PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE TOUGHTS OF THE STUDY IN PRIMARY SCHOOLS ABOUT THE QUALİTY OF

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 1 - 9, 01.01.2005

Öz

the purpose of the study in survey model is to determine the thoughts about the quality of school life of students in private primary schools and in public schools students, and to determine whether there is any difference or not between them. The data of the research was provided by the help of Quality of School Life Scale. Scale consists of twenty item which have answer scale, type of likert. For this prupose, hypothesises were written and were tested. The data of the research was provided from the schools in city centre of Yozgat. The example of research consists of 160 students. The test of t was applied to test the hypothesises. At the result of analyzing which was done; it was found out that there was a difference between students which were in public primary schools and private primary schools, about the thoughts on quality of school life. But, when it was researched on the base of sub scales, it was found out a difference in one of the sub scales but not in others.

Kaynakça

 • Arslan, M. ve Öztürk, A. (2001). Özel dershanelerin üniversite sınavına ilk girişte kazanamayan öğrencilere ÖSS’deki puan getirisi. Eğitim Araştırmaları, 5, 15-20.
 • Balcı, A. (2001). Etkili Okul Ve Okul Geliştirme: Kuram, Uygulama Ve Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bourke, S. ve Smith, M. (1989). Quality of school life and intentions for further education: the cose of a rural high school. Annual Conference of the Australian Association for Research in Education.
 • Deibert, J. P. ve Hoy, W. K. (1977). Custodial high school and self-actualization of students. Educational Research Quarterly, 2, 24-31.
 • Epstein, J.L. ve McPartland, J.M. (1976). The concept and measurement of the quality of school life. American Educational Research Journal, 13 (1), 15-30.
 • Eyüboğlu, R. (2002). Özel okullar ve eğitimde kalite. (Edt: İ Erdoğan). Özel Okullar Ve Eğitimde Kalite. İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayınları.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kourelahti, M. (1999). Quality of school life in Finnish special educational settings, finland: Ministry of Education.
 • Leonard, C. ve Diğerleri. (2000). Quality of school life and absenteesism in primary schools. Australian Association For Research in Education, (Annual Conference, 4-7 December, 2000, Sidney)
 • Linnakyla, P. (1995). Quality of school life in the Finnish comprehensive school a comparative view. Scandinav Journal of Educational Research, 37, 63-74.
 • Mok, M. ve Flynn, M. (1997). Does school size affect quality of school life. Issues in Educational Research, 7, 69-86.
 • Pang, N. S. K. (1998). Students quality of school life in band five schools. Assian Journal of Counseling, 6, 76-106.
 • Pang, N. S. K. (1999). Students perceptions of quality of school life in Hong Kong primary schools. Educational Research Journal, 14, 49-72.
 • Schmidt, L. J. ve Lunenburg, F. C. (1989). Pupil control ideology, pupil control behavior and the quality of school life. Journal of Research and Development in Education, 22, 36-44.
 • Schmidt, L. J. (1992). Relationship between pupil control ideology and quality of school life. Journal of Invitational and Psychological Measurement, 45, 889-896.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı: Etkili Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Wilson, A. (1980). Landmarks in the literature: how poverful is schooling. New York University Education Quarterly, 11, 8-31.
 • Yılmaz, K. (2002). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışlarıyla Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol Yaklaşımları Ve Öğrencilerin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algıları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 1 - 9, 01.01.2005

Öz

Tarama modelindeki bu araştırmanın amacı devlet ilköğretim okulları öğrencileri ile özel ilköğretim okulları öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerini belirlemek ve aralarında bir fark olup olmadığını saptamaktır. Veriler Okul Yaşamının Niteliği Ölçeği ile elde edilmiştir. Ölçek likert tipi cevap skalasına sahip yirmi adet maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın amacını belirlemek için hipotezler yazılmış ve test edilmiştir. Araştırmanın verileri Yozgat il merkezindeki okullardan elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 160 öğrenci oluşturmaktadır. Hipotezlerin test edilmesinde t testine başvurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda; devlet ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler ile özel ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin okul yaşamının niteliği görüşleri arasında bir fark olduğu bulunmuştur. Ancak alt boyutlar bazında incelendiği zaman alt boyutlardan birisinde fark bulunmuş diğerlerinde ise bulunmamıştır.

Kaynakça

 • Arslan, M. ve Öztürk, A. (2001). Özel dershanelerin üniversite sınavına ilk girişte kazanamayan öğrencilere ÖSS’deki puan getirisi. Eğitim Araştırmaları, 5, 15-20.
 • Balcı, A. (2001). Etkili Okul Ve Okul Geliştirme: Kuram, Uygulama Ve Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bourke, S. ve Smith, M. (1989). Quality of school life and intentions for further education: the cose of a rural high school. Annual Conference of the Australian Association for Research in Education.
 • Deibert, J. P. ve Hoy, W. K. (1977). Custodial high school and self-actualization of students. Educational Research Quarterly, 2, 24-31.
 • Epstein, J.L. ve McPartland, J.M. (1976). The concept and measurement of the quality of school life. American Educational Research Journal, 13 (1), 15-30.
 • Eyüboğlu, R. (2002). Özel okullar ve eğitimde kalite. (Edt: İ Erdoğan). Özel Okullar Ve Eğitimde Kalite. İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayınları.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kourelahti, M. (1999). Quality of school life in Finnish special educational settings, finland: Ministry of Education.
 • Leonard, C. ve Diğerleri. (2000). Quality of school life and absenteesism in primary schools. Australian Association For Research in Education, (Annual Conference, 4-7 December, 2000, Sidney)
 • Linnakyla, P. (1995). Quality of school life in the Finnish comprehensive school a comparative view. Scandinav Journal of Educational Research, 37, 63-74.
 • Mok, M. ve Flynn, M. (1997). Does school size affect quality of school life. Issues in Educational Research, 7, 69-86.
 • Pang, N. S. K. (1998). Students quality of school life in band five schools. Assian Journal of Counseling, 6, 76-106.
 • Pang, N. S. K. (1999). Students perceptions of quality of school life in Hong Kong primary schools. Educational Research Journal, 14, 49-72.
 • Schmidt, L. J. ve Lunenburg, F. C. (1989). Pupil control ideology, pupil control behavior and the quality of school life. Journal of Research and Development in Education, 22, 36-44.
 • Schmidt, L. J. (1992). Relationship between pupil control ideology and quality of school life. Journal of Invitational and Psychological Measurement, 45, 889-896.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı: Etkili Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Wilson, A. (1980). Landmarks in the literature: how poverful is schooling. New York University Education Quarterly, 11, 8-31.
 • Yılmaz, K. (2002). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışlarıyla Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol Yaklaşımları Ve Öğrencilerin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algıları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kürşad YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133054, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {17}, number = {17}, pages = {1 - 9}, title = {İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Kürşad} }
APA Yılmaz, K. (2005). İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (17) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133054
MLA Yılmaz, K. "İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133054>
Chicago Yılmaz, K. "İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN AU - KürşadYılmaz Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 17 IS - 17 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN %A Kürşad Yılmaz %T İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 17 %N 17 %R %U
ISNAD Yılmaz, Kürşad . "İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 17 (Ocak 2005): 1-9 .
AMA Yılmaz K. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN. PUJE. 2005; 17(17): 1-9.
Vancouver Yılmaz K. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 17(17): 1-9.
IEEE K. Yılmaz , "İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 17, ss. 1-9, Oca. 2005

..........................