Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Sayın Yazarlar,

Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi (TURK-JES), Yükseköğretim Kurulu (Türkiye) - Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ni benimser.
TURK-JES yazarlarının aşağıdaki maddeleri onaylamaları gerekmektedir:
• Gönderilen makaleler yazar (lar) ın orijinal çalışması olmalıdır.
• Yalnızca yayınlanmamış makaleler gönderilmelidir.
• Bir makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik değildir.
• Herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
• Makalede kullanılan veri kaynakları açıklanmalıdır.
• Makale gönderildikten sonra tespit edilen herhangi bir hata derhal TURK-JES editörlerine bildirilmelidir.
TURK-JES hakemlerinin aşağıdaki maddeleri teyit etmesi gerekmektedir:
• Tüm makaleler, yazar (lar) ın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, milliyeti veya siyasi değerlerine bakılmaksızın, makalenin entelektüel içeriği temelinde adil bir şekilde gözden geçirilmelidir.
• İncelemeler objektif ve yapıcı olmalı, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan kaçınmalı ve iftira niteliğinde veya saldırgan yorumlarda bulunmalıdır.
• Kapsamlı bir inceleme yapabilmek için, yazarların gerekli alan uzmanlığına sahip olması ve yalnızca zamanında değerlendirilebilecek makaleleri gözden geçirmesi gerekir.
• İnceleme sürecinde tespit edilen herhangi bir çıkar çatışması TURK-JES editörlerine bildirilmelidir.
• Makale ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
• İnceleme sürecinde elde edilen bilgiler, hakemlerin kendilerinin veya başka herhangi bir kişinin, kuruluşun yararına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarlarını düşürmek için kullanılmamalıdır.
• Bir makalenin yayımlanmasının reddedilme nedeni olabilecek her türlü bilgi TURK-JES editörlerine bildirilmelidir.
TURK-JES editörlerinin aşağıdaki maddeleri onaylaması gerekmektedir:
• Tüm makaleler, yazar (lar) ın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, milliyeti veya siyasi değerleri ne olursa olsun makalenin fikri içeriği temelinde adil bir şekilde değerlendirilmelidir.
• Makale ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
• Makalelerde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması açıklanmalıdır.
• Yayın kurulu, gönderilen makalelerin yayın kararlarını hakemin incelemelerine, dergi yayın kurulu politikalarına ve intihal, hakaret ve skopya karşı yasal kısıtlamalara göre verme sorumluluğunu üstlenir.