Hakkında

Dergi Hakkında

 

Odak ve Kapsam

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) dergisi yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki orjinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayımlayan hakemli bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır.

 

 

Bölüm Politikaları

 

Fen Eğitimi

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (Computer Education and Instructional Technologies)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Eğitim Programları ve Öğretim (Education Programs and Instruction)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Eğitim Yönetimi (Educational Management)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Sınıf Eğitimi

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Matematik Eğitimi (Mathematics Education)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Okul Öncesi Eğitimi (Early Childhood Education)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Special Education, Guidance and Psychological Counseling)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Sosyal Bilgiler Eğitimi (Social Studies Education)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Türkçe Eğitimi (Turkish Education)

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Spor Bilimleri

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Mesleki ve Teknik Eğitim

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Diğer

 Açık Başvurular

 Dizinlenmiş

 Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

 

Yayın Sıklığı

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki orijinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayımlayan hakemli bilimsel akademik bir dergidir.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yayıncı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.

 Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.