Kürşad YILMAZ Prof. Dr. Dumlupınar Üniversitesi
Yayın 67 Hakemlik 21 CrossRef Atıf 68 TR Dizin Atıf 3
67 Yayın
21 Hakemlik
68 CrossRef Atıf
3 TR Dizin Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Eğitim

Kurum

Dumlupınar Üniversitesi

Popüler Yayınları

Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi
Yazarlar: Ömay ÇOKLUK, Kürşad YILMAZ , Ebru OĞUZ
Yayın Bilgisi: 2011 , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10851

0

ATIF

2

FAVORİ

10851

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Yahya ALTINKURT
Yayın Bilgisi: 2012 , Kastamonu Eğitim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3645

0

ATIF

2

FAVORİ

3645

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi?
Yayın Bilgisi: 2017 , Türkiye Eğitim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6134

0

ATIF

1

FAVORİ

6134

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sınıf İçi Gözlem Araç ve Teknikleri: Kavramsal Bir Çözümleme
Yazarlar: Ebru OĞUZ ÇUHADAROĞLU, Kürşad YILMAZ
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3943

0

ATIF

1

FAVORİ

3943

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler
Yayın Bilgisi: 2021 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.791537
ATIF 17 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5523

17

ATIF

1

FAVORİ

5523

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Etkili Okul ile İlgili Görüşleri
Yayın Bilgisi: 2023 , Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
DOI: 10.37217/tebd.1184013
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 135

0

ATIF

0

FAVORİ

135

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM HAREKETİ
Yayın Bilgisi: 2023 , Alanyazın
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 130

0

ATIF

0

FAVORİ

130

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
EĞİTİM YÖNETİMİNDE THOMAS BARR GREENFIELD
Yayın Bilgisi: 2023 , Alanyazın
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 105

0

ATIF

0

FAVORİ

105

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN DOKTORA TEZLERİNİN ALANA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yayın Bilgisi: 2023 , Alanyazın
DOI: 10.59320/alanyazin.1172239
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 109

0

ATIF

0

FAVORİ

109

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Vizyoner Bir Lider Olarak Gaspıralı İsmail Bey
Yayın Bilgisi: 2022 , Türkiye Eğitim Dergisi
DOI: 10.54979/turkegitimdergisi.1160114
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 233

0

ATIF

0

FAVORİ

233

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Öğretmenlerin Mesleki İşbirliği: Mevcut Durum, Engeller ve Öneriler
DOI: 10.30964/auebfd.1143251
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 256

0

ATIF

1

FAVORİ

256

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Edinilmiş İhtiyaçlar Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yayın Bilgisi: 2022 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.1143855
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 334

0

ATIF

0

FAVORİ

334

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler
Yayın Bilgisi: 2021 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.791537
ATIF 17 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5523

17

ATIF

1

FAVORİ

5523

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

0

FAVORİ

762

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

2

ATIF

0

FAVORİ

1456

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Türkiye’de Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Nitel Bir Araştırma
Yayın Bilgisi: 2020 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.672506
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3625

2

ATIF

0

FAVORİ

3625

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Yayın Bilgisi: 2020 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.584856
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2421

2

ATIF

0

FAVORİ

2421

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

3537

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1258

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

3452

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1737

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

658

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi?
Yayın Bilgisi: 2017 , Türkiye Eğitim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6134

0

ATIF

1

FAVORİ

6134

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1133

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

556

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mizah Tarzları
Yazarlar: Yahya ALTINKURT, Kürsad YILMAZ
Yayın Bilgisi: 2016 , Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 705

0

ATIF

0

FAVORİ

705

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Araştırma Kaygı Düzeyleri
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Ömay ÇOKLUK
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1605

0

ATIF

0

FAVORİ

1605

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri İle Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki
Yazarlar: Hayrullah KELEKÇİ, Kürşad YILMAZ
DOI: -
ATIF 13 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1587

13

ATIF

0

FAVORİ

1587

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki
Yazarlar: Mustafa ÇELİK, Kürşad YILMAZ
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1636

0

ATIF

0

FAVORİ

1636

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

173

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Öğretmenlerin Duygusal Emekleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yazarlar: Kürsad YILMAZ , Yahya ALTINKURT , Mustafa GÜNER
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1723

0

ATIF

0

FAVORİ

1723

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

20

ATIF

0

FAVORİ

4953

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Güven Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 947

0

ATIF

0

FAVORİ

947

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki
Yazarlar: Aytunga OĞUZ, Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ , Sebahat HATİPOĞLU
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2058

0

ATIF

0

FAVORİ

2058

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

752

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

2130

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

606

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Örgütsel İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Yahya ALTINKURT
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3338

0

ATIF

0

FAVORİ

3338

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

869

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

2328

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARI
Yazarlar: Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ , Aytunga OĞUZ
DOI: -
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3973

2

ATIF

0

FAVORİ

3973

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Yahya ALTINKURT
Yayın Bilgisi: 2012 , Kastamonu Eğitim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3645

0

ATIF

2

FAVORİ

3645

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
ÖZEL DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Yahya ALTINKURT
Yayın Bilgisi: 2012 , Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 864

0

ATIF

1

FAVORİ

864

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

40907

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

14671

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Yahya ALTINKURT
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 791

0

ATIF

0

FAVORİ

791

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

942

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

2160

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi
Yazarlar: Ömay ÇOKLUK, Kürşad YILMAZ , Ebru OĞUZ
Yayın Bilgisi: 2011 , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10851

0

ATIF

2

FAVORİ

10851

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

964

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1988

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1125

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Okul Müdürlerinin Denetim Görevi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2581

0

ATIF

0

FAVORİ

2581

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yeterlik İnançları
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Ömay ÇOKLUK-BÖKEOĞLU
DOI: 10.1501/Egifak_0000001128
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1052

3

ATIF

0

FAVORİ

1052

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İlköğretim Okullarında Örgütsel Güven Hakkında Öğretmen Görüşleri
Yazarlar: Ömay Çokluk Bökeoğlu, Kürşad Yılmaz
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1442

0

ATIF

0

FAVORİ

1442

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Analysis of University Students’ Views about the Quality of Faculty Life Using Various Variables
Yazarlar: Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Kürşad YILMAZ
DOI: 10.1501/Egifak_0000000171
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 634

2

ATIF

0

FAVORİ

634

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

434

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1124

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sınıf İçi Gözlem Araç ve Teknikleri: Kavramsal Bir Çözümleme
Yazarlar: Ebru OĞUZ ÇUHADAROĞLU, Kürşad YILMAZ
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3943

0

ATIF

1

FAVORİ

3943

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

0

FAVORİ

531

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
FAKÜLTE YAŞAMININ NİTELİĞİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Kürşad YILMAZ , Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU
Yayın Bilgisi: 2006 , Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 506

0

ATIF

0

FAVORİ

506

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları
DOI: 10.1501/Egifak_0000000105
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 502

0

ATIF

0

FAVORİ

502

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE 360 DERECE GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ
Yayın Bilgisi: 2005 , Verimlilik Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5061

0

ATIF

0

FAVORİ

5061

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

1601

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

674

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Norm Kadro Çalışmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel bir Araştırma
Yazarlar: Kürşat YILMAZ , Güven ÖZDEM
DOI: 10.1501/Egifak_0000000099
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8341

3

ATIF

0

FAVORİ

8341

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sanatsal Denetim
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 7116

0

ATIF

0

FAVORİ

7116

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Makalelerin Yayınlandığı Dergiler
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.
: DergiPark Kullanıcı Rozeti hakkında bilgi almak için tıklayınız.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.