Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 121 - 128 2018-04-13

PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Elmas GÜN [1] , Tunahan ÖZTÜRK [2]


Piyano tekniğindeki güçlükler göz önüne alındığında, ileri bir teknik beceri düzeyine ulaşılabilmesi için, nota okumaya hakim olmak önkoşul niteliği taşımaktadır. Piyanonun çoksesli yapısı, iki elin aynı anda nota seslendirmesi, piyanoda deşifre yapmayı zorlaştıran etkenlerin başında gelmektedir. Piyano literatüründeki eserler, çok çeşitli teknikleri içermektedir. Teknik davranışların daha hızlı kazanılabilmesi için nota okuma aşamasında sıkıntılar yaşanmaması gerekmektedir. Dolayısıyla teknik düzey ile deşifre düzeyinin eşgüdümlü olarak yürütülmesi önemli görülmektedir. Deşifre düzeyinin geride kalması, teknik ve müzikal yorumun gelişmesinde engel teşkil etmektedir. Piyano çalışmaları uzun ve gayret sarf edilen bir süreç olması bakımından nota okuma zamanındaki tasarruf, performans başarısına engel teşkil edebilecek etkenleri azaltmakta, çalışma verimini artırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, deşifrenin öneminin, piyano eğitimindeki yerinin, nasıl uygulanması gerektiğinin ve nasıl geliştirilebileceğinin ortaya konulmasıdır. Deşifrenin çalgı eğitimine sağladığı katkılar araştırmacılarca kanıtlanmıştır. Bu çalışma, deşifrenin sağladığı katkıların tekrar vurgulanması ve bu katkılardan mümkün olduğunca yararlanılıp, konuya ilişkin bilinç kazandırılması açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışma deneysel araştırmalara ışık tutması açısından da önem taşımaktadır.

Araştırmada piyano eğitiminde deşifrenin önemini, uygulama tekniğini ve geliştirilmesini ortaya koymak için betimsel yöntem kullanılmıştır. Nitel bir derleme çalışması olan bu araştırmada ilgili literatür taranıp doküman incelemesi yapılmıştır.

Müzik eğitimi, Piyano, piyano eğitimi, deşifre
  • Brown, C. (1996). Çalgı Eğitiminde Nota Okuma Becerisinin Önemi (N. Ercan, Çev.). Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi, 21, 36-37. Çiftçibaşı, M. C. (2013). Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Deşifre Becerisine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur. Çimen, G. (1997). Piyano Eğitiminde Deşifre. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Sempozyumu, Bolu. Çimen, G., Ercan, N., Gökbudak, Z. S., Karakelle, S., Aziz, G., Ekinci, H., Gün, E. (2013). Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi. Fenmen, M. (1947). Piyanistin Kitabı. Ankara: Kültür kitapevi. Fenmen, M. (1991). Müzikçinin El Kitabı. Ankara: Müzik ansiklopedisi yayınları. Kurtuldu, M. K. (2014). Piyano Öğrencilerinin Deşifre Becerileri İle Piyano Dersi Başarılarının Karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 11-23. Küçük, A. (1994). Bir Piyano Eseri Nasıl Çalışılır [Özel Sayı]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 185-194. MEB, (2006). AGSL Piyano Dersi Öğretim Programı (9., 10., 11. ve 12. Sınıflar). Ankara. Nart, S.D. (2010). Deşifre Şarkı Söyleme Eğitimine Yönelik Deneysel Bir Öğretim Metodu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Özer, B. (2010). Piyano Öğretiminde Deşifre Becerisinin Kazandırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elmas GÜN

Yazar: Tunahan ÖZTÜRK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed414679, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {121 - 128}, doi = {10.30794/pausbed.414679}, title = {PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜN, Elmas and ÖZTÜRK, Tunahan} }
APA GÜN, E , ÖZTÜRK, T . (2018). PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (31) , 121-128 . DOI: 10.30794/pausbed.414679
MLA GÜN, E , ÖZTÜRK, T . "PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 121-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/36524/414679>
Chicago GÜN, E , ÖZTÜRK, T . "PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 121-128
RIS TY - JOUR T1 - PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ AU - Elmas GÜN , Tunahan ÖZTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414679 DO - 10.30794/pausbed.414679 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 128 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414679 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414679 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ %A Elmas GÜN , Tunahan ÖZTÜRK %T PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414679 %U 10.30794/pausbed.414679
ISNAD GÜN, Elmas , ÖZTÜRK, Tunahan . "PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 121-128 . https://doi.org/10.30794/pausbed.414679
AMA GÜN E , ÖZTÜRK T . PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ. PAUSBED. 2018; (31): 121-128.
Vancouver GÜN E , ÖZTÜRK T . PİYANODA DEŞİFRENİN ÖNEMİ, TEKNİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (31): 128-121.