Yıl 2020, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 149 - 162 2020-01-29

OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kahraman KALYONCU [1] , Cuma DEMİRTAŞ [2]


 

Ülkeler arası gelişmişlik farkları sorunu ekonomistlerin ilgi alandaki konulardandır. Ülkeler arasındaki farkın genel olarak fiziki sermaye, beşeri sermaye, nüfus artışı ve teknolojik gelişmeden kaynaklandığı ilişkisi ile yaklaşılan bu yakınsama ölçümlemesine daha birçok başlık eklenerek test edilmiştir. Genel itibari ile koşullu yakınsama bulgusu ekonomistleri başkaca faktörlere bakmaya yöneltmişlerdir. Piyasa yapısı bunlardan birisidir. Neticede, piyasa yapısından kaynaklı sorunların önlenmesinde ya da azaltılmasında sosyal girişimcilik (toplumsal sorunlara yiyecek, barınak, eğitim, temel sağlık ve hijyen hizmetleri gibi) faaliyetleri çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmada genişletilmiş Solow modeli (MRW (1992)) temel alınarak sosyal girişimciliğin ekonomik büyümeye katkısı incelenmektir. Bundan dolayı 24 OECD ülkesi için 1970-2014 yılları arasında sosyal girişimcilik için proxy olarak kullanılan STK ve Özel sektörün gerçekleştirmiş olduğu nakdi yardımların ekonomik büyümeye katkısı incelenmektedir. Sonuçlar sosyal girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini göstermektedir. Bu çalışma veri seti ve model uygulaması olarak literatürde ilklerden olmaktadır.

Ekonomik büyüme, sosyal girişimcilik
  • Acemoglu, D., Johnson, S., ve Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review , 91 (5), 1369–1401.Acemoğlu, D., ve Robinson, J. A. (2014). Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. (F. R. Velioğlu, Çev.) İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.Aghion, P., ve Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica , 60 (2), 323-351.Austin, J., Stevenson, H., ve Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship:Same, Different or Both? Entrepreneurship Theory and Practice. 30 (1), 1-22.Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. Journal of Economic Growth 1(1), 1–27.Beşkaya, A., ve Koç, A. (2013, Mayıs 15). Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü ve Önemi. Liberal Düşünce Topluluğu: http://www.liberal.org.tr adresinden alınmıştırBeugelsdijk, S., ve Smulders, S. (2009). Bonding and Bridging Social Capital and Economic Growth. CentER Discussion Paper , 2009-27, 1-40.Bilodeau, M., ve Slivinski, A. (1998). Rational nonprofit entrepreneurship. Journal of Economics and Management Strategy 7(4), 551–571.Bloom, P. N. (2009). Overcoming Consumption Constraints Through Social Entrepreneurship. Journal of Public Policy & Marketing , 28 (1), 128-134.Cashin, P. (1995). Goverment Spending, Taxes and Economic Growth. . IMF Staff Papers .Collier, P. (2008). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. London: Oxford University Press.De Soto, H. (2017). Sermayenin Sırrı Kapitalizm Batı’da Zaferler Kazanırken Diğer Yerlerde Neden Başarısız? (M. Aygen, Çev.) Ankara: Liberte Yayınları.Demavivas, K. (2016, Haziran 14). Where Inequality Persists, Social Entrepreneurs Can Step in to Bridge the Gap. Colombia.Demirel, E. T. (2015). Sosyal Girişimcilik. E. Kaygın, & B. Güven içinde, Girişimcilik:Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular (s. 112-114). Başakşehir /İstanbul.Denizalp, H. (2009). Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik. Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi.Durairaj, V. (2007 ). The Bottom Billion: Why are the Poorest Countries Failing and What Can Be Done About it. WHO.Galbraith, C., Rodriguez, C., ve Stiles, C. (2007). Social Capital as a Club Good: The Case of Ethnic Communities and Entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities , 1 (1), 38–53.Gallup, J. L., Sachs, J. D., ve Mellinger, A. D. (1998). Geography and Economic Development. . Washington: World Bank.Gwartney, J. D., ve Lawson, R. A. (2003). Economic Freedom of the World: 2003 Annual Report. Vancouver: Fraser Institut.Gwartney, J., Lawson, R., ve Hall, J. (2018 ). Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report . Fraser Institute.Hasan, S. (2005). Social Capital and Social Entrepreneurship in Asia: Analysing the Links. Asia Pacific Journal of Public Administration , 27 (1), 1-17.Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review , 35 (4), 519–30.Ishise, H., ve Sawada, Y. (2009). Aggregate Returns to Social Capital: Estimates Based on the Augmented Augmented-Solow Model. Journal of Macroeconomics (31), 376–393.Jones, C. I. (2017). İktisadi Büyümeye Giriş, (Sanlı Ateş;‎ İsmail Tuncer,Çev.) İstanbul:Literatür YayıncılıkKarğın, M., Aktaş, H., ve Gökbunar, R. (2018). Üniversitelerde Sosyal Girişimcilik Fırsatlar ve Öneriler. Yönetim ve Ekonomi , 25 (1), 155-170.Klenow, P. J., ve Rodriguez-Clare, A. (1997). The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far? NBER , 12, 73-114.Knack, S., ve Keefer, P. (1995). Institutions and Economic Performance:Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures.”. Economics and Politics (7), 207–27.Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics (22), 3–42.Madhooshi, M., ve Samimi, M. H. (2015). Social Entrepreneurship & Social Capital: A Theoretical Analysis. American Journal of Economics, Finance and Management , 1 (3), 102-112.Mair, J., ve Noboa, E. (2006). Social entrepreneurship: How Intentions to Create A Social Venture are Formed. J. Mair, J. Robinson, & K. Hockerts içinde, Social entrepreneurship (s. 121-135). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.Mankiw, N. G., Romer, D., ve Weil, D. N. ( 1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics , 407-437.Meira, A. E., Meyer, V., ve Pascuci, L. (2014). Teaching How to Fish: Strategic Practices in an Entrepreneurial Non-Profit Organization. REBRAE , 7 (2), 137-153.Meydanoğlu, Z. (2018, Mayıs 20). Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimci Kimdir? Eylül 14, 2018 tarihinde medium.com: https://medium.com/@AshokaTurkiye/sosyal-giri%C5%9Fimcilik-nedir-sosyal-giri%C5%9Fimci-kimdir-3c0448e00271 adresinden alındıMontero, M. (2012, Kasım 6). Is Social Entrepreneurship the Rich Saving the Poor?Narvaez, R. C. (2004). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth Inflow and Middle-Income Countries. OIDA International Journal of Sustainable Development , 5 (6), 39-50.North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.O'Sullivan, A., Sheffrin, S. M., ve J.Perez, S. (2015). Makroekonomi. (K. Karabulut, Çev.) Ankara: Nobel.Özdemir, F. (2016, Nisan 6). Sosyal Girişimcilik Nedir ve Sosyal Girişimcilik Kaynakları. Eylül 14, 2018 tarihinde https://ozdemirfurkanblog.wordpress.com/2016/04/06/sosyal-girisimcilik-nedir-ve-sosyal-girisimcilik-kaynaklari/ adresinden alındıPathak, S., ve Muralidharan, E. (2018). Economic Inequality and Social Entrepreneurship. Business & Society , 57 (6), 1150–1190.Reed, L. W. (2016, January 08). Adam Smith: Ideas Change the World. FEE: https://fee.org/articles/the-wealth-of-everyone/ adresinden alınmıştırRomer, P. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy , 98 (5), 71-102.Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy , 94 (5), 1002-1037.Roser, M., ve Ortiz-Ospina, E. (2018, Mart 27). Global Extreme Poverty . OurWorldInData.org. : 'https://ourworldindata.org/extreme-poverty' adresinden alınmıştırSachs, J. D. (2003). Institutions Don’t Rule: Direct Effects of Geography on Per Capita Income. NBER Working Paper No. 9490. Sachs, J. (2008). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. European Journal of Dental Education , 12, 17-21.Scully, G. W. (1988). The Institutional Framework and Economic Development. Journal of Political Economy , 96 (3), 652–62.Scully, G. W., ve Slottje, D. J. (1991). Ranking Economic Liberty Across Countries. Public Choice (69), 121–52.Tamara, T. (2016). Transaction Costs, Market Failure and Economic Development. Journal of Advanced Research in Law and Economics , 3 (17), 1-25.Taner, M. (2018, Ocak 8). Sosyal Girişimcilik Nedir ? . Ekim 9, 2018 tarihinde anatolianpr.com: http://anatolianpr.com/sosyal-girisimcilik-nedir/ adresinden alındıTorstensson, J. (1994). Property Rights and Economic Growth: An Empirical Study. Kyklos (47), 231–47.United Nations. (2017). World Population Prospects The 2017 Revision. New York: United Nations.Vergil, H., ve Bahtiyar, B. ( 2017). Ekonomik Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Sosyal Sermayenin Etkisi: Güven Düzeyi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz, . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı , 673-686.Woodman, P. (2015, Mayıs 22 ). Income Inequality: is Social Enterprise the Solution? UK.World bank. (2018, Nisan 11). worldbank: http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview adresinden alınmıştırWorldometers. (2018). Eylül 25, 2018 tarihinde worldometers.info web sitesi: http://www.worldometers.info/tr/ adresinden alındıYoung, A. (1994). Lessons from the East Asian NICs: A contrarian view. European Economic Review , 38 (3), 964-97.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3745-3444
Yazar: Kahraman KALYONCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1475-5530
Yazar: Cuma DEMİRTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed536698, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {149 - 162}, doi = {10.30794/pausbed.536698}, title = {OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {KALYONCU, Kahraman and DEMİRTAŞ, Cuma} }
APA KALYONCU, K , DEMİRTAŞ, C . (2020). OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (38) , 149-162 . DOI: 10.30794/pausbed.536698
MLA KALYONCU, K , DEMİRTAŞ, C . "OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 149-162 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/52147/536698>
Chicago KALYONCU, K , DEMİRTAŞ, C . "OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 149-162
RIS TY - JOUR T1 - OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Kahraman KALYONCU , Cuma DEMİRTAŞ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.536698 DO - 10.30794/pausbed.536698 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 162 VL - IS - 38 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.536698 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.536698 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Kahraman KALYONCU , Cuma DEMİRTAŞ %T OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 38 %R doi: 10.30794/pausbed.536698 %U 10.30794/pausbed.536698
ISNAD KALYONCU, Kahraman , DEMİRTAŞ, Cuma . "OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 38 (Ocak 2020): 149-162 . https://doi.org/10.30794/pausbed.536698
AMA KALYONCU K , DEMİRTAŞ C . OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. PAUSBED. 2020; (38): 149-162.
Vancouver KALYONCU K , DEMİRTAŞ C . OECD ÜLKELERİNDE YAPILAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK (YARDIMLAŞMA) FAALİYETLERİNİN YAKINSAMA VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (38): 162-149.