Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Algorithmic Puzzles

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 91 - 92, 01.01.2015

Öz

.......................................

Kaynakça

  • Altun, M. (2013). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. 9. Baskı. Bursa: Alfa Akademi.
  • Altun, M. (2011). Eğitim fakülteleri ve matematik öğretmenleri için liselerde matematik öğretimi. 4. Baskı. Bursa: Alfa Akademi.
  • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. 3. Baskı. Trabzon: Derya Kitabevi.
  • Polya, G. (1988). How to solve it. A new aspect of mathematical method. New Jersey: Princeton Science Library.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet Güner

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Gönderilme Tarihi 12 Aralık 2014
Kabul Tarihi 15 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 37 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA Güner, N. (2015). Algorithmic Puzzles. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 91-92.