Amaç ve Kapsam

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki orjinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır. Dergi, çift hakemli değerlendirme sürecini uygulamaktadır. Gönderilen çalışmaların Etik Kurul izinlerinin alınmış olması gerekmektedir. Sunulan makalelerdeki hakemler ve editör tarafından yapılması istenilen düzeltmelerin 1 (bir) ay içerisinde yapılıp makalenin en son hâlinin dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye sunulan makalelerin içeriği ve formatı uygun görülmediği takdirde dergi editörleri ve yayın kurulu yayını reddedebilir.

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) dergisi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayımlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayımlanır: eğitim yönetimi, denetimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları, psikolojik danışma ve rehberlik, erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi, özel eğitim, yetişkin eğitimi, eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri, eğitim teknolojisi, eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, fen bilimleri ve matematik eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayımlanması istenen çalışmalar DergiPark sistemine yüklenmelidir. Çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır.