ISSN: 2458-8210
e-ISSN: 2458-8210
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Fırat Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki çalışmaları yayınlayan hakemli bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Dergi, çift hakemli değerlendirme sürecini uygulamaktadır. Sunulan makalelerdeki hakemler ve editör tarafından yapılması istenilen düzeltmelerin bir ay içerisinde yapılıp makalenin en son halinin dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye sunulan makalelerin içeriği ve formatı uygun görülmediği takdirde dergi editörleri ve yayın kurulu yayını reddedebilir.

Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Dergide yayınlanacak çalışmaların intihal denetimi yapılır ve benzerlik oranının %20’yi aşmaması gerekir. Yazarların çalışmalarına dair bilimsel ve hukukî sorumluluğu kendilerine aittir.
TURK-JES, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Fırat Üniversitesine ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayımlanması istenen çalışmalar DergiPark sistemine yüklenmelidir. Çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır.

2023 - Cilt: 10 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar