Dergi Kurulları

Yayın Kurulu

Baş Editör
Dr. Ahmet Tekin
atekin [at] firat.edu.tr
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elazığ / Türkiye


Editörler
Dr. Tuncay Yavuz Özdemir
tyozdemir [at] firat.edu.tr
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi A.B.D., Elazığ / Türkiye
Dr. Eyüp Bozkurt
ebozkurt [at] firat.edu.tr
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D., Elazığ / Türkiye


Dr. Lilia HALIM
Universiti Kebangsaan, Faculty of Education, Selangor, Malaysia

Dr. Martina Matějíček ROZSYPALOVÁ
Ostravské univerzity, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky, Ostrava, Česko

Dr. Milan KUBIATKO
Masaryk University, Pedagogická fakulta, Slovakya

Dr. Rodrigo LOZANO
University of Leeds, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Leeds, United Kingdom.

Dr. Tristan JOHNSON
Northeastern University, Learning Systems Institute, Boston, USA.

Mizanpaj Editörü

Mizanpaj Editörü
Öğr. Gör. Murat Demirkol
mdemirkol [at] firat.edu.tr

Dil Editörleri

İngilizce Dil Editörleri
Arş. Gör. Yusuf Celal Erol
ycerol [at] firat.edu.tr

Arş Gör. Dr. Batuhan Selvi
b.selvi [at] firat.edu.tr
________________________________________
Türkçe Dil Editörleri
Arş. Gör. Dr. Rabia Sena Akbaba
rakbaba [at] firat.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yelda Kökçü
ykokcu [at] firat.edu.tr

Görsel Tasarım

Öğr. Gör. Kainat ÖZPOLAT

Bilim Kurulu

Dr. Agustinus BANDUR, Universitas Persada, Lecturerand Associate Directorfor Research Publication,Centre for Research and Community Developments, Jakarta, Indonesia.
Dr. Ahmet SABAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye.
Dr. Ahmet Turan SİNAN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Ali ÜNAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye.
Dr. Andrina GRANIÇ, University of Split, Faculty of Science, Department of Computer Science, Split, CROATIA
Dr. Angelica HOBJILA, Al. I. Cuza University, Faculty of Psychology and Education Sciences, Iasi, Romania.
Dr. Ayşe KIZILDAĞ, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Aksaray, Türkiye.
Dr. Ayşegül GÖKHAN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Cengiz TAŞKIRAN, Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Muş, Türkiye.
Dr. Ching Sing CHAI, Nanyang Technological University, Faculty of Education, Department of Curriculum and Instruction, Hong Kong, Chinese.
Dr. Cihad DEMİRLİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi. Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye.
Dr. Didem KARAKAYA CIRIT, Munzur Üniversitesi, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı, Tunceli, Türkiye.
Dr. Ebru BOZPOLAT, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye.
Dr. Emine Kübra PULLU, Munzur Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı, Tunceli, Türkiye.
Dr. Emrah UYSAL, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye.
Dr. Figen AKÇA, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Bursa, Türkiye.
Dr. Genç Osman İLHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, İstanbul, Türkiye.
Dr. Grosseck GABRIELA, Universitatea de Vest din Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology, Department of Psychology, Timisoara, Romania.
Dr. Gökhan ARASTAMAN, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
Dr. Haki PEŞMAN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Hasan DEMİRTAŞ İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.
Dr. Hasan GENÇ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye.
Dr. Hasan ÖZCAN, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi, Aksaray, Türkiye.
Dr. Hasan Hüseyin KILIÇ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Nevşehir, Türkiye.
Dr. İbrahim Yaşar KAZU, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. İdris KAYA, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Gaziantep, Türkiye.
Dr. İrfan EMRE, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Agustinus BANDUR, Universitas Persada, Lecturerand Associate Directorfor Research Publication,Centre for Research and Community Developments, Jakarta, Indonesia.
Dr. Ahmet SABAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye.
Dr. İsa KORKMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye.
Dr. İsmail Hakan AKGÜN, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Adıyaman, Türkiye.
Dr. Jaime S, University of Chile, Departamento de Ciencias de la Computación, Santiago, Chile.
Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Muhammed ZİNCİRLİ, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Mustafa ÇELİKTEN, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bölümü, Eğitim Yönetimi Abd, Kayseri, Türkiye.
Dr. Necati CEMALOĞLU, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye.
Dr. Nermin YAZICI, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi A.B.D., Ankara, Türkiye.
Dr. Niyazi ÖZER, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D., Malayta, Türkiye.
Dr. Nurşat BİÇER, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Amasya, Türkiye.
Dr. Oğuzhan KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye.
Dr. Ramazan YİRCİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Dr. Ramazan YİRCİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
Dr. Seçil Eda ÖZKAYRAN, Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bölümü, Ölçme ve Değerlendirme, Bartın, Türkiye.
Dr. Selçuk AYDEMİR Muş Alpaslan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Muş, Türkiye.
Dr. Sevim ÖZTÜRK, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Malatya, Türkiye.
Dr. Turgut KARAKÖSE, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Kütahya, Türkiye.
Dr. Ülkü Ulukaya ÖTELEŞ, Muş Alparslan Üniversitesi, Özel Eğitim, İşitme Engelliler Eğitimi, Muş, Türkiye.
Dr. Yalın Kılıç TÜREL, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Elazığ, Türkiye.
Dr. Zafer ÇAKMAK, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Elazığ, Türkiye.