based on training people by the way of active participation of the students in teaching-learning process. Thus, students will be able to reach the information they need, use it for their purposes and share it with interested parties. Furthermore measurement and evaluation system has been also changed according to the new programme. In this new approach students have an active role in the assessment process; individual differences are always considered and the parents are informed about the students’ progress in each stage. Therefore, using methods such as portfolio assessment, performance assessment, self-assessment, peer assessment and also assessment tools such as rubrics, projects, concept mapping have become compulsory. Within this framework in this article, the concept of performance will be explained briefly and rubric as a prominent assessment tool will be discussed thoroughly. Rubric is an assessment tool that lists the criteria for a piece of work, or "what counts", it also articulates gradations of quality for each criterion, from excellent to poor. In rubric the assessment standards are given to the students before starting their study so that they know on which basis their performance would be evaluated. Sharing of all these information with parents and students would help what is expected from student work in a concrete way. Thus, parents and students will be equipped with detailed information about expectations and assessment standarts.

Kaynakça

  • Andrade, H.G. (1997), Understanding Rubrics, Educational Leadership, 54(4)
  • Bruen, C. (2001), Rubrics The New Rock n’ Roll for Alternative Assessment, MSc. (IT in Education), http://www.cs.tcd.ie/Catherine.Bruen/Bruenmeta.htm
  • Gronlund, N.E. (1981), Measurement And Evaluation Teaching, Macmillan
  • Publishing Co., Inc. New York. Stevens, Danelle (2001), “Rubrik Hazırlama Kılavuzu” Çalışma Grubu Notları., TED Ankara Koleji, Ankara.
  • Mueller, Jonathan (2004), Authentic Assessment Toolbox, http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howstep1.htm; http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howstep2.htm http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howstep3.htm

ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 61 - 69, 01.02.2005

Öz

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler toplumları etkilemiş ve değişim kısa sürede kaçınılmaz hale gelmiştir. Günümüz toplumunun ihtiyacı olan insan profili de bu gelişmelere bağlı olarak farklılaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında eğitimin amacı bilgi çağına uygun ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bireyler yetiştirmektir. Ülkemizde de eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretim programları yeniden ele alınarak geliştirilmektedir. Yeni öğretim programları, öğrencinin öğrenme-öğretme ortamına aktif katılımı ile bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kullanabilen ve paylaşabilen bireylerin yetiştirilmesini esas almaktadır. Yeni öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme sürecine bakış da farklılaşmıştır. Bu yeni anlayışta öğrenci başarısının notla değerlendirilmesinin yanı sıra her öğrencinin bireysel özelliklerinin öğrenme-öğretme sürecindeki gelişiminin izlenerek öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi ve öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılımlarının sağlanması ön plana çıkmıştır. Böylece öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde portfolyo değerlendirme, performans değerlendirme, öz değerlendirme, akranını değerlendirme gibi yöntemler ile rubrik, proje, kavram haritaları, vb. tamamlayıcı değerlendirme araçlarının kullanılması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu makalede, performans kavramı kısaca açıklanarak, son yıllarda performansın ölçülmesinde kullanılan değerlendirme araçları arasında öne çıkan âRUBRİKâ (Rubric) üzerinde durulacaktır. Rubrik, öğrencinin gerçekleştirmesi beklenen performans tanımlarının, farklı boyut ve düzeylere bölünerek bir ölçekte gösterilmesidir. Rubrikte yer alacak değerlendirme ölçütlerinin, uygun durumlarda öğrencilerin de katılımı ile belirlenerek, öğrenci çalışmaya başlamadan önce verilmesi yol gösterici olacaktır. Belirlenen bu ölçütlerin veli ve öğrenciyle paylaşılması ise öğrenciden beklenenlerin somut bir biçimde ortaya konmasını sağlayacaktır. Böylece, değerlendirme süreci ile ilgili, öğrenciden ne beklendiği ve öğrencinin hangi ölçütlerle değerlendirileceği hakkında öğrenci ve veliler ayrıntılı bilgi sahip olacaktır.

Kaynakça

  • Andrade, H.G. (1997), Understanding Rubrics, Educational Leadership, 54(4)
  • Bruen, C. (2001), Rubrics The New Rock n’ Roll for Alternative Assessment, MSc. (IT in Education), http://www.cs.tcd.ie/Catherine.Bruen/Bruenmeta.htm
  • Gronlund, N.E. (1981), Measurement And Evaluation Teaching, Macmillan
  • Publishing Co., Inc. New York. Stevens, Danelle (2001), “Rubrik Hazırlama Kılavuzu” Çalışma Grubu Notları., TED Ankara Koleji, Ankara.
  • Mueller, Jonathan (2004), Authentic Assessment Toolbox, http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howstep1.htm; http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howstep2.htm http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howstep3.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezin SEZER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133050, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {18}, number = {18}, pages = {61 - 69}, title = {ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Sezer, Sezin} }
APA Sezer, S. (2005). ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (18) , 61-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133050
MLA Sezer, S. "ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 61-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133050>
Chicago Sezer, S. "ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 61-69
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - SezinSezer Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 69 VL - 18 IS - 18 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Sezin Sezer %T ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 18 %N 18 %R %U
ISNAD Sezer, Sezin . "ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 18 (Şubat 2005): 61-69 .
AMA Sezer S. ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. PUJE. 2005; 18(18): 61-69.
Vancouver Sezer S. ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 18(18): 61-69.
IEEE S. Sezer , "ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK KULLANIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 18, ss. 61-69, Şub. 2005

..........................