502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2011, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 95 - 107 2011-06-01

Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi
A Qualitative Interview Method: Focus Group Interview

Ömay Çokluk [1] , Kürşad Yılmaz [2] , Ebru Oğuz [3]


Son yıllarda sosyal, kültürel, ekonomik, politik kısaca toplumun her alanında meydana gelen değişme ve dönüşümlerin bilimde de kaçınılmaz değişimler meydana getirdiği ifade edilebilir. Bu değişim gelenekselden gelenek ötesine, modernden postmoderne, pozitivizmden pozitivizm sonrasına geçis olarak nitelendirilebilir. Pozitivist paradigmaya yapılan eleştiriler, bilim dünyasında bu geleneksel yaklaşıma dayalı olarak yürütülen araştırmaların hâkimiyetini sarsıcı nitelikte sonuçlara yol açmıstır. Bu etkiler sonucunda nitel araştırmalara yapılan vurgunun da arttığı görülmektedir. Nitel araştırmalarda kullanılabilecek olan veri toplama yöntemlerinden biri de odak grup görüşmesidir. Bu çalışmanın amacı odak grup görüşmesi ile ilgili kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bunun için ilk önce odak grup görüşmesinin ne olduğu açıklanmıştır. Daha sonra odak grup görüşmelerinin nasıl yapılacağı, olumlu yönleri, olumsuz yönleri, kullanılabilecek analizler gibi konular tartışılmıştır.
It may be suggested that over the recent years, social, cultural, economic, and political changes and transformations which have occurred in every field of society have also led to inevitable changes in science. Such changes might be considered as transitions from what is traditional to what is beyond tradition, from modern to postmodern and from positivist to postpositivist. The criticism made on positivist paradigm has also led to quantitative researches becoming questionable. As a result of these effects, it has been observed that the emphasis placed on qualitative research has increased. One of the data-gathering methods which could be employed within the framework of qualitative research is focus group interview. The aim of this study is to present a conceptual analysis on focus group interview. To this end, firstly what is meant by the term “focus group interview” has been explained. Following this, discussed has been presented on such issues as how focus group interviews could be conducted, the positive and negative aspects of focus group interview and possible analysis that could be employed within the method
Diğer ID JA77HM78DZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömay Çokluk

Yazar: Kürşad Yılmaz

Yazar: Ebru Oğuz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011

Bibtex @ { akukeg313994, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {95 - 107}, doi = {}, title = {Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi}, key = {cite}, author = {Çokluk, Ömay and Yılmaz, Kürşad and Oğuz, Ebru} }
APA Çokluk, Ö , Yılmaz, K , Oğuz, E . (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 4 (1) , 95-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29342/313994
MLA Çokluk, Ö , Yılmaz, K , Oğuz, E . "Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 95-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29342/313994>
Chicago Çokluk, Ö , Yılmaz, K , Oğuz, E . "Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 95-107
RIS TY - JOUR T1 - Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi AU - Ömay Çokluk , Kürşad Yılmaz , Ebru Oğuz Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 107 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi %A Ömay Çokluk , Kürşad Yılmaz , Ebru Oğuz %T Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi %D 2011 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Çokluk, Ömay , Yılmaz, Kürşad , Oğuz, Ebru . "Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 / 1 (Haziran 2011): 95-107 .
AMA Çokluk Ö , Yılmaz K , Oğuz E . Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 95-107.
Vancouver Çokluk Ö , Yılmaz K , Oğuz E . Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 107-95.