avatar
Kürşad Yılmaz Prof. Dr. Dumlupınar Üniversitesi
Yayın 69 Hakemlik 21 CrossRef Atıf 121 TR Dizin Atıf 3
69 Yayın
21 Hakemlik
121 CrossRef Atıf
3 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Eğitim

Kurum

Dumlupınar Üniversitesi

Popüler Yayınları

Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Yazarlar: Kürşad Yılmaz , Yahya Altınkurt
Yayın Bilgisi: 2012 , Kastamonu Education Journal
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4711

0

2

4711

Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler
Yayın Bilgisi: 2021 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.791537
ATIF 52 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10652

52

2

10652

Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi
Yazarlar: Ömay Çokluk, Kürşad Yılmaz , Ebru Oğuz
Yayın Bilgisi: 2011 , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 11936

0

2

11936

0

1

777

Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi?
Yayın Bilgisi: 2017 , Türkiye Eğitim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6707

0

1

6707

Yayınlar

0

367

Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Etkili Okul ile İlgili Görüşleri
Yayın Bilgisi: 2023 , Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
DOI: 10.37217/tebd.1184013
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1068

0

1068

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM HAREKETİ
Yayın Bilgisi: 2023 , Alanyazın
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 634

0

634

TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN DOKTORA TEZLERİNİN ALANA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yayın Bilgisi: 2023 , Alanyazın
DOI: 10.59320/alanyazin.1172239
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 564

0

564

EĞİTİM YÖNETİMİNDE THOMAS BARR GREENFIELD
Yayın Bilgisi: 2023 , Alanyazın
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 516

0

516

Vizyoner Bir Lider Olarak Gaspıralı İsmail Bey
Yayın Bilgisi: 2022 , Türkiye Eğitim Dergisi
DOI: 10.54979/turkegitimdergisi.1160114
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 459

0

459

Öğretmenlerin Mesleki İşbirliği: Mevcut Durum, Engeller ve Öneriler
DOI: 10.30964/auebfd.1143251
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 604

1

604

Edinilmiş İhtiyaçlar Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yayın Bilgisi: 2022 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.1143855
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 674

0

674

2

10652

0

986

0

1822

Türkiye’de Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Nitel Bir Araştırma
Yayın Bilgisi: 2020 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.672506
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5510

0

5510

0

3323

0

4553

0

2401

1

777

Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi?
Yayın Bilgisi: 2017 , Türkiye Eğitim Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6707

1

6707

0

1292

0

724

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mizah Tarzları
Yazarlar: Yahya Altınkurt, Kürsad Yılmaz
Yayın Bilgisi: 2016 , Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 939

0

939

0

1834

0

1826

1

1835

0

233

0

2557

0

5773

0

1322

Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki
Yazarlar: Aytunga Oğuz, Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz , Sebahat Hatipoğlu
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2607

0

2607

1

2561

0

760

0

3989

0

1043

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARI
Yazarlar: Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz , Aytunga Oğuz
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4239

0

4239

2

4711

ÖZEL DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ
Yazarlar: Kürşad Yılmaz , Yahya Altınkurt
Yayın Bilgisi: 2012 , Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 999

1

999

0

15088

0

1253

0

2583

Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi
Yazarlar: Ömay Çokluk, Kürşad Yılmaz , Ebru Oğuz
Yayın Bilgisi: 2011 , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
DOI: -
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 11936

2

11936

0

1133

0

2193

0

1392

Okul Müdürlerinin Denetim Görevi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3039

0

3039

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yeterlik İnançları
Yazarlar: Kürşad Yılmaz , Ömay Çokluk-bökeoğlu
DOI: 10.1501/Egifak_0000001128
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1202

0

1202

İlköğretim Okullarında Örgütsel Güven Hakkında Öğretmen Görüşleri
Yazarlar: Ömay Çokluk Bökeoğlu, Kürşad Yılmaz
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1829

0

1829

0

646

Analysis of University Students’ Views about the Quality of Faculty Life Using Various Variables
Yazarlar: Ömay Çokluk Bökeoğlu, Kürşad Yılmaz
DOI: 10.1501/Egifak_0000000171
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 765

0

765

0

1494

Sınıf İçi Gözlem Araç ve Teknikleri: Kavramsal Bir Çözümleme
Yazarlar: Ebru Oğuz Çuhadaroğlu, Kürşad Yılmaz
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6033

1

6033

0

668

FAKÜLTE YAŞAMININ NİTELİĞİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Kürşad Yılmaz , Ömay Çokluk Bökeoğlu
Yayın Bilgisi: 2006 , Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 606

0

606

0

584

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE 360 DERECE GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ
Yayın Bilgisi: 2005 , Verimlilik Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5908

0

5908

0

1941

0

795

Norm Kadro Çalışmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel bir Araştırma
Yazarlar: Kürşat Yılmaz , Güven Özdem
DOI: 10.1501/Egifak_0000000099
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8545

0

8545

Sanatsal Denetim
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8174

0

8174

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler

Yayınlar

Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler
Yayın Bilgisi: 2021 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.791537
ATIF 52 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10652

52

2

10652

1

0

986

3

0

1822

Türkiye’de Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Nitel Bir Araştırma
Yayın Bilgisi: 2020 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.672506
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5510

2

0

5510

Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Yayın Bilgisi: 2020 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.584856
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3323

5

0

3323

Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri İle Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki
Yazarlar: Hayrullah Kelekçi, Kürşad Yılmaz
DOI: -
ATIF 17 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1826

17

0

1826

26

0

5773

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARI
Yazarlar: Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz , Aytunga Oğuz
DOI: -
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4239

2

0

4239

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yeterlik İnançları
Yazarlar: Kürşad Yılmaz , Ömay Çokluk-bökeoğlu
DOI: 10.1501/Egifak_0000001128
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1202

5

0

1202

Analysis of University Students’ Views about the Quality of Faculty Life Using Various Variables
Yazarlar: Ömay Çokluk Bökeoğlu, Kürşad Yılmaz
DOI: 10.1501/Egifak_0000000171
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 765

2

0

765

1

0

668

Norm Kadro Çalışmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel bir Araştırma
Yazarlar: Kürşat Yılmaz , Güven Özdem
DOI: 10.1501/Egifak_0000000099
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8545

3

0

8545

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.